Gods vergeten Woord 25 Varen op Bijbels Kompas 3 Een goede en rechtvaardige wet

Een goede en rechtvaardige wet

In tegenstelling tot wat we hierboven over de christen hebben gezegd, bezaten de Joden een wet die vrijwel alle facetten van het leven beheerste. Wie als niet-Jood al de bepalingen leest in de boeken Leviticus en Deuteronomium slaat licht de schrik om het hart: het moet moeilijk zijn om als vrome Jood te leven. Toch ervaart de Jood dat zelf niet zo (ook al spreekt de apostel Paulus over de ‘slavernij’ van de wet: hij doelt daarmee echter op de ‘dienstbaarheid’ en niet op een onmenselijk bestaan). Wie echter de moeite neemt om die wet te be­studeren ontdekt achter die wet principes die de grondbeginselen waarop onze mo­derne maatschappij steunt verre te boven gaan. Hij ontdekt dat de Here Jezus terecht de wet samenvatte als God liefheb­ben bo­ven alles en je naaste als jezelf. Veel van wat de wet voorschrijft heeft te maken met het stipt en oprecht dienen van God, waar­bij de gelovi­ge al doende wordt onder­we­zen in princi­pes van heiligheid en rein­heid. Het is uiter­mate jammer dat veel ‘moderne christenen’ de neiging hebben dit deel van de wet af te doen als de ‘ceremo­niële wet’, die voor ons geen waarde zou hebben, in tegenstelling tot het meer prak­tisch geachte deel dat ook ons nog iets te vertellen heeft, maar waar ook de atheïsti­sche (god-loochenende) humanist mee zou in­stemmen. Uiter­aard is het niet onze bedoe­ling te pleiten voor een herin­voering van al deze bepalin­gen in het leven van de chris­ten. De wet

“heeft slechts een schaduw der toekomstige goederen, niet de gestalte dier dingen zelf” (Hebr. 10:1).

Maar de princi­pes achter de wet zijn van alle tijden, zij zijn, in de woor­den van bo­venstaand citaat, wel degelijk “de gestalte der dingen zelf”. En dus doen we er goed aan die principes tot leidraad van ons leven te maken. En hetzelfde geldt uiter­aard voor de bepalin­gen die de om­gang met de naas­te regelen, al zullen de meeste mensen dat misschien eerder aan­voelen. Wie de desbe­treffende bepalingen in de wet bestudeert wordt getroffen door de zorg voor de me­demens die er uit spreekt, zelfs als die medemens je ‘vijand’ is. En ten aanzien van de ‘strafbepa­lingen’ bij misda­den staat steeds de genoegdoening aan het slachtof­fer voorop. Con­trasteer dat eens met onze wetgeving. In onze moderne staat treedt de overheid op namens het slachtof­fer en legt straffen op en int boetes; maar het slachtof­fer zelf blijft met lege handen achter. Als hij schade heeft geleden moet hijzelf maar een rechts­zaak aanspannen te­gen de dader. In dat licht is de Mozaïsche (maar in feite door God gegeven) wet op­vallend vooruit­strevend. En het is jammer dat van deze zo humane wet bij het grote publiek alleen het principe “oog om oog, tand om tand”, is blijven hangen, waarbij men dan denkt aan een pri­mitieve lust naar wraak in plaats van een beginsel van even­redige ‘genoeg­doe­ning’ (de meeste straffen, met uitzonde­ring van moord, konden wor­den ‘afge­kocht’).

+

Voorgaand

Gods vergeten Woord 25 Varen op Bijbels Kompas 1 Intro Afstemmen op principes

Gods vergeten Woord 25 Varen op Bijbels Kompas 2 God op de eerste plaats

De Falende mens #2 Vrije keuze

Verlossing #1Bijbelse leer van verlossing

De Ekklesia #6 Bad der Wedergeboorte

Kleurblindheid en verkeerscode

Ongelezen bestseller

Redding, vertrouwen en actie in Jezus #9 Omgang met anderen

Mensen behandelen op betere wijze dan zij doen

 Vervolg: De ‘wet’ van Jezus

++

Aanvullend

 1. Acht slaande op de reddende
 2. Het eerste op de lijst van de zorgen van de heilige
 3. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #3 Ernstig te nemen zegenende stem
 4. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #8 Gebed #6 Communicatie en manifestatie
 5. Bestseller aller tijden
 6. Laat mij niet uit de hoogte doen
 7. Slechte omgang bederft goede zeden
 8. Wees voorzichtig, de omgeving die je kiest zal je vormgeven
 9. Karakter omgezet door de invloed van onze omgang

+++

Gerelateerd

 1. Voor de wet
 2. Mens of Consumens: Moderne slavernij: Werkgevers monopoly
 3. Over onze wegwerp economie en (on)economische groei
 4. Die Balfour-verklaring en die waarheid van die wet van onbedoelde gevolge
 5. Feestdagen verkend: Poerim

Over Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
Dit bericht werd geplaatst in Christen zijn, Christendom, Godsdienst, Levensvragen, Wereld en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

7 reacties op Gods vergeten Woord 25 Varen op Bijbels Kompas 3 Een goede en rechtvaardige wet

 1. Pingback: Gods vergeten Woord 25 Varen op Bijbels Kompas 4 Wet van Jezus | Broeders in Christus

 2. Pingback: Gods vergeten Woord 25 Varen op Bijbels Kompas 5 Leven naar de Bijbel | Broeders in Christus

 3. Pingback: Gods vergeten Woord 25 Varen op Bijbels Kompas 6 Rentmeesters | Broeders in Christus

 4. Pingback: Gods vergeten Woord 25 Varen op Bijbels Kompas 7 Vrienden van de Heer | Broeders in Christus

 5. Pingback: Gods vergeten Woord 26 Epiloog | Broeders in Christus

 6. Pingback: Hij zag hem liggen | Broeders in Christus

 7. Pingback: Hoe leest u? – Wat leest u? “Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw verstand en met heel uw kracht | Bijbelvorser = Bible Researcher

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.