Een goddelijk Plan #4 Beloften

Beloften

Landscape with Noah's Thank Offering (painting...

Landschap met Noachs Dank offer (circa 1803 door Joseph Anton Koch) (Foto credit: Wikipedia)

Het boek Genesis vertelt ons dat de mens aan God ongehoorzaam is geworden, en dat het met de nakomelingen van Adam (en dan vooral in de lijn van Adams zoon Kaïn) van kwaad tot erger ging. God maakte daar een eind aan dmv. de zondvloed, en begon opnieuw met Noach en diens zonen. Maar het ging opnieuw mis toen de bevolking groter werd. Toen God vervolgens alweer een nieuw begin maakte met een rechtvaardige, Abraham, gaf Hij hem diverse malen beloften over de verre toekomst. Die beloften zijn te vinden in de hoofdstukken 12, 13, 15, 17, 18 en 22 van het boek Genesis. Zulke meervoudige herhaling kunnen we onmogelijk over het hoofd zien; het betekent dat we hier een uiterst belangrijk fundament van de Bijbelse leer te pakken hebben. De beloften behelzen de volgende aspecten:

 • Een talrijk nageslacht (een meervoudig ‘zaad’)
 • Een zegen voor hemzelf
 • Een zegen voor alle volken
 • Het gehele land Kanaän (voor hemzelf en zijn nageslacht)
 • Een “lijfelijke” zoon (die hij toen nog niet had)
 • Een Verbond met God
 • Een machtige nakomeling (een enkelvoudig ‘zaad’)

Deze beloften worden herhaald aan zijn zoon Izak in Genesis 26 en zijn kleinzoon Jakob in Genesis 28 en 35. Wie kan er nog aan twijfelen dat we hier een kernpunt te pakken hebben.

Het talrijke nageslacht slaat uiteraard in de eerste plaats op het volk Israël dat uit hem voort is gekomen. Maar dan ook op alle gelovigen die later in Christus verlossing zullen vinden. Paulus schrijft aan de Galaten:

“Gij bemerkt dus, dat zij, die uit het geloof zijn, kinderen van Abraham zijn. En de Schrift, die tevoren zag, dat God de heidenen [dwz. de niet-Joden] uit geloof rechtvaardigt, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd:
In u zullen alle volken gezegend worden. Zij, die uit het geloof zijn, worden dus gezegend tezamen met de gelovige Abraham” (Galaten 3:7-9).

We zullen in het volgende hoofdstuk zien wat de betekenis is van dat ‘geloof’ en van de uitdrukking ‘rechtvaardigen’. Voor het moment is slechts van belang vast te stellen dat de beloften aan Abraham veel verder gaan dan het nationale bestaan van het volk Israël.

De machtige nakomeling zal Christus, de Verlosser, zijn, zoals Paulus eveneens aan de Galaten schrijft:

“Nu werden aan Abraham de beloften gedaan en aan zijn zaad. Hij zegt niet: en aan zijn zaden, in het meervoud, maar aan zijn zaad, dat wil zeggen: aan Christus” (Galaten 3:16).

En opnieuw constateert hij:

“Indien gij nu van Christus zijt, dan zijt gij zaad [die meervoudige nakomelingen] van Abraham, en naar de belofte erfgenamen” (vs. 29).

Er zit echter nog meer in deze beloften. Het land was beloofd aan Abrahams nakomelingen, maar ook aan hemzelf. Toch is hij gestorven zonder het gekregen te hebben. Daarop wijst ook Stefanus in zijn verdedigingsrede:

“En Hij [God] gaf hem geen erfdeel daarin, zelfs niet één voet, maar Hij beloofde het hem en zijn nakomelingschap tot een bezitting te geven” (Handelingen van de apostelen 7:5).

English: The Earth was corrupt before God and ...

De aarde was corrupt (illustratie van de 1728 Figures de la Bible; geïllustreerd door Gerard Hoet (1648–1733) en anderen, gepubliceerd door P. de Hondt in Den Haag (Foto credit: Wikipedia)

Als we God betrouwbaar achten, kan dat maar één ding betekenen: Abraham moet weer tot leven komen om de belofte alsnog in ontvangst te nemen. En dus spreken de beloften indirect ook van de opstanding uit de doden, die plaats zal vinden in datzelfde einde der dagen, waarover wij al spraken. De volle omvang van deze beloften en de vervulling daarvan laat zich niet uitleggen in één enkel hoofdstuk. In de volgende hoofdstukken zullen wij op de voornaamste van deze aspecten nog terugkomen. Maar het zal duidelijk zijn wat de apostel Petrus bedoelt als hij schrijft:

“Door deze [Gods goddelijke kracht] zijn wij met kostbare en zeer grote beloften begiftigd, opdat gij daardoor deel zoudt hebben aan de goddelijke natuur.”

God werkt aan een consequent plan, waarvan Hij de aanduiding reeds in het boek Genesis (het boek der ‘oorsprong’) heeft gegeven. En, volgens Paulus’ woorden aan de Galaten:

het evangelie is reeds aan Abraham verkondigd (Galaten 3:8).

En, zoals we in hoofdstuk 3 al opmerkten:

het Christendom was geen nieuwe godsdienst; het was slechts het volgende stadium in Gods plan.

+

Voorgaand:

Een goddelijk Plan #3 Vervolmaking volgens blauwdruk

De Falende mens #1 Voor en na zondvloed

De Falende mens #2 Vrije keuze

Vervolg: Gods doel met de Schepping

++

Aanvullend:

 1. Schepper en Blogger God 3 Les en oplossing
 2. Kroniekschrijvers en profeten #1 Boeken van het Oude Testament
 3. Gods vergeten Woord 15 Schepping 7 Vreze des Heren
 4. De nacht is ver gevorderd 5 Studie 2 Schrik of troost 1 Dagen van Noach
 5. De Wederkomst en de eindtijd #6 De Dagen van Noach en Lot
 6. De nacht is ver gevorderd 6 Studie 2 Schrik of troost 2 Sodom en Gomorra
 7. Fragiliteit en actie #8 Eerste Wetsvoorziening
 8. Fragiliteit en actie #9 Herval zondigheid
 9. Overtuiging voor de dingen die God beloofde
 10. Het Woord van God een hamer
 11. Laat Gods beloften schijnen op jouw problemen
 12. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #6 Samenhoren
 13. We kunnen Gods doel niet zien
 14. Gods werk op Gods manier gedaan zal nooit Gods voorzieningen ontbreken
 15. De weg ten leven
 16. De hoop op leven
 17. Plan van God + (Belgian christadelphians) Plan van God
 18. Plan van God en wereldvrede
 19. Gekoesterde plannen volgens God plan uitgevoerd
 20. Ongelovige Thomassen, Jezus en zijn God
 21. Hoe zullen de doden weer levend gemaakt worden?

+++

Over Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
Dit bericht werd geplaatst in Geschiedenis & Gebeurtenissen, Jezus Christus, Jesus, Jeshua, Jahushua, Levensvragen en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

37 reacties op Een goddelijk Plan #4 Beloften

 1. Pingback: Ddisobedient man and God’s promises | Broeders in Christus

 2. Pingback: Een goddelijk Plan #5 Gods doel met de Schepping | Broeders in Christus

 3. Pingback: 2015 het jaar dat ISIS duidelijk maakte dat het ook in Europa is | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

 4. Pingback: 2015 het jaar dat ISIS duidelijk maakte dat het ook in Europa is – Vervolg 1 | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

 5. Pingback: De aanduiding door Paulus en Jacobus van de werken die wij horen te doen | From guestwriters

 6. Pingback: Wanneer men geloof gevonden heeft door de studie van de Bijbel moet men werken van geloof verwezenlijken – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 7. Pingback: Verlossing #1Bijbelse leer van verlossing | Broeders in Christus

 8. Pingback: Verlossing #2 De Bijbelse oplossing | Broeders in Christus

 9. Pingback: Lam van God #1 Sprekers voor God – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 10. Pingback: Verwaarloosde geboortedag en sterfplaats 2 Rotsgraf, Beenderdoos en Grafkerk | Bijbelvorser = Bible Researcher

 11. Pingback: De Verlosser 1 Senior en junior | Broeders in Christus

 12. Pingback: Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 2 | Bijbelvorser = Bible Researcher

 13. Pingback: The flood, floods and mythic flood stories 2 Mythic theme 1 God or gods warning – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 14. Pingback: Sterfelijkheid en onsterfelijkheid 3 Lichamelijke opstanding | Broeders in Christus

 15. Pingback: Sterfelijkheid en onsterfelijkheid 4 De ziel – een Grieks beeld | Broeders in Christus

 16. Pingback: Sterfelijkheid en onsterfelijkheid 5 Griekse bezwaren tegen de opstanding | Broeders in Christus

 17. Pingback: Een losgeld voor iedereen 2 Een verheven persoon van vlees en bloed | Bijbelvorser = Bible Researcher

 18. Pingback: Gods vergeten Woord 16 Brood en wijn 1 Schendingen van het Oude Verbond | Broeders in Christus

 19. Pingback: Gedachte voor 3 januari 2018 – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 20. Pingback: Gedachte voor 4 januari 2018 – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 21. Pingback: Gods vergeten Woord 20 Volk van het Boek 5 Volk zonder het Boek | Broeders in Christus

 22. Pingback: Christus in de Tora: In de boekrol staat van mij geschreven – Jeshua-ists

 23. Pingback: Bijbels antwoord op uw vraag: Wat gebeurt er met ons na het sterven? | From guestwriters

 24. Pingback: De vrucht van de Ish en Isha – Jeshuaisten / Jeshuaists

 25. Pingback: Op weg naar het eindstation – Jeshuaist

 26. Pingback: De man die wij als Aartsvader van ons geloof aanschouwen #1 Hebreeuwse Geschriften – Jeshuaist

 27. Pingback: De man die wij als Aartsvader van ons geloof aanschouwen #2 Man van geloof – Jeshuaist

 28. Pingback: Jezus Christus De Zoon van Adam, de Zoon van God | Broeders in Christus

 29. Pingback: Fundamenten van het Geloof 11 Christus, de door God gezonden Verlosser | Stepping Toes

 30. Pingback: Toepassing van het nieuwe verbond | Bijbelvorser = Bible Researcher

 31. Pingback: Christadelfiaanse geloofspunten #14 Koninkrijk van God aan het nageslacht van Abraham en David toekomend – Belgische Broeders In Christus

 32. Pingback: Christadelfiaanse geloofspunten #23 Geloofspunten opgetekend in de Birmingham Amended Statement of Faith – Belgische Broeders In Christus

 33. Pingback: Ontmoeting met: Adam en Eva | Broeders in Christus

 34. Pingback: Geloof in een Boek van God – Belgische Broeders In Christus

 35. Pingback: Geloof in een zelf te onderzoeken Boek – Belgische Broeders In Christus

 36. Pingback: De weg van God of de weg van de wereld? – Belgische Broeders In Christus

 37. Pingback: Gods verbonden en de bedoelde man aanvaarden – Belgische Broeders In Christus

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.