Dienende geesten 1 Afgezanten van onzichtbare God

Engelen worden ons in de Bijbel geschilderd als tussenpersonen tussen God en de mensen. Zij zijn de machtigen die Gods plan uitvoeren en bemiddelen tussen Hem en de mens, omdat de (zondige) mens niet in staat zou zijn tot een direct contact met God.

File:Giotto - Scrovegni - -14- - The Angel Gabriel Sent by God.jpg

De engel Gabriel afgezant van God. – Giotto di Bondone (1266–1337) – Cappella degli Scrovegni

Ieder die iets van de Bijbel af weet zal bekend zijn met het begrip ‘engelen’. Ze komen er veelvuldig in voor en spelen ook een belangrijke rol. Toch blijven het wat mysterieuze wezens, waar we eigenlijk niet zoveel over weten. Duidelijk is in elk geval dat ze op onfeilbare wijze Gods taken uitvoeren. Het woord voor ‘engel’ in het OT is, op enkele uitzonderingen na, het Hebreeuwse woord malak, dat eigenlijk ‘boodschapper’ betekent. Het NT gebruikt hiervoor het Griekse woord angelos, dat dezelfde grondbetekenis heeft. In beide gevallen moeten we zelf uit het verband opmaken of het om hemelse of aardse boden gaat. Toch is dat in de meeste gevallen wel duidelijk. Over hun functie zegt de schrijver aan de Hebreeën:

“Zijn zij niet allen dienende geesten, die uitgezonden zijn ten dienste van hen , die het heil zullen beërven? (Hebr. 1:14).

Dat betekent dat ze de verheven taak hebben om Gods werk daadwerkelijk uit te voeren. Ze staan in dienst van Gods plan met zijn Schepping. Belangrijker voor ons is echter dat de Bijbel ze toont als middelaars tussen God en de mensen

 

Afgezanten Gods

Zoals gezegd betekent het woord in feite ‘bode’ of ‘afgezant’. Dat mag soms verwarrend zijn, als we niet precies weten of het wel om een hemelse afgezant gaat. Maar de Bijbel zal dit woord niet zonder reden gebruiken. Engelen zijn afgezanten Gods. In het OT wordt vaak over een engel gesproken als “de engel des Heren”. We weten niet goed of dit een speciale engel is, of een engel met een speciale opdracht. In elk geval lijkt de uitdrukking de betrokken engel extra gezag toe te kennen. In het NT wordt tweemaal gesproken van een “aartsengel”, wat dezelfde betekenis lijkt te hebben als de “engel des Heren” in het OT. Als het NT echter spreekt over “een engel des Heren” lijkt het meer te willen preciseren dat het inderdaad om een hemelse bode gaat. Als boodschappers komen we ze tegen op belangrijke momenten in Gods heilsgeschiedenis. Het zijn engelen die Gods beloften overbrengen aan Abraham, en dan in het bijzonder de belofte van een nakomeling (Gen. 18; de tekst lijkt in eerste instantie aan te duiden dat het God Zelf is, maar daar komen we nog op terug). Het is een engel die aan Jakob verkondigt dat hij voortaan Israël (strijder Gods) zal zijn en de stamvader van het verbondsvolk (Gen. 32). Het is een engel die aan Simsons ouders diens geboorte aankondigt (Richt. 13). Het is een engel die aan Zacharias aankondigt dat hij in zijn ouderdom een zoon zal hebben die de voorloper zal zijn van de Messias, en het is tenslotte een engel die aan Maria komt verkondigen dat zij de moeder van die Messias zal zijn (beide Luc. 1).

 

Maar een gezant is meer dan alleen een bode die een bericht overbrengt. In de diplomatie is een gezant iemand die in den vreemde de overheid van zijn land vertegenwoordigt. Zo kunnen engelen ook Gods vertegenwoordigers zijn, die dan volledig zijn bekleed met Gods gezag en soms ook met zijn naam worden genoemd. Als God bij Sinaï het volk zijn wetten geeft, zegt Hij:

“Zie, Ik zend een engel vóór uw aangezicht, om u te bewaren op de weg en om u te brengen naar de plaats, die Ik bereid heb. Neem u voor hem in acht en luister naar hem, wees tegen hem niet wederspannig, want hij zal uw overtredingen niet vergeven, want mijn naam is in hem” (Ex. 23:20-21)

Worshiping the golden calf.jpg

Toen Mozes op de berg Sinaï vertoefde om de Tafelen der Wet van de Heer te ontvangen, verenigde het volk zich om Aäron. Deze verzamelde sieraden van de vrouwen en liet daaruit een gouden kalf vervaardigen. De volgende dag bracht het volk offers, vierde feest en danste om het gouden beeld. Mozes keurde dit sterk af.

Wanneer het volk zich later misgaan heeft in de geschiedenis van het gouden kalf, en God ‘weigert’ in hun midden op te trekken, zegt Hij:

“Ik zal een engel voor uw aangezicht zenden … Want Ik zal in uw midden niet optrekken, daar gij een hardnekkig volk zijt, opdat Ik u niet onderweg vertere” (Ex. 33:2-3).

Hier zien wij overigens een belangrijk principe: God is “te rein van ogen om het kwaad te zien” (Hab. 1:13). In zijn nabijheid kan zonde niet bestaan zonder onmiddellijk vernietigd te worden. Hij zegt tegen Mozes:

“Geen mens zal Mij zien en leven” (Ex. 33:20).

En Paulus schrijft in zijn eerste brief aan Timoteüs over God dat die “een ontoegankelijk licht bewoont” en dat

“geen der mensen (Hem) gezien heeft of zien kan” (1 Tim. 6:16).

Daarom is het nodig dat engelen Hem vertegenwoordigen in zijn contact met mensen.

+

Voorgaande

De Falende mens #2 Vrije keuze

Begrippen satan en duivel in de Bijbel

++

Aanvullende lectuur

  1. Jehovah God Maker van het universum gediend door een getraind leger
  2. Bestaat er iets als engelen en kunnen die zondigen

Over Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
Dit bericht werd geplaatst in Jehovah, JHWH, Jawheh, Elohim God, Yahuwah en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

8 reacties op Dienende geesten 1 Afgezanten van onzichtbare God

  1. Pingback: Dienende geesten 2 Engelen als god hemelijk of menselijk | Broeders in Christus

  2. Pingback: Dienende geesten 3 Nieuwe middelaar en persoonlijke beschermengelen | Broeders in Christus

  3. Pingback: De Ekklesia De uitgeroepenen | Broeders in Christus

  4. Pingback: De Ekklesia #2 De Gemeente van het Oude Verbond | Broeders in Christus

  5. Pingback: De Ekklesia #6 Bad der Wedergeboorte | Broeders in Christus

  6. Pingback: Betreft Engelen | Broeders in Christus

  7. Pingback: Bestaan en moeilijke herkenning van het Hoogste Godheidswezen – Jeshuaist

  8. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 14 De Geesten in de Gevangenis | Bijbelvorser = Bible Researcher

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.