Betreffende Christus # 1 Een god of de God, een mensenzoon en zoon van God

In onze wereld zijn er veel mensen die tegenstrijdige gedachten hebben over de figuur die zij Christus noemen. We kunnen verschillende mensen vinden die zeggen dat God niet bestaat en dat Christus daarom niet bestaat. Hoewel die mensen vergeten dat Christus Jezus een politieke figuur was, geboren in 4 vGT. Zelfs als iemand gelooft dat God niet bestaat, rechtvaardigt dit niet de idee dat Jezus Christus niet zou hebben bestaan. Allereerst moeten mensen weten dat Jezus niet God is, de Goddelijke Schepper. Ten tweede was Jezus Christus een man van vlees en bloed die veel mensen konden zien. (Vergeet niet dat niemand God kan zien en kan leven Exodus 33:20)

Jezus werd door honderden mensen gezien. Veel mensen kwamen hem van dichtbij bekijken en meer mensen kwamen om te horen over zijn prediking en zijn wonderen. Wat zo speciaal aan die man was, was dat hij in de lijn van koning David werd geboren en als een eenvoudige man van vlees en bloed heel goed kon praten en heel speciale dingen kon doen, zelfs ongelooflijke dingen, zoals het veranderen van water in wijn, dove mensen laten horen, blinden laten zien, gebrekkigen laten lopen.

Jezus was een man waarvan gezegd werd dat hij de zoon van God zou zijn. Zelfs door de hemelse Vader en de Goddelijke Schepper, de Almachtige God werd dat gezegd. Maar ook de gewone man erkende dat hij de zoon van God moest zijn.

“En uit de hemel klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde.’” (Mt 3:17 NBV)

“hoe kunt u mij, door de Vader geheiligd en naar de wereld gezonden, dan beschuldigen van godslastering wanneer ik zeg dat ik Gods Zoon ben?” (Joh 10:36 NBV)

“‘Rabbi, u bent de Zoon van God, u bent de koning van Israël!’ zei Natanaël.” (Joh 1:49 NBV)

“Toen de centurio, die recht tegenover hem stond, hem zo zijn laatste adem zag uitblazen, zei hij: ‘Werkelijk, deze mens was Gods Zoon.’” (Mr 15:39 NBV)

“En dat heb ik gezien, en ik getuig dat hij de Zoon van God is.’” (Joh 1:34 NBV)

Jezus, een man van vlees en bloed, was zo bijzonder omdat hij een gezant was van God die het voor elkaar kreeg om niet verkeerd te doen of om niet te zondigen. Hij was, zoals wij,  ook een man, gemaakt in alle dingen zoals aan onszelf, maar zonder zonde. In het boek der boeken, de bijbel lezen we  over hem:

“Israëlieten, luister naar wat ik u zeg: Jezus uit Nazaret is door God tot u gezonden, hetgeen gebleken is uit de grote daden en de wonderen en tekenen die God, zoals u bekend is, door zijn toedoen onder u heeft verricht.” (Hnd 2:22 NBV)

“Want er is maar één God, en maar één bemiddelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus,” (1Ti 2:5 NBV)

“U moet dus weten, broeders en zusters, dat het dankzij hem is dat aan u de vergeving van de zonden verkondigd wordt; iedereen die op grond van de wet van Mozes geen vrijspraak kon krijgen,” (Hnd 13:38 NBV)

“Daarom moest hij in alles gelijk worden aan zijn broeders en zusters; alleen dan zou hij in aangelegenheden tussen God en zijn volk een barmhartige en betrouwbare hogepriester zijn, die verzoening bewerkt voor hun zonden.” (Heb 2:17 NBV)

U vraagt zich misschien af hoe Jezus Christus zowel mens als de Zoon van God kan zijn.

Antwoord:

Omdat hij verwekt werd door een menselijke maagd-moeder door de kracht van de Geest van God, en niet door een menselijke vader. Maria (of Miriam), een jonkvrouw afstammeling van David, en verloofd met Jozef, ook een nakomeling van David, was zijn moeder; en God was zijn vader. Zodat hij van vaders kant de Zoon van God was, en aan zijn moeders kant was hij de zoon van David, en daarom een man die deel had aan de natuur van David, wat de natuur was die iedereen kent.

Bewijs

“Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer. De engel zei: ‘Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de heilige Geest.” (Mt 1:20 NBV)

“De engel antwoordde: ‘De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God.” (Lu 1:35 NBV)

“Overzicht van de afstamming van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham.” (Mt 1:1 NBV)

“Maar toen de tijd gekomen was zond God zijn Zoon, geboren uit een vrouw en onderworpen aan de wet,” (Ga 4:4 NBV)

“heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood-de dood aan het kruis.” (Flp 2:8 NBV)

“Want de hogepriester die wij hebben is er een die met onze zwakheden kan meevoelen, juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, met dit verschil dat hij niet vervallen is tot zonde.” (Heb 4:15 NBV)

+

Engelse versie / English version: Concerning Christ #1 A god or the God, a son of man and son of God

Over Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
Dit bericht werd geplaatst in Drie-eenheid, Jehovah, JHWH, Jawheh, Elohim God, Yahuwah, Jezus Christus, Jesus, Jeshua, Jahushua, Ontmoeting - Portret - Bijbelse figuren, Religie en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

15 reacties op Betreffende Christus # 1 Een god of de God, een mensenzoon en zoon van God

 1. Pingback: Concerning Christ #1 A god or the God, a son of man and son of God | Broeders in Christus

 2. Pingback: Betreffende Christus # 2 Goddelijke bron, verband en goddelijk mens | Broeders in Christus

 3. Pingback: Wie bedoelde Jezus met de “andere schapen” (Johannes 10:16)? | From guestwriters

 4. Pingback: Bestaan en moeilijke herkenning van het Hoogste Godheidswezen – Jeshuaist

 5. Pingback: Niet onwillig naar de dood gesleept | Bijbelvorser = Bible Researcher

 6. Pingback: Overdenking: David: Geloof leren door beproeving | Broeders in Christus

 7. Pingback: Jezus Christus De Zoon van Adam, de Zoon van God | Broeders in Christus

 8. Pingback: Gedachte voor vandaag “Dwaasheid en slechtheid van de mens” (06 januari) | Broeders in Christus

 9. Pingback: Overdenking: God berispt wie hij liefheeft, straf elke zoon waar hij van houdt | Broeders in Christus

 10. Pingback: Men zou denken dat gelovigen de wil van God willen doen | Bijbelvorser = Bible Researcher

 11. Pingback: Een Bijbels antwoord op uw vraag naar aanleiding van ons geloof dat Jezus niet God was van in het begin | From guestwriters

 12. Pingback: Rust vinden onder het juk van Jezus | From guestwriters

 13. Pingback: Zacharia: de profeet van Israëls herstel #6 De Koning, Jehovah van de legermachten – Belgische Broeders In Christus

 14. Pingback: Gedachte voor zondag 12 februari 2023: Jezelf verloochenen en Gods Wil doen terwijl men Jezus wil volgen – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 15. Pingback: Christus in Profetie #17: Psalm 72 – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.