Gods vergeten Woord 17 Geleid door de Geest 1 Waterdoop en Vuur

Geleid door de Geest

 

De leiding van Gods Geest in de eerste eeuw kenmerkte zich door ‘gaven’ die de gelovigen in staat stelden tot bijzondere dingen. Deze gaven waren in de eerste gemeenten nodig om te prediken en de gelovigen leiding te geven. Deze gaven konden alleen worden doorgegeven door de apostelen. Ze zijn dan ook met de apostelen verdwenen. Wat blijft is Gods leiding van de gelovigen door zijn Geest en zijn Woord.

 

Toen Johannes de Doper predikte in de woestijn en een doop doopte ter bekering, moest hij duidelijk maken dat hijzelf niet de beloofde Messias was. Hij zei:

“Doch Hij komt, die sterker is dan ik … ; die zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur” (Luc. 3:16).

Het is duidelijk dat Johannes verwachtte dat de Messias na hem met oordeel (vuur) zou komen om alle ongerechtigheid weg te doen. De profeet Maleachi had immers gezegd:

“Doch wie kan de dag van zijn komst verdragen, en wie zal bestaan, als Hij verschijnt? Want Hij zal zijn als het vuur van de smelter” (Mal. 3:2).

En:

“Want zie, de dag komt, brandend als een oven! Dan zullen alle overmoedigen en allen die goddeloosheid bedrijven, zijn als stoppels, en de dag die komt, zal hen in brand steken” (Mal. 4:1).

In overeenstemming daarmee sprak Johannes:

“De wan is in zijn hand om zijn dorsvloer geheel te zuiveren en het graan in zijn schuur bijeen te brengen, maar het kaf zal Hij verbranden met onuitblusbaar vuur” (Luc. 3:17).

De laatste kans die de mensen hadden, zo meende Johannes, was zich te bekeren en zich als teken daarvan door hem te laten dopen. Ook hij moest nog leren dat de eerste komst van de Messias nog een laatste oproep tot bekering zou zijn, en dat deze woorden pas in vervulling zouden gaan bij zijn tweede komst. Maar niettemin blijft zijn woord waar dat Jezus zou dopen met de Heilige Geest. Als Petrus op de pinksterdag zijn eerste toespraak tot het volk houdt, zegt hij, als antwoord op de vraag “Wat moeten wij doen?”:

“Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen” (Hand. 2:38).

Als Paulus later in Efeze discipelen aantreft die gedoopt zijn door een ijverige prediker die een volgeling van Johannes de Doper was, lezen we het volgende:

“En hij zeide tot hen: Hebt gij de Heilige Geest ontvangen, toen gij tot het geloof kwaamt? Doch zij zeiden tot hem: Wij hebben zelfs niet gehoord dat er een Heilige Geest is. En hij zeide tot hen: Waarin zijt gij dan gedoopt? En zij zeiden: In de doop van Johannes. Maar Paulus zeide: Johannes doopte een doop ter bekering en zeide, dat zij moesten geloven in Hem, die na hem kwam, dat is Jezus. En toen zij dit hoorden, lieten zij zich dopen in de naam van de Here Jezus. En toen Paulus hun de handen oplegde, kwam de Heilige Geest over hen, en zij spraken in tongen en profeteerden” (Hand. 19:2-6).

Zo lezen we herhaaldelijk dat mensen die gedoopt werden, na handoplegging door een van de apostelen ‘de Heilige Geest ontvingen’ en als gevolg daarvan tot bijzondere dingen in staat waren.

+

Voorgaande: Gods vergeten Woord 16 Brood en wijn 5 Gemeenschap

Over Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
Dit bericht werd geplaatst in Geschiedenis & Gebeurtenissen, Jehovah, JHWH, Jawheh, Elohim God, Yahuwah, Kerkopbouw en getagged met , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

3 reacties op Gods vergeten Woord 17 Geleid door de Geest 1 Waterdoop en Vuur

  1. Pingback: Gods vergeten Woord 17 Geleid door de Geest 2 De gift en de gaven | Broeders in Christus

  2. Pingback: Gods vergeten Woord 17 Geleid door de Geest 3 Einde van de gaven | Broeders in Christus

  3. Pingback: Gods vergeten Woord 17 Geleid door de Geest 4 Leiding door de Geest | Broeders in Christus

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.