Gods vergeten Woord 17 Geleid door de Geest 4 Leiding door de Geest

De leiding door de Geest

 

In de lijst met ‘gaven’ hebben we niet alles weergegeven dat in de betrokken passages genoemd is. Er staan ook nog de volgende dingen:

  • Geloof
  • Helpen/dienen (het Griekse woord is diakonia, diakonie)
  • Mededelen (lett.: het meegeven van iets aan iemand)
  • Barmhartigheid bewijzen

Dit zijn algemene christelijke deugden, die van alle tijden zijn en waar ieder naar zou moeten streven. Ze worden niet doorgegeven door handoplegging, maar ze zijn wel vruchten van de Heilige Geest. Zelfs geloof is uiteindelijk niet iets van onszelf maar een gave van God. We verwerven deze gaven als we de werking van de Geest toelaten in ons leven. Over deze werking van de Geest heeft de Bijbel ons ook veel te vertellen.

 

In het NT is het geleid worden door de Geest niet het exclusieve voorrecht van een priesterklasse (die er toen nog niet eens was), die zo de macht van onfeilbaarheid zou bezitten. De leiding van de Geest heeft betrekking op elke gelovige. Deze leiding leidt hem op Gods weg, mits hij die leiding maar in zijn leven toelaat (niemand wordt tegen zijn wil behouden; er is nog steeds sprake van een keuze op basis van onze eigen vrije wil). In zijn brief aan de Romeinen vermaant Paulus zijn lezers (en ons) daarom om in die Geest te wandelen:

“Gij daarentegen zijt niet in het vlees, maar in de Geest, althans indien de Geest Gods in u woont. Indien iemand echter de Geest van Christus niet heeft, die behoort Hem niet toe” (Rom. 8:9).

We zien hier overigens dat Paulus de begrippen ‘Heilige Geest’, ‘Geest van God’ en ‘Geest van Christus’ zonder onderscheid door elkaar gebruikt. Gods Geest staat voor Gods kracht (zie Luc. 1:35, waar ‘Heilige Geest’ en ‘kracht des Allerhoogsten’ parallel gebruikt worden). En Gods kracht is, na Jezus’ verhoging tot Gods rechterhand, uiteraard ook Jezus’ kracht. Paulus gaat verder met een beeld dat wij intussen kennen:

“Indien Christus in u is, dan is wel het lichaam dood vanwege de zonde, maar de geest [van de mens] is leven vanwege de gerechtigheid. En indien de Geest van Hem, die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, dan zal Hij, die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn  Geest die in u woont” (vs. 10-11).

Het is duidelijk: als wij van Christus zijn dan moet de Geest in ons wonen, maar dat zal hij ook doen, want dat is Gods belofte. Het is nog steeds waar dat wij gedoopt moeten worden met water en Geest. Maar dat inwonen van de Geest in ons is niets nieuws. We hebben hetzelfde principe al eerder gezien als ‘Christus in ons’, of zoals we het toen hebben geciteerd: ‘Christus moet in ons gestalte verkrijgen’. Alleen hebben we het toen bekeken vanuit het standpunt van wat wij moeten doen; nu bekijken we het vanuit het standpunt van wat God voor ons doet:

“Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de Geest van het zoonschap, door welke wij roepen: Abba [Abba is Aramees voor: pappa], Vader. Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn” (vs.15-16).

 

We hebben eerder gesproken van de gemeente als een tempel Gods, maar dat geldt ook voor de individuele gelovige:

“Weet gij niet dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont? (1 Kor. 3:16).

En opnieuw, in een vermaning tegen hoererij:

“Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u woont, die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt?” (1 Kor. 6:19).

 

Wij zijn door of in de Heilige Geest gedoopt en verzegeld. In zijn betoog over de gemeente als het lichaam van Christus (zie hoofdstuk 19) zegt Paulus:

“Want door één Geest zijn wij allen tot één lichaam gedoopt, hetzij Joden, hetzij Grieken [dat staat hier voor niet-Joden], hetzij slaven, hetzij vrijen, en allen zijn wij met één Geest gedrenkt” (1 Kor. 12:13).

Bij het woord gedrenkt denkt Paulus wellicht aan de praktijk van doop door onderdompeling; maar het is ook mogelijk dat hij denkt aan de praktijk van zalving (Jezus was met de Heilige Geest ‘gezalfd’). In zijn brief aan de Efeziërs schrijft hij:

“In Hem [Christus] zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uwer behoudenis, hebt gehoord; in Hem zijt gij, toen gij gelovig werdt, ook verzegeld met de Heilige Geest der belofte, die een onderpand is van onze erfenis, tot verlossing van het volk, dat Hij zich verworven heeft, tot lof zijner heerlijkheid” (Efez. 1:13-14).

Hier zit erg veel in. Dit vertelt ons dat wij door de Heilige Geest verzegeld zijn (later, in het boek Openbaring, lezen wij dat de door God verzegelden worden behouden uit alle verdrukking). Het vertelt ons ook dat de Geest ons is beloofd, nl. bij onze doop; het is Gods aandeel in het Verbond dat Hij dan met ons sluit. Maar het herinnert ons ook aan de beloften van een erfenis in Genesis (zie hoofdstuk 5, ‘Een goddelijk plan’). Tenslotte herinnert het ons aan het feit dat God dit volk heeft uitgekozen om zijn heerlijkheid te verkondigen (zie eveneens hoofdstuk 5 over ‘Gods doel met de Schepping’). Maar als dat Gods doel is met zijn volk dan is dat voor ons de garantie dat Hij dat doel ook in ons zal verwezenlijken, als wij hem dat maar toelaten. En ook dat vertelt deze passage ons: de Geest is een ‘onderpand voor onze erfenis’. Dat is onze zekerheid maar ook onze verantwoordelijkheid:

“Want indien wij opzettelijk zondigen, nadat wij tot erkentenis der waarheid gekomen zijn, blijft er geen offer voor de zonden meer over, maar een vreselijk uitzicht op het oordeel” (Hebr. 10:26-27).

Dat God ons zijn Geest gegeven heeft geeft ons dus een grote verantwoordelijkheid. Maar ook een grote gerustheid, omdat wij met die Geest alle aanvallen van de zonde kunnen afslaan:

“Doch wij hebben niets van doen met nalatigheid, die ten verderve leidt, doch met geloof, dat de ziel behoudt” (Hebr. 10:39).

En dat geloof is, zoals wij hebben gezien, een van de gaven van de Geest die blijvend zijn.

+

Voorgaande

Verlossing #7 Christus levend in de gelovige

Gods vergeten Woord 14 Schepping 6 De Schepping als doel en garantie

Gods vergeten Woord 17 Geleid door de Geest 1 Waterdoop en Vuur

Gods vergeten Woord 17 Geleid door de Geest 2 De gift en de gaven

Gods vergeten Woord 17 Geleid door de Geest 3 Einde van de gaven

++

Aansluitend

  1. Woord zonder boeien vol van kracht
  2. Verzoening en Broederschap 3 Verenigen onder de Hoeksteen
  3. Ook behoort gij Uzelf niet toe, want gij werd met een prijs gekocht
  4. Verzoening en de gekochte race

Over Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
Dit bericht werd geplaatst in Christen zijn, Christendom, Geschiedenis & Gebeurtenissen, Jehovah, JHWH, Jawheh, Elohim God, Yahuwah, Kerkopbouw en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

2 reacties op Gods vergeten Woord 17 Geleid door de Geest 4 Leiding door de Geest

  1. Pingback: Gods vergeten Woord 18 De Wet van Christus 1 | Broeders in Christus

  2. Pingback: Gods vergeten Woord 19 Het Lichaam van Christus 2 Gezamenlijkheid | Broeders in Christus

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.