Een goddelijk Plan #2 Onvolmaakte Schepping

De onvolmaakte Schepping

Het eerste hoofdstuk van de Bijbel vertelt ons hoe God de aarde niet alleen geschapen heeft, maar haar vervolgens ook stap voor stap bewoonbaar heeft gemaakt. Dat bete­kent dat de aarde, als schepping, nog niet meteen volmaakt was, maar verdere aan­dacht, bewerking, nodig had. Dat moet ons verdacht maken op de mogelijkheid dat dit ook elders Gods werkwijze zal blijken te zijn. Dat vinden we dan ook.
Wanneer de aarde bewoonbaar is gemaakt, en ‘gestof­feerd’ met planten en dieren, volgt als laatste de schepping van de mens. Die mens moet een proefperiode doormaken om te zien of hij zijn verheven taak wel aan kan (dat blijkt dan niet zo te zijn). De schrijver van de brief aan de Hebreeën constateert dan ook terecht:

“Want… Hij [God] heeft niets uitgezon­derd, dat hem [de mens] niet onderworpen zou zijn. Doch thans zien wij nog niet, dat hem alle dingen onderworpen zijn” (Hebreeën 2:8).

English: The Sinai desert in Egypt Nederlands:...

De Sinaïwoestijn in Egypte (Foto credit: Wikipedia)

Ook elders in de Bijbel vinden we dit principe verkondigd. Tussen de uittocht van het volk Israël uit het Egypte van hun slavernij en de intocht in het hun beloofde land Kanaän, zwierven zij veertig jaar als nomaden door de woestijn van Sinaï. En voordat Christus zijn predikingswerk begon, werd Hij “door de Geest naar de woestijn geleid” om daar veertig dagen verzocht, op de proef gesteld, te worden (Mattheus 4; Lucas 4). In tegenstelling tot Adam in de hof, faalde Hij niet.

+

Voorgaande artikels:

Gods vergeten Woord 10 Schepping 2 Schepper en Schepping

Een goddelijk Plan #1

++

Aanvullende lectuur:

 1. Schepper en Blogger God 1 Leegte en Beweging
 2. De Wereld tot stand gekomen door het Woord van God
 3. Schepping geschenk van God
 4. Geloven in God als Schepper
 5. Al-Fatiha [De Opening] Surah 1: 4-7 Barmhartige Heer van de Schepping om ons de juiste weg te tonen
 6. Wat betreft Waarom geloven in God?
 7. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #1 Schepper en Zijn profeten
 8. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #5 Gebed #1 Luisteren naar de Souvereine Maker
 9. Oorsprong van het kwaad
 10. Zonder God geen reden, geen doel, geen hoop

+++

Advertisements

About Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
This entry was posted in Bijbel of Heilige Schrift, Geschiedenis, Jezus Christus, Jesus, Jeshua, Jahushua, Wereld and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Een goddelijk Plan #2 Onvolmaakte Schepping

 1. Pingback: Divine Plan and an Imperfect creation | Broeders in Christus

 2. Pingback: Een goddelijk Plan #3 Vervolmaking volgens blauwdruk | Broeders in Christus

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s