De Falende mens #1 Voor en na zondvloed

De Falende Mens

Moderne ideologieën hebben gewoonlijk de neiging om uit te gaan van het inherent goede in de mens. De Bijbel echter tekent de mens als een wezen dat er niet in slaagt uit eigen kracht volmaakt te worden. Hij heeft verlossing nodig.

Buitenbijbels

Buitenbijbelse ideologieën (denk bijv. aan het humanisme) hebben, evenals een aantal niet-christelijke godsdiensten, vaak als uitgangspunt dat de mens inherent goed is en dat alleen bepaalde ongunstige invloeden hem op het verkeerde pad brengen. Om tot een ideale wereld te komen, een Utopia zoals de schrijver Thomas More de door hem gefantaseerde wereld eens noemde (van het Grieks ou = geen, en topos = plaats), moeten we alleen maar de juiste omstandigheden scheppen en de juiste structuur aanbrengen. In feite heeft reeds Plato zich in zijn geschrift ‘de republiek’ met zo’n ideale maatschappij beziggehouden. En het communisme was bijvoorbeeld sterk op zulke denkbeelden gefundeerd. We hebben echter allen kunnen zien dat het hopeloos ten onder is gegaan aan het machtsmisbruik en de corruptie van hen die het daar voor het zeggen hadden. Kennelijk is er met dat optimistische mensbeeld iets mis, al zijn er natuurlijk genoeg voorbeelden van mensen die hun leven hebben toegewijd aan het heil van anderen. Maar dat zijn toch meer de uitzonderingen dan de regel (daarom hebben we er ook zoveel bewondering voor). De Bijbel heeft over de mens een ander verhaal te vertellen.

 

Het Bijbelse beeld

 

De Bijbel vertelt ons dat God de mens heeft geschapen als laatste van zijn scheppingsdaden. Kennelijk was de Schepping vooral bedoeld als zijn biotoop, zijn habitat (leefgebied). Telkens wordt ons in Genesis 1 verteld:

“En God zag dat het goed was.”

En aan het eind van de schepping lezen we:

“En God zag alles wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed.”

We moeten dus aannemen dat ook de mens in beginsel goed geschapen was. Salomo zegt dan ook in het boek Prediker:

“Ik heb ontdekt, dat God de mensen recht gemaakt heeft”,

om er vervolgens aan toe te voegen:

“maar zij zoeken vele bedenkselen” (Pred. 7:29).

Hij zoekt in Prediker oa. een verklaring voor het vele onrecht in de wereld, waar de mens voortdurend de hand in heeft. De mens was goed gemaakt maar hij was nog niet ‘af’. Hij moest nog een proces van vervolmaking doormaken; en in dat proces kan er van alles mis gaan, en dat gebeurt ook.

 

Volgens Genesis had God met de mens geen geringe plannen:

“En God zeide: Laat ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt” (Gen. 1:26).

Maar als Hij die mens eenmaal geschapen heeft is er nog geen sprake van heerschappij over de aarde. In plaats daarvan krijgt de mens een stukje aarde, de hof van Eden, “om die te bewerken en te bewaren” (Gen. 2:15). Tevens ontvangt hij regels waaraan hij zich te houden heeft, zoals: niet eten van een bepaalde boom. Hij krijgt dus een taak en een opdracht die een afspiegeling in het klein zijn van de meer verheven taak die hem wacht. Maar hij wordt ook getest op zijn gehoorzaamheid. Hij moet als het ware een proefperiode doormaken, om te zien of hij zijn verheven taak wel aankan. We vinden dit principe geïllustreerd in een van Jezus’ gelijkenissen. Daarin spreekt Jezus over een ‘heer’ die een tijd afwezig zal zijn en zijn slaven achterlaat met bepaalde taken. Als hij terugkomt houdt hij afrekening met hen, en als zij goed gehandeld hebben is zijn oordeel:

“Voortreffelijk, goede slaaf; omdat gij in het minste getrouw zijt geweest, heb gezag over tien steden” (Luc. 19:17).

File:Book of Genesis Chapter 4-7 (Bible Illustrations by Sweet Media).jpg

Bijbelse illustratie van Kain en Abel en de eerste broedermoord – Genesis 4 – illustratie door Jim Padgett

De eerste mens faalde echter. Op een suggestie van buitenaf probeerde hij wat sneller te komen tot de gelijkenis met God. Hij trachtte een stukje af te snijden, “als God” te worden door juist dat te doen wat hem verboden was. Dat was een fatale vergissing, maar geen onverwachte. De neiging om tegen God in te gaan zat kennelijk in de mens ingeboren. Want met de volgende generatie ging het niet beter, integendeel. Toen de oudste zoon door eigen toedoen in een situatie terecht kwam, waar hij moest vrezen dat hij eveneens de belofte van een wereldheerschappij wel eens zou kunnen verspelen, was zijn ‘oplossing’ om zijn broer en rivaal dan maar te vermoorden. En enkele generaties verder was het al zover gekomen dat iemand pochte:

“Ik sloeg een man dood om mijn wonde, een knaap om mijn striem” (Gen. 4:23).

Het was kennelijk al gewoon geworden om gekrenkte trots te beantwoorden met moord. Het is of je de krant van vandaag opslaat.

 

De wereld na de zondvloed, Jheronimus Bosch

Maar toen God door middel van de zondvloed een radicaal einde maakte aan deze wereld en met een buitengewoon rechtvaardig man een nieuw begin maakte, ging het binnen de kortste keren weer mis. De mensen bouwden een toren “waarvan de top tot de hemel zou reiken” als uitdaging aan de God die hun geboden had Hem in nederigheid te dienen. Kennelijk mogen we het kwaad in de wereld niet uitsluitend toeschrijven aan een ongelukkige misstap van onze eerste voorvader. De rest van het OT kenmerkt zich door voortdurende strijd en oorlog. Er is wel geklaagd dat de Bijbel zoveel onrecht bevat en zoveel bloedvergieten. Maar dat komt omdat de Bijbel de mens schildert zoals hij is. En de mens is nu eenmaal geneigd om over de ruggen van zijn medemensen heen te klimmen als hij op weg is naar macht. De profeet Jeremia verwoordt het zo:

“Arglistig is het hart boven alles [in de Bijbel staat het hart voor het diepste wezen van de mens, en niet zoals bij ons voor zijn emoties], ja, verderfelijk is het; wie kan het kennen?” (Jer. 17:9).

COLLECTIE TROPENMUSEUM Groepsportret bij een g...

Actie van de mens – Groepsportret bij een gevangen krokodil en een drietal leguanen TMnr 60025900 (Photo credit: Wikipedia)

++

Aanvullend:

 1. Vertrouwelijke geschriften
 2. Hellenistische invloeden
 3. Missionaire hermeneutiek 4/5
 4. Oorsprong van het kwaad
 5. Satan het kwaad in ons
 6. Waarom is er zo veel kwaad in de wereld?
 7. Staat God achter al het kwaad hier op aarde
 8. Kan men kwaad afwenden door te bidden
 9. Waarom laat God het kwade toe
 10. Fragiliteit en actie #1 Ongehoorzaamheid van Geschapene
 11. Fragiliteit en actie #8 Eerste Wetsvoorziening
 12. Woede en vertrouwen
 13. Oorzaak lijden en dood
 14. God en het kwaad
 15. Waarom God lijden toe laat
 16. De Wederkomst en de eindtijd #6 De Dagen van Noach en Lot
 17. Zij die distels zaait zal stekels plukken
 18. Neem afstand van het kwade
 19. Laat u niet overwinnen door het kwade
 20. Overwin het kwade door het goede
 21. Zet het gehele pantser op van God
 22. Heb het goede voor met alle mensen
 23. Bijbel, zwaard van de Geest in de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God om tot een volkomen mens te komen
 24. Bijbel, Gods Woord ingegeven nuttig tot lering, tot bestraffing, tot verbetering en tot onderwijzing
 25. Doel van de schepping
 26. Artikels over onrecht
 27. Wat is Gods doel met de aarde?
 28. Plan van God

+++

Over Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
Dit bericht werd geplaatst in Geschiedenis & Gebeurtenissen, Levensvragen, Religie, Wereld en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

19 reacties op De Falende mens #1 Voor en na zondvloed

 1. Pingback: A look at the Failing man | Broeders in Christus

 2. Pingback: De Falende mens #2 Vrije keuze | Broeders in Christus

 3. Pingback: Een goddelijk Plan #1 | Broeders in Christus

 4. Pingback: Een goddelijk Plan #4 Beloften | Broeders in Christus

 5. Pingback: Gastvrijheid: een pijnlijke weg om anderen te verwelkomen | From guestwriters

 6. Pingback: Eerste stappen die leidden naar een loskoopoffer 2 Lot na daad van ongehoorzaamheid | Bijbelvorser = Bible Researcher

 7. Pingback: The flood, floods and mythic flood stories 2 Mythic theme 1 God or gods warning – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 8. Pingback: The flood, floods and mythic flood stories 3 Mythic theme 2 Hebrew story of the flood – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 9. Pingback: De eerste levende wezens en de mens in het Scheppingsverhaal – Jeshua-ists

 10. Pingback: De Schepper achter eerste levende wezens – Jeshua-ists

 11. Pingback: Moeten Christenen over zich heen laten walsen | From guestwriters

 12. Pingback: Gedachte voor 2 januari 2018 – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 13. Pingback: Gedachte voor 4 januari 2018 – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 14. Pingback: De man die wij als Aartsvader van ons geloof aanschouwen #2 Man van geloof – Jeshuaist

 15. Pingback: Dat mensen eindelijk beseffen dat Jehovah de Allerhoogste God van de aarde is | Bijbelvorser = Bible Researcher

 16. Pingback: Dagelijkse Gedachte voor de Bijbellezing van de dag: Een waardig gebruik voor Gods Schepping (januari 02) | Broeders in Christus

 17. Pingback: Verlossing Niet enkel voor Christadelphians – Belgische Broeders In Christus

 18. Pingback: Hoop naar weer een leven in het normale | Broeders in Christus

 19. Pingback: Christadelfiaanse geloofspunten #15 Koninkrijk van God en een Volk om trots op te zijn – Belgische Broeders In Christus

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.