Dienende geesten 4 Gevallen engelen

Addendum: bestaan er gevallen engelen?

Eigenlijk zou deze vraag niet meer van belang moeten zijn, omdat hij samenhangt met de leer van de ‘grote verleider’ waar we in het vorige hoofdstuk al over gesproken hebben. Maar we zullen hem toch behandelen, omdat velen geen duidelijk beeld hebben van het antwoord. Volgens velen zou de ‘grote verleider’ een gevallen engel zijn, die in opstand is gekomen tegen God en vervolgens met een aantal medestanders uit de hemel zou zijn gegooid. Dat zou dan zijn gebeurd ergens tussen de schepping van hemel en aarde en de val van de mens in de hof van Eden. Het bewijs voor deze opstand zou moeten komen van een passage in het allerlaatste boek van de Bijbel, het boek Openbaring (Op. 12:7-9). Zorgvuldig lezen van deze passage geeft echter een geheel ander beeld, waarbij men zich bewust moet zijn van het verregaand symbolisch karakter van de taal in dit boek. De passage die er aan vooraf gaat (Op. 12:1-6) spreekt in symbolische bewoordingen over het aardse leven van Jezus. Afhankelijk van de vraag of men de rest van het hoofdstuk ziet als gelijktijdig met of volgend op deze woorden, moet deze ‘oorlog’ in de hemel en de val van ‘satan’ dus ten tijde van of na Jezus’ hemelvaart worden geplaatst. Dat is tientallen eeuwen te laat voor een grote verleider die Adam en Eva in de hof van Eden tot de zondeval zou kunnen verleiden. Wie zich herinnert wat we in het vorige hoofdstuk over de ‘satan’ hebben gezegd, zal zich herinneren dat hij o.a. staat voor alles wat tot zonde verleidt (dat is, in Paulus’ woorden, het menselijk vlees). De ‘oorlog’ beschrijft dus Jezus’ strijd en overwinning aan het kruis, waarmee Hij “de duivel onttroond heeft” (Hebr. 2:14).

“Overmits dan de kinderen des vleses en bloeds deelachtig zijn, zo is Hij ook desgelijks derzelve deelachtig geworden, opdat Hij door den dood te niet doen zou dengene, die het geweld des doods had, dat is, den duivel;” (Hebreeën 2:14 STV)

Verder is er in de Bijbel weinig te vinden wat op deze val zou kunnen slaan, of het moesten bepaalde verzen in Jesaja 14 en Ezechiël 28 zijn, die echter volgens die passages zelf slaan op respectievelijk de koning van Babel en de vorst van Tyrus, en die in die context ook volledig verklaard kunnen worden.

 

Dan zijn er nog een tweetal passages die gewoonlijk geciteerd worden om te bewijzen dat engelen wel degelijk gezondigd hebben. De ene staat in Gen. 6:1-4, waar gesproken wordt over ‘zonen Gods’. Velen hebben dit opgevat als ‘engelen’, maar de uitdrukking wordt elders van mensen gebruikt (zie Hos. 1:10 en Joh. 8:41-42). En het moet opvallen dat uiteindelijk niet engelen maar mensen worden gestraft voor hun misstap. De ‘zonen Gods’ zijn dus kennelijk de kinderen Gods, diegenen die aan Gods kant zouden moeten staan (maar dat dus niet doen), wellicht de priesters van die dagen, in tegenstelling tot de ‘kinderen des duivels’ (zie Joh. 8:44), de mensen die zich allang niet meer om God bekommeren, in deze passage de ‘kinderen der mensen’ genoemd. De andere passage bevindt zich in 2 Petr. 2:4 (met een parallel in Judas 6). Maar als we daar doorlezen zien we dat Petrus het heeft over de wereld ten tijde van de vloed, en dus over deze zelfde ‘zonen Gods’. Als we ons herinneren dat het woord engel eigenlijk ‘bode’ of ‘afgezant’ betekent, zullen we geen moeite hebben met het feit dat de dienaren van God (nogmaals: wellicht de priesters van die dagen) hier worden aangeduid als ‘engelen’.

File:Altlerchenfelder Pfarrkirche - Fresko seitlich an der Orgelempore (Engelssturz) 02.jpg

De Gevallen engelen – Altlerchenfelder Pfarrkirche in Wien-Neubau. Fresko “Engelssturz” (ontwerp Josef Führich, Ausführung Leopold Schulz) aan de zeikant van het Portaal aan het orgelhok.

Ten aanzien van de eigenlijke vraag of engelen ooit hebben gezondigd kunnen we alleen maar terugwijzen naar wat boven is gezegd over de middelaarsrol van engelen. Engelen moesten noodzakelijkerwijs optreden als middelaar tussen God en de mensen, omdat zondige mensen voor Gods aangezicht een onmiddellijke dood zouden sterven. Logischerwijze zou het ‘zondige engelen’ niet anders zijn vergaan. Voor het aangezicht van een God die “te rein van ogen is om het kwaad te zien” zouden zij in een oogwenk zijn vergaan. Voor de dienaars die “voortdurend Gods aangezicht zien” moet wel gelden dat zij zonder zonde zijn. Daarmee hoeven zij nog niet volmaakt te zijn, zoals Christus nu of de verheerlijkte gelovigen straks. Ik denk dat wij ons engelen meer zullen moeten voorstellen als wezens die niet tot zondigen in staat zijn, en wier zondeloosheid dus niet berust op volharding in beproeving. Overigens sluit bovenstaande overweging ook uit dat ‘de satan’ in Job (zie het Addendum van het vorige hoofdstuk) zou kunnen slaan op de grote verleider. Deze zou voor Gods aangezicht niet kunnen standhouden. Laat staan dat God een ‘deal’ met hem zou sluiten. We moeten dat wel terugvoeren op de sterk gedramatiseerde stijl van het verhaal daar.

 

Er is nog een andere overweging die ons moet doen besluiten dat engelen niet zondigen. In het gebed dat wij kennen als het ‘Onze Vader’ leert Jezus de zijnen te bidden

“… uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde”.

Wil dat enige reële betekenis hebben dan moet dat betekenen dat in de hemel Gods wil volmaakt gedaan wordt. Als daar opstand tegen God zou kunnen voorkomen, wat voor verwachting is er dan bij vervulling van dit gebed voor de aarde. Opstand tegen God is hier nu al aan de orde van de dag. We begonnen met te zeggen dat wij weinig concreets weten van engelen. Maar wat wij weten sluit uit dat engelen ooit hebben gezondigd.

+

Voorgaande

Dienende geesten 3 Nieuwe middelaar en persoonlijke beschermengelen

Begrippen satan en duivel in de Bijbel

De Voltooiing van de schepping 3 Noodzakelijke beproeving

++

Aanvullende lectuur

  1. Hoofdbronnen van afwijkende gedachten
  2. God meester van goed en kwaad

Over Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
Dit bericht werd geplaatst in Levensvragen en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

5 reacties op Dienende geesten 4 Gevallen engelen

  1. Pingback: Betreft Engelen | Broeders in Christus

  2. Pingback: Taal van de Bijbel onder ogen zien | Broeders in Christus

  3. Pingback: Zonen van God, in Genesis 6, mensen | From guestwriters

  4. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 14 De Geesten in de Gevangenis | Bijbelvorser = Bible Researcher

  5. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 18 Koning Saul en de heks van Endor | Bijbelvorser = Bible Researcher

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.