Verlossing #8 Gerechtigheid door geloof

In het vorige artikel keken wij naar de 8ste brief van de apostel Paulus aan de Romeinen, die de symboliek van de man, die naast Jezus aan het kruis hing, op zichzelf betrok. In de brief aan de Galaten kijkt Paulus hoe hij met christus aan de paal is opgehangen en toch leeft (Galaten 2:20).

WLANL - Pachango - Catharijneconvent - Kruiswe...

WLANL – Pachango – Catharijneconvent – Kruiswegstatie 9, Christus valt aan de voet van de Calvarieberg (Photo credit: Wikipedia)

Iets verderop in diezelfde brief aan de Galaten schrijft Paulus dat Christus in zijn volgelingen ‘gestalte’ moet krijgen (Gal. 4:19). Wij moeten leven zoals Christus dat in onze plaats gedaan zou hebben. En wij moeten geloven dat wij daardoor, op grond van Jezus’ offer, behouden zullen worden. Elders in die brief noemt hij dat: gerechtigheid door geloof. Wie de wet in zijn geheel zou hebben gehouden, zou rechtvaardig zijn tegenover God. Maar buiten Jezus is dat niemand gelukt en zou het ook niemand lukken. Dus zijn allen, naar de strikte maatstaven van de wet, onrechtvaardig. Maar nu heeft God een andere mogelijkheid gegeven om ‘rechtvaardig’ te worden: door geloof in Jezus Christus. Dat is geen rechtvaardigheid volgens de wet, maar God verklaart die mensen rechtvaardig die aan bovengenoemde vier voorwaarden voldoen. De Schrift noemt dat ‘gerechtvaardigd’, dat wil zeggen: rechtvaardig verklaard, voor Gods gerecht vrijgesproken van schuld. In zijn brief aan de Galaten zegt Paulus:

“Wij … wetende, dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken der wet, maar door het geloof in Christus Jezus, zijn ook zelf tot het geloof in Christus Jezus gekomen, om gerechtvaardigd te worden uit het geloof in Christus en niet uit werken der wet” (Gal. 2:16).

Iets verderop zegt hij:

“Immers, als de erfenis van de wet afhangt, dan niet van de belofte; en juist door de belofte heeft God aan Abraham zijn gunst bewezen” (Gal. 3:18).

In dit verband gebruikt hij een sprekend beeld. De Wet, zegt hij, was een ‘tuchtmeester’:

“De wet is dus een tuchtmeester voor ons geweest tot Christus, opdat wij uit geloof gerechtvaardigd zouden worden. Nu echter het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder de tuchtmeester” (Gal. 3:24-25).

Een tuchtmeester (Gr.: paidagôgos, een ‘pedagoog’) was een speciale slaaf die verantwoordelijk was voor de opvoeding van kinderen van rijke ouders. Hij moest hen regels bijbrengen en zorgen dat zij geschoold raakten. Zo brengen ook wij onze kinderen regels bij. We verlangen bijv. dat ze ‘s avonds op tijd thuis zijn, in de hoop dat ze, eenmaal volwassen geworden, niet hele nachten op straat of in de kroeg doorbrengen.

Paulus

Briefschrijver apostel Paulus aan de christelijke gemeenschappen te Rome, Galatië (Ankara in Klein-Azië) en Kolosse

In zijn brief aan de Romeinen (die de thema’s in Galaten verder uitwerkt, zoals een schilderij een uitwerking kan zijn van een potloodschets) zegt Paulus:

“Thans is echter buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten getuigen [Paulus redeneert hier dus dat dit de gerechtigheid is volgens Gods oorspronkelijke plan], en wel gerechtigheids Gods door het geloof in Jezus Christus, voor allen, die geloven” (Rom. 3:21-22).

In Galaten (3:8) redeneert hij dat dit de wezenlijke vervulling is van de beloften aan Abraham en dat met deze beloften dus feitelijk ‘het evangelie aan Abraham is verkondigd’. Wellicht ten overvloede zij er nogmaals op gewezen dat ‘geloof in Christus’ neerkomt op wat bovenstaand daarover gezegd is, en dat het niet alleen maar om een vaag emotioneel gevoel gaat. Maar wie aan de voorwaarde van ‘geloof’ voldoet (dus eigenlijk voldoet aan de vier eerder genoemde voorwaarden) is ook volledig gerechtvaardigd.
Paulus schrijft aan de Kolossenzen dat als wij geloven, dat dan ‘het bewijsstuk’ van onze zonden wordt ‘uitgewist’. Hij gebruikt daarvoor een woord dat slaat op het uitwissen van de tekst op een schrijftafeltje. Normaal zou een winkelier of een andere schuldeiser een groot kruis trekken door een rekening die voldaan is. Het Griekse woord daarvoor is chiazo dat is afgeleid van de Griekse letter ‘chi’, die ongeveer zo wordt geschreven als onze x, maar dan groter (c). Maar het woord dat Paulus gebruikt is exaleipho dat betekent uitwissen of, in overtreffende trap, vernietigen. Als iemand gerechtvaardigd is door het geloof in Christus, dan is er geen spoor van bewijs meer over dat nog herinnert aan zijn vroegere zonden of, als hij daar telkens weer vergeving voor vraagt, van zijn latere zonden.

Nederlands: Handschrift. Boek in Arabisch schr...

Handschrift. Boek in Arabisch schrift, over geloof en de bronnen en grondslagen van de Islam (Photo credit: Wikipedia)

En daarmee komen wij aan een fundamenteel punt van bijbelse leer. In alle andere religies en wijsheden moet een mens onberispelijk zijn (ook in die andere monotheïstische godsdienst: de Islam), anders faalt hij. Maar wie zijn geloof vestigt op de rechtvaardiging door Christus mag falen! Mits hij maar zijn oprechte best doet om Christus na te volgen, heeft hij niets te vrezen, al zou hij keer op keer struikelen. In de evangeliën lezen we:

“Zelfs indien (uw broeder) zevenmaal per dag tegen u zondigt en zevenmaal tot u terugkomt en zegt: Ik heb berouw, zult gij het hem vergeven” (Luc. 17:4).

Zo handelt God ook met ons. Zelfs indien wij zevenmaal per dag zondigen, maar zevenmaal per dag terugkomen tot God en zeggen ‘Ik heb berouw’, dan zal Hij ons vergeven. De eis om onberispelijk te zijn, is in Christus vervangen door de eis oprecht te streven naar onberispelijkheid. En dat maakt een wereld van verschil.

+

Voorgaande

Hermeneutiek om uit te dragen #5 Beeldvorming

Hermeneutiek om uit te dragen #7 In Harmonie

Redding, vertrouwen en actie in Jezus #6 Samenhoren

Uitdagende vordering 4 Goddelijk geïnspireerd 3 Zelf-consistente Woord van God

Verlossing #2 De Bijbelse oplossing

Verlossing #4 Het Paaslam

Verlossing #5 Het volmaakte offer

Verlossing #6 Deel hebben aan zijn offer

Verlossing #7 Christus levend in de gelovige

Vervolg: De enige weg

++

Aanvullende lectuur

 1. Onrechtvaardigheid
 2. Begeerde zaken, gidsen en betrouwbare leidraad
 3. Bijbel, Gods Woord tot opvoeding (NBG51)
 4. God wil u gunst betonen
 5. De Knecht des Heren #4 De Verlosser
 6. Christus winnen, Jehovah vertrouwen
 7. Divine service (16-10-2013): “The way to salvation/ Die weg na verlossing”
 8. Ademen om les te geven
 9. Zij die in de renbaan lopen en geroepen zijn voor rechtvaardiging door geloof
 10. Een race niet voor de snelste, noch een strijd om de sterkste
 11. Dezen die vrede maken zullen vrede moeten planten als een zaad
 12. Opgetekend in je hoofd wat is neergetekend
 13. Immanente gerechtigheid
 14. Wanneer men geloof gevonden heeft door de studie van de Bijbel moet men werken van geloof verwezenlijken
 15. De aanduiding door Paulus en Jacobus van de werken die wij horen te doen

+++

Verder aanverwante lectuur

Alstublieft hoor dit

Over Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
Dit bericht werd geplaatst in Christen zijn, Godsdienst, Jezus Christus, Jesus, Jeshua, Jahushua, Levensvragen en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

12 reacties op Verlossing #8 Gerechtigheid door geloof

 1. Pingback: Redemption #8 Righteousness by Faith | Broeders in Christus

 2. Pingback: Verlossing #9 De enige weg | Broeders in Christus

 3. Pingback: Schapen en bokken 2 Bruikbaar en onbruikbaar – Goede en slechte daden | Broeders in Christus

 4. Pingback: Schapen en bokken 3 Addendum 1: Tweede kans | Broeders in Christus

 5. Pingback: De Ekklesia #4 De troon van David en De gezalfde des Heren | Broeders in Christus

 6. Pingback: Gods vergeten Woord 18 De Wet van Christus 1 | Broeders in Christus

 7. Pingback: Gods vergeten Woord 21 #1 Pelgrims onderweg | Broeders in Christus

 8. Pingback: Verschil in woordbetekenis doorheen de tijd 2 Liefhebben en Geloven – Jeshua-ists

 9. Pingback: De Taal van de Bijbel, producten van hun tijd – liefde en geloven | Broeders in Christus

 10. Pingback: Fundamenten van het Geloof 11 Christus, de door God gezonden Verlosser | Stepping Toes

 11. Pingback: Christadelfiaanse geloofspunten #23 Geloofspunten opgetekend in de Birmingham Amended Statement of Faith – Belgische Broeders In Christus

 12. Pingback: De roeping van Christus #2 – Belgische Broeders In Christus

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.