Gods vergeten Woord 17 Geleid door de Geest 2 De gift en de gaven

De gift en de gaven

 

Omdat er van sommige kanten de nadruk op wordt gelegd dat wat toen gebeurde nog steeds een kenmerk moet zijn van de ware gemeente vandaag (en omdat we zijn begonnen met te zeggen dat we terug willen naar het geloof van de eerste eeuw) moeten we nu gaan bezien in hoeverre deze dingen ook vandaag nog van toepassing zijn. Daarbij moeten we een onderscheid maken tussen wat ik zou willen noemen de ‘gift’ van de Heilige Geest (dwz. De gift die bestaat uit de Geest) en de ‘gaven’ van de Heilige Geest (dwz. de door de Geest geschonken gaven). We zullen ons eerst bezig houden met het laatste.

 

De speciale gaven die mensen konden bezitten waren niet zomaar bedoeld voor amusement. Ze dienden een speciaal doel. Aan het eind van het evangelie van Marcus lezen we:

“Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping … Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij spreken, slangen zullen zij opnemen, en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden” (Marc. 16:15, 17).

De gaven dienden een doel; zij waren bedoeld als tekenen of als hulp. Om dat te begrijpen zullen we eerst zien om welke gaven het ging. We komen ze op diverse plaatsen tegen, maar we vinden iets van een opsomming in 1 Kor. 12:4-6 en 28-30, Rom. 12:6-8 en Efez. 4:11. In Korintiërs worden ze samengevat als “genadegaven, bedieningen en werkingen”. In Efeziërs wordt hun doel aangegeven als “om heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus (dwz. de gemeente)”. De verschillende genoemde gaven en bekwaamheden, waaronder taken en functies, zijn dan:

 • Apostelen (lett.: gezondenen) wier taak het was het evangelie te verkondigen. Zij bezaten bijzondere gaven, en konden de gaven van de Geest ook doorgeven aan anderen.
 • Evangelisten: eveneens predikers, maar zonder de speciale gaven van de apostelen. Zij konden de gaven niet doorgeven.
 • Leraars/onderwijzen: Hun taak was het evangelie uit te leggen aan de leden van de gemeente; ook aangeduid als het ‘spreken met kennis’.
 • Vermanen: pastoraal werk (vermanen in het NT betekent ‘bemoedigen’ of ‘vertroosten’), ook aangeduid als ‘spreken met wijsheid’.
 • Herders/besturen/leiding geven: Het dagelijkse leiden van de gemeente.
 • Profeten: Zorgen voor Gods directe leiding in een tijd waarin het NT nog bezig was te ontstaan.
 • Het onderscheiden van geesten: Hierbij ging het erom de profetieën te beoordelen, of zij echt van God kwamen (zie 1 Tess. 5:19-21).
 • Spreken in tongen: De gave om in andere talen te spreken, bedoeld voor prediking aan andere volken, maar enigszins misbruikt in de gemeente te Korinte.
 • Vertolken van tongen: De gave om boodschappen, door anderen uitgesproken in ‘tongen’, te vertalen in verstaanbare taal.
 • Genezingen: Bedoeld als teken aan ongelovigen dat de prediker met een boodschap van God Zelf kwam.
 • Krachten: De kracht om verschillende wonderen te kunnen doen.

 

File:Pentecostales orando.JPG

sprekers in tongen bij een Pinkstergemeente

Zoals gezegd waren deze gaven bedoeld om hetzij de prediking te ondersteunen, hetzij de gemeente op te bouwen. Als gelovigen te Korinte wat al teveel belangstelling hebben voor de gave van tongen, die zij kennelijk erg interessant vonden en waarop de bezitters zich danig lieten voorstaan, moet Paulus hen ernstig vermanen dat uitoefening daarvan in de gemeente van weinig nut is. Als niemand je kan verstaan heeft het erg weinig nut om je mond open te doen. Hij raadt hun daarom aan te streven naar de gave van profetie, waar anderen door opgebouwd worden (1 Kor. 14:1-3, 23-25). In vers 12 zegt hij:

“Zo moet ook gij, omdat gij naar geestelijke gaven streeft, trachten uit te munten tot stichting [opbouw] van de gemeente.”

Genezingen en wonderen ondersteunden het gezag van een prediker als afgezant van God. Zo vinden we het in Hand. 3 en 4. Na Petrus’ genezing van een verlamde klagen de autoriteiten, die hun het prediken willen beletten:

“Wat moeten wij met deze mensen beginnen? Want dat er een kennelijk wonderteken door hen verricht is, is duidelijk aan allen, die te Jeruzalem wonen, en wij kunnen het niet loochenen” (Hand. 4:16).

Ook later in Handelingen vinden we genezingen en wonderen als ondersteuning van het gezag van de prediking. Maar in zijn brief aan Timoteüs moet Paulus hem melden:

“Trofimus heb ik ziek achtergelaten te Milete.”

Zelfs de apostel kon kennelijk niet naar willekeur genezen zolang niet zijn gezag als apostel in het geding was.

+

Voorgaande

Gods vergeten Woord 17 Geleid door de Geest 1 Waterdoop en Vuur

Fragiliteit en actie #12 Beperking

++

Aansluitend

 1. Schijnbaar onmogelijke opdracht
 2. Op de Dag van het Pinksterfeest
 3. In Talen sprekend
 4. Teken van authenticiteit of goddelijke backing
 5. Betekenis van ‘Spreken in Tongen’ en ‘Uitstorting van de Geest’
 6. Onder de Geest blijven

Over Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
Dit bericht werd geplaatst in Christen zijn, Geschiedenis & Gebeurtenissen, Jehovah, JHWH, Jawheh, Elohim God, Yahuwah, Kerkopbouw en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

10 reacties op Gods vergeten Woord 17 Geleid door de Geest 2 De gift en de gaven

 1. Pingback: Gods vergeten Woord 17 Geleid door de Geest 3 Einde van de gaven | Broeders in Christus

 2. Pingback: Gods vergeten Woord 17 Geleid door de Geest 4 Leiding door de Geest | Broeders in Christus

 3. Pingback: Gods vergeten Woord 19 Het Lichaam van Christus 2 Gezamenlijkheid | Broeders in Christus

 4. Pingback: Aanwijzingen voor redding te vinden – Jeshuaisten / Jeshuaists

 5. Pingback: Getroost worden door de Allerhoogste en zijn familie | Bijbelvorser = Bible Researcher

 6. Pingback: Opkomend voor Christus #4 Wereldwijde prediking | Broeders in Christus

 7. Pingback: Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #3 Verkondigen van het Goede Nieuws – Belgische Broeders In Christus

 8. Pingback: Om de noodzakelijke prediking te verwezenlijken – Belgische Broeders In Christus

 9. Pingback: Effectief Bijbellezen: de Evangeliën: Het Evangelie van Matteüs | Bijbelvorser = Bible Researcher

 10. Pingback: Voor een ware volger van Christus loopt niet altijd alles vlotjes | Broeders in Christus

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.