Addendum 1: de leer van de “antichrist”

Het blijkt echter dat het pad van de juiste leer smal is en dat historisch gezien mensen daarvan naar twee kanten zijn afgeweken. Enerzijds zijn er de mensen die zijn godde­lijke natuur volledig ontkennen. Zij zien in Hem uitsluitend de mens. Maar dan is er geen afdoende verklaring voor het feit dat Hij slaagde, waar alle anderen falen. Ander­zijds zijn er de mensen die Hem volledig vergoddelijken. Maar die opvatting is zo mogelijk nog fataler, omdat de zonde dan nooit werkelijk zou zijn overwonnen. De eerste dwaling is gemakkelijk te doorzien, maar de tweede is verleidelijker en daarom altijd meer prominent geweest.

 

Reeds in de tijd van de apostelen ont­stond er een dwaling die leerde dat Jezus en de Christus niet dezelfde waren. Volgens die opvatting nam de (goddelijke) Christus bezit van de mens Jezus op het moment van zijn doop en stelde hem daarmee in staat om weerstand te bieden aan alle ver­leidingen. Maar omdat een god niet kan sterven verliet hij hem weer bij zijn kruisi­ging, zodat wat stierf alleen de mens Jezus was en niet de goddelijke Christus. De apostel Johannes verweert zich in zijn eerste brief fel tegen deze opvatting. En het is duidelijk waarom hij daar zo’n belang aan hecht. Als de mens Jezus alleen over de zonde heeft kunnen triomfe­ren doordat een deel van de godheid zelf bezit van hem heeft genomen, dan is de overwinning niet door een mens be­haald. En als degene die weerstand heeft geboden aan de zonde (nl. de goddelijke Christus) niet zelf is gestor­ven, is er slechts een feil­baar mens gestor­ven, zoals er zovele zijn gestorven, en is er dus geen offer ge­bracht voor de zonde. Dat zet de hele idee van de Bijbelse verlossing op losse schroe­ven. In verband met de ruimte moeten wij volstaan met enkele citaten. Zo zegt hij:

“Iedere geest, die belijdt, dat Jezus Chris­tus in het vlees gekomen is, is uit God; en iedere geest die Jezus niet be­lijdt [nl. als de Christus], is niet uit God” (1 Joh. 4:2-3a).

Johannes duidt deze ‘geest’, dwz. deze leer en zijn aanhangers, aan als de “anti­christ” (vs. 3b):

“En dit is de geest van de antichrist, waarvan gij gehoord hebt, dat hij komen zal, en hij is nu reeds in de wereld.”

Eerder heeft hij gezegd:

“Wie is de leugenaar dan wie loochent, dat Jezus de Christus is? Dit is de anti­christ, die de Vader en de Zoon loo­chent” (1 Joh. 2:22).

Want wie de door de Vader aangewezen Verlosser loochent, loochent de verlossing zelf en daarmee de Vader die deze verlos­sing heeft aangeboden.

Andrei Rublev's Trinity, representing the Fath...

Andrei Rublev’s Drievuldigheid welke de Vader, de zoon en heilige Geest voorstelt op een gelijkaardige wijze (Foto credit: Wikipedia)

Deze leer die scheiding maakt tussen Jezus en de Christus is intussen voldoende weer­legd. Maar daarvoor in de plaats is een leer gekomen die Jezus zelf tot God maakt, één met de Vader en God vanaf alle eeu­wig­heid. Maar deze leer gaat mank aan hetzelf­de euvel: er is geen verschil tussen de ‘wil’, de natuurlijke neiging, van de Verlosser en die van God; Hij is immers God zelf. En dus is er geen overwinning behaald. Wanneer zelfs de aandrang om van God af te wijken Hem vreemd is, is er geen strijd gestreden en geen overwinning behaald. Maar de Bijbel zegt (Rom. 5:15):

“Want indien door de overtreding van die ene [nl. Adam] zeer velen gestorven zijn, veel meer is de genade Gods en de gave, bestaande in de genade van de ene mens, Jezus Christus, voor zeer velen overvloedig geworden.”

En

“Want, dewijl de dood er is door een mens, is ook de opstanding der doden door een mens” (1 Kor. 15:21).

En

“Want er is één God en ook één midde­laar tussen God en de mensen, de mens Christus Jezus, die Zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen” (1 Tim. 2:5).

Die mens is

“in alle dingen op gelijke wijze als wij verzocht geweest” (Hebr. 4:14).

En hoe wij verzocht worden vertelt ons Jacobus (Jac. 1:14-15):

“Zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en verlokking zijner eigen begeerte. Daarna, als die begeerte bevrucht is, baart zij zonde.”

Bij Hem is de begeerte niet ‘bevrucht’, maar zij is er wel geweest.

“Tijdens zijn dagen in het vlees heeft Hij gebeden en smekingen onder sterk ge­roep en tranen geofferd aan Hem, die Hem uit de dood kon redden, en Hij is verhoord uit zijn angst, en zo heeft Hij, hoewel Hij de Zoon was, de gehoor­zaamheid geleerd” (Hebr. 5:7-8).

Hij heeft moeten leren te zeggen:

“Niet mijn wil, maar de uwe geschiede.”

Wie Jezus zodanig wil vergoddelijken dat Hij zelfs geen neiging tot zonde heeft kunnen voelen, lijkt Hem te eren, maar ontneemt Hem in feite zijn overwinning. Het goddelij­ke verlossingsplan in Oude en Nieuwe Testament vormt echter een samenhangend en begrijpelijk geheel, zolang we ons maar aan de Bijbel houden.

Waarom?

Dan blijft nog de vraag hoe deze leer in de wereld gekomen kan zijn. Het antwoord is onthutsend. De leer is langzamerhand ontstaan in de loop van de derde eeuw onder invloed van de Griekse filosofie. Dat leidde tot een conflict in de kerk dat in het begin van de vierde eeuw tot uitbarsting kwam. Er ontstond een felle strijd tussen twee partijen die overigens geen van beide met erg bijbelse ideeën in het strijdperk traden. Dat conflict werd tenslotte beslecht door de keizer! Constantijn de Grote, die vóór alles rust in zijn Rijk wilde, probeerde eerst de zaak te bagatelliseren. Toen dat niet lukte riep hij het concilie van Nicea bijeen en gebood de minderheid zich bij de meerderheid neer te leggen. Nadat hij zich ook nog had bemoeid met de formulering van de slotconclusie van het concilie beschouwde hij de zaak tenslotte als afgedaan. En zo zit de christenheid bijna 17 eeuwen later nog met een leerstuk dat is geformuleerd en doorgedrukt door een zich christelijk noemende keizer die op dat moment nog niet eens formeel tot het ‘Christendom’ was toegetreden. Wie werkelijk terug wil naar de oorspronkelijke leer van de Bijbel, zal dieper moeten graven dan dat.

+

Voorgaande

De Verlosser 1 Senior en junior

De Verlosser 2 Zijn goddelijke kant

De Verlosser 3 Zijn menselijke kant

Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #6 Constantijn de Grote

Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #7 Afstandelijken, donatisten en arianisten

Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #8 Concilie van Constantinopel

Vervolg: Addendum 2: het vleesgeworden woord

++

Aansluitende lectuur

 1. Een koning die zijn onderdanen wetten oplegt waarvan hij weet dat zij zich er nooit aan kunnen houden
 2. Jezus van Nazareth #2 De zoon van Maria
 3. Ongelovige Thomassen, Jezus en zijn God
 4. Lam van God #3 Tegenover onschuldig dier een onschuldig man #2
 5. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #18 Volbrenging
 6. Politiek en macht eerste prioriteit # 3 Verhoging van Maria en de Heilige Geest
 7. Heeft Bijbel voor de mens van vandaag nog betekenis
 8. Wie is Jezus volgens Prof. Buzzard
 9. Voor hen die beweren dat Jezus God is
 10. Een Drievoudige God of simpelweg een éénvoudige God
 11. Doctrine van de Drievuldigheid
 12. Christenen

+++

Gerelateerde lectuur

 1. Die Kerk(11) – Die Kerk en die Drie-eenheid
 2. Die Kerk (12) – Die Kerk in die Brief aan die Filippense
 3. Holy Trinity
 4. The Triune God came in the Person of Christ
 5. Mystical Prayer and Biblical Christianity 1: Language and God
 6. Trinity, logically described
 7. Eastern-Rite Veneration: “Channels of Divine Grace”

+++

Over Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
Dit bericht werd geplaatst in Christen zijn, Drie-eenheid, Geschiedenis & Gebeurtenissen, Jehovah, JHWH, Jawheh, Elohim God, Yahuwah, Jezus Christus, Jesus, Jeshua, Jahushua en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

10 reacties op Addendum 1: de leer van de “antichrist”

 1. Pingback: Addendum 2: Vlees geworden woord | Broeders in Christus

 2. Pingback: Een losgeld voor iedereen 2 Een verheven persoon van vlees en bloed | Bijbelvorser = Bible Researcher

 3. Pingback: De Ekklesia #11 Addendum 2: Een antichrist | Broeders in Christus

 4. Pingback: De vertrouwelijke omgang van God is met wie Hem vrezen” (Psalm 25:14) – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 5. Pingback: Antwoord op Vragen van lezers: Was Jezus schijndood | From guestwriters

 6. Pingback: De Taal van de Bijbel: De antichrist – Jeshuaisten / Jeshuaists

 7. Pingback: Als de tijd ten einde loopt …… Vragen naar het goede | Stepping Toes

 8. Pingback: Gedachte bij de dagelijkse bijbellezing van 16 december | Broeders in Christus

 9. Pingback: Fundamenten van het Geloof 10 De Verlosser uit de dood | Stepping Toes

 10. Pingback: Als de tijd ten einde loopt … 3 Dat zijn toch geen goden #2 Afgoden in het Nieuwe Testament | Broeders in Christus

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.