Psalm 59 David in grote moeilijkheden #1 Red mij van mijn vijanden

Red mij van mijn vijanden en beveilig mij

In Begrijpend Zingen komen de psalmen 56-59 aan de orde. Het is de moeite waard in deze overdenking wat dieper in te gaan op Psalm 59. David bevindt zich in grote moeilijkheden, zelfs fysiek gevaar, want hij bidt:

“Red mij van mijn vijanden, o mijn God;

beveilig mij voor hen die tegen mij opstaan; red mij van de bedrijvers van ongerechtigheid, en verlos mij van de mannen des bloeds. Want zie, zij loeren op mijn leven; sterken willen op mij aanvallen” (vs. 2-4a).

Volgens het opschrift in vers 1, verwijst hij naar een gebeurtenis die in 1 Samuël 19 wordt beschreven.

Saul probeerde David te doden en had mannen naar het huis van David gestuurd, om hem in de gaten te houden: “En Saul zond boden naar het huis van David om het te bewaken en hem ‘s morgens te doden. Maar Mikal, de vrouw van David, deelde hem mee:

Indien u vannacht uw leven niet weet te redden, zult u morgen ter dood gebracht worden” (1 Samuël 19:11).

David beschrijft deze mensen in de verzen 7 en 8 van de psalm als rondlopende honden:

“Des avonds komen zij terug, zij huilen als honden en lopen de stad rond. Zie, zij smalen met hun mond; zwaarden zijn op hun lippen, want – wie hoort het?”v>

De toestand van David en zijn gebed

De meesten van ons zullen niet zo gemakkelijk kunnen voelen wat David ervoer. Wie is zich werkelijk zo bewust geweest van gevaar voor eigen leven? Ja, wij lopen risico’s. Wij kunnen een dodelijk verkeersongeluk krijgen, of tijdens het skiën door een lawine bedolven worden. De kans is klein, maar het kan.

David bevond zich echter niet in een zelfgekozen situatie. Het ging bij hem om de vijandschap van anderen. Daar kunnen ook wij mee te maken krijgen. Wij hoeven niet ver te gaan – in tijd of plaats – om mensen te vinden die gevaar lopen of liepen hun leven te verliezen. Nog maar 70 jaar geleden was dit land bezet. In zo’n situatie kon u opzettelijk worden gedood, als u zich verzette, of gewoon zomaar, omdat de bezetter wraak voor iets wilde nemen. En als u Jood was, waren uw kansen om te overleven wel heel erg klein.
In Iran loopt ook nu ieder die christen wordt, grote kans zijn leven te verliezen. Hoewel wijzelf nog in relatieve veiligheid leven, is de mogelijkheid om, zoals David, de dood onder ogen te moeten zien altijd aanwezig. En wie weet wat voor veranderingen er nog gaan plaatsvinden, als de wereld – in de aanloop naar de wederkomst van Christus – een onrustiger en gevaarlijker plaats zal worden.
Maar David bidt tot God om verlossing van hen die hem willen doden:

“Red mij!
Beveilig mij! Verlos mij!”>

David zegt dat hij niets verkeerds heeft gedaan om zo vijandig behandeld te worden; dus vraagt hij God hem te rechtvaardigen. Hij vraagt God op te staan en iets te doen om hem te helpen, zodat zijn vijanden inzien dat hij onschuldig is. Hij gebruikt het beeld van honden, die in de nacht door de stad lopen (vs. 6-7). Hun mond is vol belediging en bedreiging. Maar David voelt zich veilig in zijn bescherming door God. Hij zegt dat God hen uit lacht (vs. 9); dat God zijn sterkte en zijn burcht is (vs. 10), en hem de overwinning zal geven (vs. 10). David vraagt drie dingen van God. Ten eerste hen niet te vernietigen (vs. 12) – omdat de mensen dan snel zouden vergeten wat er was gebeurd – maar hen tot een voorbeeld te stellen, zodat anderen hier iets van zouden leren. Ten tweede dat hun zonde wordt bestraft (vs. 13), om het rechtvaardige oordeel van God te tonen. En hij herinnert vooral aan de zonde van hun mond: het (ver)vloeken en liegen. Dat is naar Davids mening erger dan de fysieke bedreiging van zijn leven. En ten derde, dat de regering van God zal worden gezien door alle mensen (vs. 14). Vooral dat laatste laat zien dat David hier aan meer denkt dan alleen die gebeurtenis in 1 Samuël 19.

Vermoedelijk schreef hij deze psalm toen hij inmiddels koning was geworden.
Hij overdacht deze gebeurtenis als een eerder moment in zijn leven. Hij begint met zijn bede van toen

– “red mij” –

maar dan past hij, als vertegenwoordiger van het volk Israël, deze principes toe op de hele natie, en vraagt of God hen wil redden van hun vijanden. Hij gebruikt uitdrukkingen als

“mijn volk” (vs. 12),
“om al de heidenen te straffen” (vs. 6),>

en

“opdat zij gewaarworden, dat God heerst in Jakob, tot aan de einden van de aarde” (vs. 14).>

In de verzen 15-16 komt het beeld van die honden weer terug, maar met een klein verschil: nu grommen en brommen zij alleen nog maar, alsof zij nu onderworpen zijn. Daarna zien wij het vertrouwen van David op God, die zijn sterkte en zijn burcht is.
In vers 11 was David zeker dat God hem zou gaan redden; maar in vers 17 prijst hij God, omdat hij hem heeft gered. De toekomende tijd is nu verleden tijd geworden. En hij zingt deze lofzang:
“Mijn sterkte, U wil ik psalmzingen; want God is mijn burcht, mijn goedertieren God” (vs. 18).

Verlossing uit de dood

David werd gered. Het lukte hem te vluchten; en hoewel hij werd ontdekt greep God in (1 Samuël 19:11-124). God verhoorde zijn gebed. In dat verband kunnen wij ook denken aan anderen die van de dood werden gered. Petrus bijvoorbeeld, die werd gevangengezet:

“En omstreeks die tijd liet (Herodes) Jakobus, de broeder van Johannes, ter dood brengen met het zwaard; en toen hij zag, dat dit de Joden welgevallig was, ging hij voort en nam ook Petrus in hechtenis (Handelingen 12:1-3).

Herodes doodde Jakobus, en hij zette Petrus in de gevangenis, want hij was van plan ook hem te doden. Maar voordat hij de kans had dat te doen, kwam een engel en bevrijdde Petrus:

“En Petrus … zei: Nu weet ik waarlijk, dat de Here zijn engel uitgezonden heeft en mij gerukt heeft uit de hand van Herodes en uit al wat het volk van de Joden verwachtte” (Handelingen 12:11).

Waarom redde God Petrus, maar Jakobus niet?

+

Voorgaande

Begrijpend Zingen: Psalmen 56-59

Over Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
Dit bericht werd geplaatst in Bedenking, Begrijpend Zingen, Bijbelonderzoek, Levensvragen en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

4 reacties op Psalm 59 David in grote moeilijkheden #1 Red mij van mijn vijanden

  1. Pingback: Psalm 59 David in grote moeilijkheden #2 Waarom de ene keer wel en de andere keer niet | Broeders in Christus

  2. Pingback: Begrijpend Zingen: Psalmen 56-59 | Broeders in Christus

  3. Pingback: Een veel voorkomende vraag: Waarom moest Jezus of God naar de hel? | From guestwriters

  4. Pingback: Overdenking: David: Geloof leren door beproeving | Broeders in Christus

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.