Betreffende Christus # 2 Goddelijke bron, verband en goddelijk mens

We kunnen spreken over iemand die goddelijk is of naar iemand opkijkt. In de oudheid spraken mensen over hooggeplaatste personen in eer en met respect voor hun positie en noemden ze ‘god‘. Als zodanig horen we over engelen die god worden genoemd, maar ook mensen, zoals Mozes, farao of mythische figuren zoals Baal, Zeus, Apollo en anderen; zelfs vandaag horen we mensen hun idoelen of afgoden goden noemen, zoals Maradonna, George Clooney, a.o ..

Te veel mensen vergeten dat ‘god‘ geen naam is maar een titel, gegeven aan hoger geplaatste mensen of aan wezens die mensen wilden aanbidden, die niet de God Almachtige, de goddelijke Schepper zijn.

Illustratie van verschillende goden in verband met polytheïstische pantheons van William Cooke’s The Pantheon – of, fantastische geschiedenis van de heidense goden, godinnen, helden, & c.

Met betrekking tot Christus Jezus moeten we weten dat hij een heel speciale plaats heeft ingenomen in het pantheon van goden. Geboren uit de stam van koning David Jeshua (Jesjoea), die beter bekend staat als Jezus, was een mens met betrekking tot de substantie waarvan hij was gemaakt; maar goddelijk over de bron waaruit hij kwam; de Geest waaraan hij zijn wijsheid ontleende; en het patroon van het personage dat hij bezat.

In de Schrift vinden we over deze gezondene van God (dus niet de nedergedaalde God) wel:

“Omdat die kinderen mensen zijn van vlees en bloed, is de Zoon een mens geworden als zij om door zijn dood definitief af te rekenen met de heerser over de dood, de duivel,” (Heb 2:14 NBV)

“want ik ben niet uit de hemel neergedaald om te doen wat ik wil, maar om te doen wat hij wil die mij gezonden heeft.” (Joh 6:38 NBV)

“Het kind groeide op, werd sterk en was begiftigd met wijsheid; Gods genade rustte op hem.” (Lu 2:40 NBV)

“Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader.” (Joh 1:14 NBV)

Jeshua, of Jezus, was al beloofd door de Almachtige God, in de Hof van Eden, maar kwam pas vele eeuwen later tot stand, toen hij werd geboren in 4 vGT. Op een speciale manier gecreëerd, zijn moeder die geen seks met een man heeft gehad, zwanger is geraakt door de Kracht van God (de Heilige Geest), heeft het gemaakt dat er een speciale verbinding is tussen Jezus en de Vader die niet bestaat tussen God en andere mannen.

Jezus en de Vader waren één door de Geest, die, voortkomend uit de Vader, hen allebei omhelsde of omsloot. God was dus in Christus en Christus was aldus de manifestatie van God: dingen welke niet kunnen gezegd worden van een andere mens.

Bewijs

“en de Vader en ik zijn één.’” (Joh 10:30 NBV)9 Jezus zei: ‘Ik ben nu al zo lang bij jullie, en nog ken je me niet, Filippus? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te mogen zien? 10 Geloof je niet dat ik in de Vader ben en dat de Vader in mij is? Ik spreek niet namens mezelf als ik tegen jullie spreek, maar de Vader die in mij blijft, doet zijn werk door mij.” (Joh 14:9-10 NBV)

“Het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend: hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend. En ons heeft hij de verkondiging van de verzoening toevertrouwd.” (2Co 5:19 NBV)

“Ongetwijfeld is dit het grote mysterie van ons geloof: Hij is geopenbaard in een sterfelijk lichaam, in het gelijk gesteld door de Geest, is verschenen aan de engelen, verkondigd onder de volken, vond geloof in de wereld, is opgenomen in majesteit.” (1Ti 3:16 NBV)

In deze wereld vinden we in het christendom de meerderheid die Jezus als hun god neemt, denkend dat hij een geïncarneerde god is. Zo’n incarnatie zou een handeling van een gebeurtenis zijn die God helemaal niet leuk vindt, dus waarom zou hij het met Zichzelf doen? God die naar de aarde komt, zou God ook in een heel vreemd wezen maken, om niet te vertrouwen, omdat God alles weet, hoewel Christus Jezus zei dat hij niet wist wanneer hij terug zou keren (iets heel belangrijks) noch wie naast hem zou zitten. In de Schrift wordt ook gezegd dat God geen leugens vertelt en dat de mens God niet kan zien en leven, hoewel velen Jezus hebben gezien en niet zijn gestorven. Jezus zei ook dat hij niets kan doen zonder God die zijn hemelse Vader is. Uit de Bijbel weten we ook dat God niet kan sterven, dus wanneer Jezus God zou zijn dan zou Hij Zijn dood hebben vervalst, wat ook helemaal geen nut zou hebben, en zeker niet wanneer we nog steeds lijden na zo’n debacle of theatrale scène.

Als Jezus God is, waarom zou hij het dan niet vertellen? We kunnen de vraag stellen

Was Jezus een God gelijkelijk en co-eeuwig verschillend van de Vader, zoals het Trinitarisme leert?

Antwoord:

De mens Christus Jezus, verwekt door de Vader en onmetelijk begiftigd met Zijn geest, was verschillend van de Vader, hoewel hij één met Hem was, in de zin uitgedrukt in het laatste antwoord. Maar wat betreft co-gelijkheid en co-eeuwigheid, dit zijn ideeën die hun bestaan ​​te danken hebben aan de speculaties en disputaties van kerktheologen in de derde en vierde eeuw. Ze behoren niet tot het Nieuwe Testamentische leerstelsel met betrekking tot Christus. Dit systeem leert dat de goddelijkheid in Christus de Vader was die hemel en aarde vult met Zijn Geest. Christus verwerpt gelijkwaardige gelijkheid met de Vader; en co-eeuwigheid is onmogelijk in een zoon.

Bewijs:

“Nog voor de bergen waren geboren, voor u aarde en land had gebaard – u {Jehovah} bent, o God, van eeuwigheid tot eeuwigheid.” (Ps 90:2 NBV)

“Maar alleen de HEER {Jehovah} is werkelijk God, hij is de levende God, de eeuwige koning. Door zijn woede beeft de aarde, tegen zijn toorn houden volken geen stand.’” (Jer 10:10 NBV)

“Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen. {-(1:18) de enige Zoon, die zelf God is, die Andere handschriften lezen: ‘de enige Zoon, die’. } (Joh 1:18 NBV)

“Wel, ik getuig over mezelf, en de Vader die mij gezonden heeft, getuigt over mij.’” (Joh 8:18 NBV)

“Geloof me: ik ben in de Vader en de Vader is in mij. Als je mij niet gelooft, geloof het dan om wat hij doet.” (Joh 14:11 NBV)

“Jullie hebben toch gehoord dat ik zei dat ik wegga en bij jullie terug zal komen? Als je me liefhad zou je blij zijn dat ik naar mijn Vader ga, want de Vader is meer dan ik.” (Joh 14:28 NBV)

“Ik moet u echter nog het volgende zeggen. Christus is het hoofd van de man, de man het hoofd van de vrouw en God het hoofd van Christus.” (1Co 11:3 NBV)

“En op het moment dat alles aan hem onderworpen is, zal de Zoon zichzelf onderwerpen aan hem die alles aan hem onderworpen heeft, opdat God over alles en allen zal regeren.” (1Co 15:28 NBV)

+

Engelse versie / English version: Concerning Christ #2 Divine source, connection and divine human being

Voorgaande:

Betreffende Christus # 1 Een god of de God, een mensenzoon en zoon van God

++

Uitvoeriger artikels

 1. Jezus de Zoon
 2. Zoon van God – Vleesgeworden woord
 3. Jezus Christus is in het vlees gekomen
 4. Gezondene van God
 5. Christus Jezus: de zoon van God
 6. Zoon van God dé Weg naar God
 7. Vertrouwen in Jezus Christus
 8. Eigenheden aan Jezus toegeschreven
 9. Hij die zit aan de rechterhand van Zijn Vader
 10. Priesterschap van Christus

Over Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
Dit bericht werd geplaatst in Christendom, Drie-eenheid, Jehovah, JHWH, Jawheh, Elohim God, Yahuwah, Jezus Christus, Jesus, Jeshua, Jahushua, Ontmoeting - Portret - Bijbelse figuren, Trinitarisme en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

10 reacties op Betreffende Christus # 2 Goddelijke bron, verband en goddelijk mens

 1. Pingback: Concerning Christ #2 Divine source, connection and divine human being | Broeders in Christus

 2. Pingback: Fundamenten van geloof 3: De Persoonlijkheid van God | Stepping Toes

 3. Pingback: Zelfverloochening en witwassen door doop | Broeders in Christus

 4. Pingback: Erkenning van Jehovah’s soevereiniteit | Bijbelvorser = Bible Researcher

 5. Pingback: Het bewijs van Gods bestaan 1. De weg van veel goden naar geen God | Stepping Toes

 6. Pingback: Als de tijd ten einde loopt …… Vragen naar het goede | Stepping Toes

 7. Pingback: Fundamenten van het Geloof 10 De Verlosser uit de dood | Stepping Toes

 8. Pingback: Het nieuwe verbond in het evangelie en de koninkrijkstijdperken | Bijbelvorser = Bible Researcher

 9. Pingback: Één zijn met Jezus zoals Jezus één is met God | From guestwriters

 10. Pingback: Een Bijbels antwoord op uw vraag naar aanleiding van ons geloof dat Jezus niet God was van in het begin | From guestwriters

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.