Een goddelijk Plan #5 Gods doel met de Schepping

In het vorige hoofdstuk hebben wij gezien dat God aan een consequent plan werkt , waarvan Hij de aanduiding reeds in het oorsprongsboek Genesis heeft gegeven. Wij meldden dat het evangelie reeds aan Abraham was verkondigd en dat het Christendom geen nieuwe godsdienst was maar slechts het volgende stadium in Gods plan.

Gods doel met de Schepping

Nederlands: Windmolen langs de scheldedijk in ...

Men heeft het landschap waarover de winden waaien en regens het vocht laten vloeien, alles volgens een plan. – Windmolen langs de scheldedijk in Doel (België) (Foto credit: Wikipedia)

Dat brengt ons op de vraag wat eigenlijk Gods doel is met zijn Schepping. Dat doel is niet in de allereerste plaats het eeuwige heil van zijn schepselen. En al helemaal niet het stellen van ethische normen en waarden voor die schepselen, want daarvoor had Hij hen niet behoeven te scheppen. Zijn doel is verheerlijkt te worden door en in zijn Schepping, en de verlossing van de mens is alleen maar een middel tot dat doel. Als Hij zijn volk heeft verlost uit Egypte, en zij beproefd worden in de woestijn, zegt Hij:

“Doch voorzeker, zo waarachtig als Ik leef, zo zal de ganse aarde met de heerlijkheid des Heren vervuld worden!” (Numerieke 14:21, SV)

Hij verzekert met een eed dat dat zijn doel is met de aarde. En let op dat het daarbij niet gaat om het land Israël alleen; de ganse aarde moet vervuld worden met zijn heerlijkheid. Hij herhaalt dit in de profetie van Jesaja. In het bekende hoofdstuk waar Hij spreekt over het komende vrederijk zegt Hij:

Men zal geen kwaad doen noch verderf stichten op gans mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van de kennis des Heren, zoals de wateren de bodem der zee bedekken” (Jesaja 11:9).

En opnieuw in de profetie van Habakuk:

“Want de aarde zal vol worden van de kennis van des Heren heerlijkheid, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken” (Habakuk 2:14).

Dat kan onmogelijk slaan op een wereldwijde verbreiding van het Christendom, in de vorm waarin dat heden ten dage het geval is. De uitdrukking

“vol … zoals de wateren de bodem der zee bedekken”

moet veel meer inhouden dan dat. Dat is nog toekomst. Het is Gods einddoel. En het feit dat Hij dit tot driemaal toe herhaalt betekent dat het bij Hem vaststaat (verg. Genesis 41:32). De mens heeft het onuitsprekelijke voorrecht de uitnodiging ontvangen te hebben om in dat proces een rol spelen. Doch niet verlossing van de mens als zodanig is Gods doel, maar het feit dat Hij in die verloste mens verheerlijkt zal worden, al is dat voor die mens ook het hoogste dat hij zich ooit zou kunnen voorstellen. De apostel Paulus schrijft aan de gemeente te Rome:

“De God nu der volharding en der vertroosting geve u eensgezind van hetzelfde gevoelen te zijn naar het voorbeeld van Christus Jezus, opdat gij eendrachtig de God en Vader van onze Here Jezus Christus moogt verheerlijken” (Romeinen 15:5-6).

En enkele verzen verder zegt hij dat het Gods doel is dat ook de heidenen (niet-Joden) Hem gaan verheerlijken. Aan de gemeente te Thessalonica schrijft hij, wanneer hij het heeft over de tijd van het einde en Gods doel daarmee:

“… wanneer Hij komt, om op die dag verheerlijkt te worden in zijn heiligen [de verloste gelovigen] en met verbazing aanschouwd te worden in allen die tot geloof gekomen zijn” (2 Thessalonicenzen 1:10).

+

Voorgaande:

Gods vergeten Woord 14 Schepping 6 De Schepping als doel en garantie

De Wereld tot stand gekomen door het Woord van God

Een goddelijk Plan #1

Een goddelijk Plan #3 Vervolmaking volgens blauwdruk

Schepping geschenk van God

Een goddelijk Plan #4 Beloften

Vervolg: De ‘verlossing’ van de Schepping

++

Vindt ook om te lezen

 1. Schepper en Blogger God 1 Leegte en Beweging
 2. Schepper en Blogger God 3 Les en oplossing
 3. Wie zijt Gij, Here?
 4. Elk schepsel is een goddelijk woord omdat het God verkondigd
 5. De mens als God
 6. Zonder God geen reden, geen doel, geen hoop
 7. De Weg tot verlossing
 8. Uitkijken naar twee adventen
 9. Wetenschappers, filosofen hun zeggen, geloven en waarheden
 10. Verzoening en Broederschap 1 Getrouwheid en vergoeding
 11. Divine service (16-10-2013): “The way to salvation/ Die weg na verlossing”
 12. Mogelijkheid tot leven
 13. Wegen die tot God leiden
 14. De Toorn Gods
 15. Jozef uit Egypte
 16. Wereld waarheen #1 Terug naar Egypte
 17. Ware Hoop
 18. Werking van de Hoop
 19. God is positief

+++

Gerelateerde artikelen van niet verwante geesten

 1. Prachtig weer voor een pre-shoot
 2. St. Augustinus en de grootsheid van de rechtvaardiging der zondaren
 3. Een ochtendje meelopen met een Jehovah’s Getuige
 4. Basics :: Christen? Pfui Spinne! …
 5. Faith-Family-Football-Food…as means of discernment?
 6. Job 19: Suffering and Rejoicing Well
 7. Heroes of The Family: God’s Plan Is Clear
 8. Giving Thanks
 9. Deep Question
 10. Give Thanks in all Things!
 11. Never doubt
 12. Thanksgiving and God’s Plan for You
 13. Have Faith First

+++

Over Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
Dit bericht werd geplaatst in Christendom, Geschiedenis & Gebeurtenissen, Jehovah, JHWH, Jawheh, Elohim God, Yahuwah, Levensvragen en getagged met , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

14 reacties op Een goddelijk Plan #5 Gods doel met de Schepping

 1. Pingback: A Divine Plan or God’s purpose in creation | Broeders in Christus

 2. Pingback: Een goddelijk Plan #6 De ‘verlossing’ van de Schepping | Broeders in Christus

 3. Pingback: Een goddelijk Plan #7 Dwepers en spotters | Broeders in Christus

 4. Pingback: Lam van God #1 Sprekers voor God – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 5. Pingback: Op weg naar het eindstation – Jeshuaist

 6. Pingback: Dagelijkse Gedachte voor de Bijbellezing van de dag: Een waardig gebruik voor Gods Schepping (januari 02) | Broeders in Christus

 7. Pingback: Verlossing Niet enkel voor Christadelphians – Belgische Broeders In Christus

 8. Pingback: Opgeroepen door Jezus – Belgische Broeders In Christus

 9. Pingback: Hoop naar weer een leven in het normale | Broeders in Christus

 10. Pingback: Christadelfiaanse geloofspunten #15 Koninkrijk van God en een Volk om trots op te zijn – Belgische Broeders In Christus

 11. Pingback: Schepping van God – Questiontime – Vragenuurtje

 12. Pingback: Christadelfiaanse geloofspunten #21 Missie van het komend Koninkrijk – Belgische Broeders In Christus

 13. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 4 Het antwoord van de Bijbel | Bijbelvorser = Bible Researcher

 14. Pingback: Rosj Hasjana om na te denken wat wij met de wondere schepping van God doen – Jeshuaist

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.