Een goddelijk Plan #3 Vervolmaking volgens blauwdruk

Maar de ervaring van het volk in de woes­tijn diende niet alleen als test. Zij diende vóór alles als instructie. Hieruit moest het volk leren op zijn God te vertrouwen. Mozes zegt in zijn terugblik:

“Hij verootmoedigde u, deed u hon­ger lijden en gaf u het manna te eten, … om u te doen weten, dat de mens niet alleen van brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond des Heren uitgaat” (Deuteronomium 8:3).

File:Christ in the Wilderness - Ivan Kramskoy - Google Cultural Institute.jpg

Christ in the Wilderness – 1872 Ivan Kramskoy

Dit vertelt ons dat zij aan moeiten werden onderworpen om hen te leren, om hen op te voeden tot betere mensen. Dat is de manier waarop God met mensen omgaat om hen te vervolmaken. Het houdt onder andere in dat God voortdurend met hen bezig is. Dat is ook de reden dat Jezus in de woestijn verzocht werd, waarbij honge­ren één deel van zijn beproeving was. En het is niet zonder betekenis dat Hij deze beproeving beantwoordde met het citeren van bovenstaande woorden uit Deuterono­mium:

“Er staat geschreven: Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord dat uit de mond Gods uitgaat” (Mattheus 4:4).

God is actief bezig met de vervolmaking van mensen. Maar niet alleen van individu­en: we hebben al gezien dat Hij in de woes­tijn van Sinaï bezig was met een heel volk. En de betekenis daarvan ging uit boven het nationale bestaan van dat volk. Want het was uit dat volk dat de Messias, de Verlos­ser, geboren zou worden. God is bezig met zijn gehele Schepping. Ruim zes eeuwen voor de Verlosser geboren werd was diens komst al aangekondigd door profeten als Jesaja en Micha. En toen Hij geboren werd konden de schriftgeleerden aan koning Herodes zonder aarzeling zelfs de geboorte­plaats noemen (Mattheus 2:4-6). Toen Hij begon te prediken, deed Hij dat, kon Hij dat doen, met de woorden:

“De tijd is vervuld” (Marcus 1:15).

Toen Hij zijn werk beëindigd had en van zijn discipelen zou heengaan wees Hij op weer nieuwe stadia in Gods plan:

“Jeruzalem zal door heidenen vertrapt worden, totdat de tijden der heidenen zullen vervuld zijn” (Lucas 21:24).

Met de waarschuwing:

“Ziet toe op uzelf, dat… die dag [de dag van zijn wederkomst] niet plotseling over u kome, als een strik” (vers 34).

Hij vergeleek de komst van ‘die dag’ met de komst van de zomer (vn. 29-32). Even zeker als de komst der seizoenen, is de komst van de stadia in Gods plan. En al weet niemand wanneer de tijd precies zal aanbreken, bij God staat de tijd nu al vast:

“Van die dag en van die ure weet nie­mand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen” (Matt. 24:36).

Voor mensen geldt:

“Het is niet uw zaak de tijden of gele­genheden te weten, waarover de Vader de beschikking aan Zich gehouden heeft” (Hand. 1:7).

Maar dit vertelt ons tegelijkertijd dat de Vader wel degelijk zijn plannen gereed heeft.

In de tussentijd geldt nieuwe beproe­ving, tot verdere opbouw van Gods kinde­ren:

“Geliefden, laat de vuurgloed, die tot beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwame” (1 Petr. 4:12).

Maar als voortdurende troost geldt:

“Doch de God van alle genade… zal u, na een korte tijd van lijden, volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten” (1 Petr. 5:10).

En dat alles volgens Gods plan, vaststaand vanaf de aanvang:

“Hij heeft ons immers in Hem uitverko­ren vóór de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht” (Efez. 1:4).

+

Voorgaand: Een goddelijk Plan #2 Onvolmaakte Schepping

++

Over Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
Dit bericht werd geplaatst in Jehovah, JHWH, Jawheh, Elohim God, Yahuwah, Jezus Christus, Jesus, Jeshua, Jahushua, Levensvragen en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

21 reacties op Een goddelijk Plan #3 Vervolmaking volgens blauwdruk

 1. Pingback: God’s Plan, Purpose and teachings | Broeders in Christus

 2. Pingback: Een goddelijk Plan #4 Beloften | Broeders in Christus

 3. Pingback: Een goddelijk Plan #5 Gods doel met de Schepping | Broeders in Christus

 4. Pingback: Verlossing #2 De Bijbelse oplossing | Broeders in Christus

 5. Pingback: Verlossing #5 Het volmaakte offer | Broeders in Christus

 6. Pingback: De Verlosser 1 Senior en junior | Broeders in Christus

 7. Pingback: Bijbeldeskundige Allen Barber is eensluidend dat op het jaar 2017-2018 Jezus Christus zal terugkeren naar de Aarde – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 8. Pingback: Uitkijkend naar 2017 en aankomende tijden | From guestwriters

 9. Pingback: De Voltooiing van de schepping 1 Beproeving – Op weg naar volmaaktheid | Broeders in Christus

 10. Pingback: De Voltooiing van de schepping 3 Noodzakelijke beproeving | Broeders in Christus

 11. Pingback: Gods vergeten Woord 21 Intro: In de wereld maar niet van de wereld | Broeders in Christus

 12. Pingback: Op weg naar het eindstation – Jeshuaist

 13. Pingback: Toekomstverwachting nog steeds onder vuur | Broeders in Christus

 14. Pingback: Dagelijkse Gedachte voor de Bijbellezing van de dag: Een waardig gebruik voor Gods Schepping (januari 02) | Broeders in Christus

 15. Pingback: Christadelfiaanse geloofspunten #15 Koninkrijk van God en een Volk om trots op te zijn – Belgische Broeders In Christus

 16. Pingback: Schepping van God – Questiontime – Vragenuurtje

 17. Anja Bottema zegt:

  Gods Plan is dat wij die in Jezus zijn en Hij die in ons is, met de Heilige Geest de blauwdruk die God in ons heeft gelegd ontwikkelen, zodat wij mensen worden zoals God ons heeft bedoeld.
  Tot de wederkomst van Jezus is dit onze opdracht. Dan vinden we onze roeping en bestemming hoe en waarmee we alleen God hier op aarde kunnen dienen, dus níet de wereld!

  Like

 18. Pingback: Voor ons gestorven om ons tot God te brengen – Belgische Broeders In Christus

 19. Pingback: Voorbereiden op moeilijke tijden die op ons af kunnen komen – Belgische Broeders In Christus

 20. Pingback: De vier dimensies van Christus’ liefde – Belgische Broeders In Christus

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.