Kleurblindheid en verkeerscode

Verkeerslichten

File:LED traffic light on red.jpg

Een close up van een verkeerslicht met light-emitting diodes (LED) in North Carolina, Verenigde Staten van America.

Een kleurenblinde bestuurder komt voor een verkeerslicht te staan. Hij ziet het het rode licht maar ziet het bovenste licht branden als groen. Hij denkt dat het groen is en rijdt verder. Hij is zo verveeld met de andere bestuurders, die afkomstig zijn uit de andere richting en is boos op hen. Hij steekt zelfs zijn opgestoken middelvinger uit wanneer ze hem toeschreeuwen dat het rood is voor hem en hij moest wachten.

Op een ander ogenblik van de dag loopt hij in de stad en is geïrriteerd met alle zaken. Verveeld met al de drukte wenst hij de straat over te steken. Hij ziet hij de voetgangers lichten om over te steken, met de kleine man met zijn benen bij elkaar branden. Met zijn kleurenblindheid herkend hij rood als groen. Met zijn idee dat groen betekend dat alles in orde is en hij verder kan, kruist hij de straten en wordt overreden.
Opgenomen in het ziekenhuis is hij boos op de politieagent en op de verpleegkundige die hem wijzen op wat hij verkeerd zou gedaan hebben. Hoe durven zij hem te vertellen dat hij zo maar over de straat liep en het rode licht negeerde. Wanneer de agent tegen hem zegt dat hij had moeten zien dat de benen van de kleine man samen waren en dat dit een stilstaande man voor stelt, terwijl het licht van het figuurtje met open benen niet brandde, dit inhield dat hij  niet mocht oversteken.

Bij het tonen van de wegcode, waar staat geschreven dat het bovenste licht betekent ‘Stop’ en het onderste licht betekent ‘Go’, wordt de man weer boos en beschuldigt de agent een ‘flik’ te zijn en daarom “bullshit” te spreken.

Codeboeken

Als wij op straat lopen of gebruik maken van een fiets, motor of auto, hebben we een verkeerscode die ervoor zorgt dat het verkeer op ordentelijke wijze wordt geregeld. Die gedragscode voor het verkeer moet behoeden dat er ongelukken gebeuren.

Wanneer er sprake is van een verkeersovertreding heeft men de verkeersregelaars, de politie en de politierechter die zullen nagaan in welke mate door wie al of niet de verkeersregels gevolgd zijn. De overtreder van de verkeersregels zal vervolgens naargelang de aard van de overtreding een lichte of zware straf krijgen.

De rechter zal ook op de noodzaak wijzen zich aan de verkeersregels te houden en zal de overtreder laten weten dat hij zich aan de verkeerstekens en de verkeerswet hoort te houden. Dit is in het algemeen noodzakelijk voor de verkeersveiligheid.

Elke dag dat we op weg zijn worden wij geconfronteerd met verkeersregels. Wij zijn altijd geconfronteerd met doorgaand verkeer op de weg en moeten steeds oppassen voor onszelf en voor anderen die zich ook in het verkeer bewegen.

 

Ons leven, op een bepaalde manier, is ook een klaverblad van veel wegen. In ons leven hebben wij ook een oefenterrein van de verkeersveiligheid, en er zijn er ook verschillende verkeerstorens op onze aardbol waarbij alles onder controle wordt gehouden. Het is allemaal afhankelijk van onszelf hoe we vertrekken van dat oefenterrein als onderwijs genoten bestuurder.

Op school heeft ook iedereen de wegcode mee gekregen. Daar zijn de wegcode, de regels van het verkeer duidelijk uitgelegd met vele voorbeelden, tekeningen en foto’s in het begeleidingsboek. Het is een deel van de syllabus in het verplichte onderwijsprogramma geworden.

In België is religie ook een verplicht vak en de mensen hebben de keuze om die religie of zedenleer te volgen zij die ze willen volgen. Maar zowel in de zedenleer of humanistische vakken als religieuze lessen moeten allen leren over de andere meningen en godsdiensten en de boeken die ze volgen. Als zodanig komt iedereen in België delen of het gehele werk te lezen van de Thora, Tenach, Hebreeuwse Bijbel (Oude Testament), Griekse of Messiaanse Geschriften (Nieuwe Testament), Koran, filosofische geschriften en verschillende manieren van leven.

Gidsen

De verschillende hoeveelheid literatuur aan de studenten een idee te geven over de manier waarop mensen zochten om hun leven te leiden moet wat achtergrond te geven, zodat ze later kunnen zich vinden van een geschikte leidraad en een pad te volgen.

Voor christenen moeten hun keuze van de Bijbel, het Boek der boeken, dat is een bibliotheek van 66 boeken uit verschillende periodes en verschillende auteurs in verschillende stijlen, die loopt van de geschiedenis boeken, gidsen of aanwijzingen, gelijkenissen en verhalen, gedichten en liedjes zijn.

De Bijbel is een boek dat veel meer mensen zouden moeten leren kennen als de beste gids voor het leven die mensen kunnen hebben. In het is alles uitgelegd wat mensen moeten weten om het beste van hun leven te maken. Het is een boek dat men kan over nemen of links laten liggen. Ieder individu heeft zijn eigen individuele keuze te maken en zal zelf moeten beslissen voor zichzelf hoeveel tijd hij bereid is te besteden om dat code boek te bestuderen.

Net als elke studie boek, hangt het af van hoeveel tijd een persoon bereid is om er aan te geven, en hoeveel hij bereid is om er in te lezen om zo voldoende kennis te vergaren om het examen goed af te leggen. Op het examen moet de student in kwestie het bewijs leveren dat hij voldoende kennis heeft van de leerstof. Hetzelfde is het voor de test van het leven. Een persoon moet in zijn leven tot een bepaald niveau zien te komen. Elkeen van ons moet een eindstreep halen. Iedereen hoort mee te doen aan de wedloop van het leven. Aan de startlijn vertrekken wij allemaal met dezelfde basiskennis, maar onderweg kunnen wij meer kennis opdoen en meer punten verzamelen.

Elkeen zal op tijdens de rit op bepaalde tijdstippen, moeten kunnen bewijzen dat hij een bepaald niveau heeft bereikt dat hem toe laat om verder te gaan. zoals op school krijgen wij in ons leven ook wel mogelijkheden om te herkansen. Het parcours dat wij afleggen is dat van een veldkoers waarbij wij met vallen en weer opstaan ons een weg moeten banen door de modder.

Het parcours

Iedereen in de wereld is in de mogelijkheid gesteld om het loopparcours te onderzoeken. Iedereen kan een plan vinden van de af te leggen weg. Het is zelfs zo dat op het ter beschikking gestelde plan de valkuilen vermeld staan. Op de bijsluiter staan alle ongemakken vermeld en alle nevenwerkingen.

We hebben het onderzoekspapier voor ons liggen, maar moeten het wel zelf ter hand nemen.  Alsook ligt het aan ieder kandidaat om zelf te bepalen wat hij er mee gaat aanvangen en hoe hij er mee omgaat. Wel is het zo dat de gever van het plan er van uit gaat dat elkeen zelf zijn werk moet doen en er op moet toe zien dat de leerstof zal gekend zijn. Niemand kan er aan ontsnappen dat men zelf de nootjes zal moeten roosteren.

Iedereen die op stap gaat en het traject aanvangt zal op zichzelf moeten berusten. Er zijn de begeleiders die willen klaar staan. Zij kunnen advies geven maar het eigenlijke werk moet iedereen voor zichzelf doen. Men kan niet rekenen op het werk van een andere proefpersoon of andere aanvrager voor de baan.

Cursus instructeurs

Iedereen wordt er cursus materiaal voorgelegd. Om het seminarie te volgen zijn er geschriften voorzien zodat er misschien minder notas hoeven genomen te worden. Natuurlijk kot het er voor de cursist wel op aan om het cursusmateriaal te accepteren. Het cursusaanbod kan zeer gevarieerd zijn, maar elke kandidaat zal verantwoordelijk zijn voor zijn eigen keuzes. De cursus supervisor kan alleen helpen bij het gekozen onderwerp met het juiste cursusmateriaal. Indien de student er blijft op aandringen om zijn eigen materiaal te gebruiken en zijn eigen voorkeuren te volgen, zal het én voor de instructeur moeilijk worden maar ook voor de student om de juiste resultaten te behalen.

Ook in het Christendom zien wij zo christenen die er blijven de voorkeur aan houden om in plaats van de Bijbel, de door God gegeven studiegids, boeken te gebruiken geschreven door mensen die zich theoloog noemen. Die studenten blijven er de voorkeur aan geven om andere boeken en andere instructies te volgen dan deze die God hen voor legt. In zulk geval zal de cursus instructeur niet in staat zijn om veel te helpen, wanneer al zijn advies wordt genegeerd.

Om je bachelor of master te krijgen zal je wat tijd nodig hebben. Zulk een studie gebeurt niet één twee drie. In veel landen is er een studiejaar waarin mensen een cursusdeel of onderwerp moeten doorlopen en moeten laten zien wat zij er van begrepen hebben. Na een bepaalde tijd moeten zij hierover ook testen afleggen welke moeten bewijzen dat zij dat materiaal ook beheersen.

Wanneer er na een bepaalde tijd geen teken gegeven wordt van de opgedane kennis en als er geen spreekvaardigheid in de taal van het onderwerp te bespeuren valt, zal de student niet slagen.

Het is hetzelfde in ons leven. We hebben ook een gratis gids of degelijk studieboek dat zelfs gratis ter beschikking staat. Het wordt voor iedereen ter beschikking gesteld, omdat de Maker eer van het hoogst belangrijk vindt om te slagen in het leven. Deze vrij gegeven syllabus zullen we zelf moeten willen gaan inzien, bestuderen en proberen te gaan begrijpen. We krijgen ook verschillende instructeurs en verschillende scholen waar we uit kunnen kiezen.

Als we willen naar de top komen en uitgroeien tot de beste in het gebied zullen we op zoek gaan naar de beste professor. De Goddelijke Schepper heeft zulk een uitstekende leermeester voorzien. Deze Master Teacher is de beste rabbijn die we kunnen hebben, en we hoeven hem niet te betalen voor zijn instructies. De cursus-vergoeding is alleen de vraag van de gegeven tijd.

Deze belangrijkste leraar van de wereld gegeven, is een man die zo’n tweeduizend jaar geleden op deze aardbol leefde in het Midden-Oosten. Al bij zijn geboorte werd hij bezocht door wijze mannen, die het belang inzagen van deze pasgeborene die Koning der koningen zou gaan worden

Het tonen van de wijze of weg

In Bethlehem werd hij geboren, in Nazareth groeide hij op. Net als elk van ons, moest hij alles leren. Net als elk van ons zijn er een aantal dingen die hij ook niet wist. Hij was niet bang om anderen te vertellen als hij iets niet wist. Zo vertelde hij zelfs dat hij zelf niet wist wanneer hij zou terugkomen omdat dat niet door hem maar wel door zijn Vader zou beslist worden. Hij wist dat God de enige is die alles weet. Ook wist hij dat hij minder is dan diegene die hem gezonden heeft.  Ook wist hij dat hij niets kon doen zonder zijn Opdrachtgever, Jehovah God, die hij ook niet kan vervangen, als geen mens de leraar God kan vervangen.

Menselijke leraren kunnen alleen proberen om anderen te helpen te zoeken naar manieren om iets te weten te komen of om iets te vinden of te begrijpen. Ze hebben de gave van het onderwijzen van de Schepper ontvangen en mogen blij zijn dat ze anderen kunnen helpen in hun leven.

We hebben allemaal iets te leren om een werk te doen, zodat ons leven meer zin kan krijgen. Maar we moeten ons leven proberen te alten verlopen op een bepaalde manier. Niet alle vormen zijn goed. Om de juiste manier te vinden hebben wij de Meester Leraar of Grote Onderwijzer ontvangen van de Allerhoogste Kennisgever. De op bijzondere wijze voorziene leerkracht, geboren in de geslachtsboom van koning David moeten we als onze Master leraar uit Nazareth volgen. Hij is de Jood Jeshua of Jezus, de Kristos of Christus, de gezalfde van God, die de Messias of Redder van allen is.

Omdat er zo veel mensen die hem nog niet kennen of die verkeerde concepten van hem hebben, achten wij het hoognodig om hieraan te verhelpen. Zo vinden wij het nodig dat deze Nazarener man een inleiding verdient zodat meer mensen hem beter zouden kennen en zouden inzien dat zij best zich tot die man wenden om van hun leven het beste te laten maken.

Wij willen hem beter doen leren kennen door datgene wat er al over hem geschreven is in de oude geschriften voor te leggen maar ook door toe te lichten wat deze man verteld heeft. Door eerder hem aan het woord te laten, via de opgetekende woorden van wat hij gezegd heeft, wensen wij zoveel mogelijk Jezus’ woorden te laten kennen en doen inzien hoe wij deze nodig hebben en hoe wij niet zonder Christus Jezus kunnen.

Door gebruik te maken van zijn eigen woorden en het tonen van zijn leer, willen wij niet enkel dat meer mensen tot het besef en inzicht zouden komen van wat deze meester leraar, de Grootste Onderwijzer, en zijn leer betekenen voor ons, maar ook wat zijn Vader voor ons is.

U kunt de inleiding tot die Master Teacher, of rabbi of rabbijn Jezus, voor het ogenblik enkel nog maar in het Engels vinden, op “de Messias voor iedereen” of “Messiah for all“, waar een poging zal gedaan worden om de redenen te tonen waarom we die meester leraar moeten geloven en hem moeten volgen worden. Want hij is de weg naar het leven, de weg voor ons allemaal om een beter leven te krijgen in een koninkrijk, dat alle andere koninkrijken en politieke systemen die we tot dusver hebben gehad overtreft.

Neemt u tijd om deze nieuwe website te vinden en ook om de komende artikelen door te lezen.

+

Aanvullende lezing:

 1. Al-Fatiha [De Opening] Surah 1: 4-7 Barmhartige Heer van de Schepping om ons de juiste weg te tonen
 2. Ongelezen bestseller
 3. Bible a guide – Bijbel als gids
 4. Absolute Basics voor het lezen van de Bijbel
 5. Missionaire hermeneutiek 1/5
 6. Missionaire hermeneutiek 3/5
 7. Hermeneutiek om uit te dragen #10 Verkondigen
 8. Bijbel op de eerste plaats #2/3
 9. De Bijbel en Bidden
 10. De Dag is nabij #6 Uitzien
 11. Geloof dat stenen verplaatst
 12. Wees niet bang, er is goed nieuws want een redder is geboren
 13. Een man die de geschiedenis van het mensdom veranderde
 14. Van goede moed zijnde om de wedloop te voleindigen
 15. Grondslag voor de af te leggen weg
 16. Leg de afstand af
 17. De weg naar succes is bezaaid met vele verleidelijk parkeerplaatsen
 18. Verzoening en de gekochte race
 19. Beter een arme die in oprechtheid wandelt
 20. Vrijheid. Denken en handelen in naam van godsdienst

+++

 • The Tanakh and the Talmidim of Yeshua (roshpinaproject.com) > The Tanakh and the Talmidim of Yeshua
  I think anti-missionaries sometimes accuse the New Testament of deliberately distorting the Tanakh, which isn’t the case at all. However, de Young acknowledges the problem which arise from a straight reading the New Testament’s use of the Hebrew Bible
 • Episode 63: Ezra and the Compilation of the Pentateuch (notevenpast.org)
  The authorship of the first five books of the Hebrew Bible or the Old Testament–known as the Torah or the Pentateuch–has been traditionally attributed to Moses.
 • Poll: Most Israelis want to study Bible (wnd.com)
  A new survey shows that a majority of Israeli Jews, while identifying as “secular” or “traditional,” are nevertheless interested in gaining a deeper knowledge and understanding of the Bible.
 • Objective Islam (robertjrgraham.com)
  many don’t know the Koran was an enlarged revised version of the ancient Word of the Goddess Kore, revered by Mohammed‘s tribe, the Koreshites (Children of Kore), who guarded her shrine at Mecca.
  +
  In The Great Religious Leaders, Charles Frances Potter says of Mohammed, “It is very doubtful that he read any of the Bible: indeed, it has not been proved that he ever read anything, or wrote anything. He called himself ‘the illiterate prophet.’” Of course, much of the Koran is based on the Bible, both Old and New Testaments, combined with pre-Islamic Arab and other traditions.
 • Religion: Not the cause of violence (meta.ath0.com)
  A more subtle point is that our current distaste for killing people on the slightest pretext has its origin in Jesus’ teaching. Without that, there would be a lot fewer people complaining. Or at the very least, for people to complain so much in that alternate history there would have had to be someone else instigating such lines of thought in a different way on a different occasion.
 • Food for Thought-3 Things to Remember Before Starting a Lenten Bible Study (richardsfoodforthought.com)
  The Bibles we use emerge from two distinct ancient communities. The Hebrew Bible (Old Testament) comes from the history, people, and traditions of ancient Israel. The text of the New Testament first originates in the early Christian church.
  +
  The metaphorical language used by the ancient Israelites was never intended to be taken literally in the 21st century. Legal, ethical, and social practices common 2000-3000 years ago are not relevant to all eras and locations. Though some carry a universal ethical message; (such as Leviticus 19:18-love your neighbor as you love yourself) the sacred traditions of bronze-age nomadic people cannot be imposed in 21st century Christians.
 • 12 Worst Ideas Religion Has Unleashed on the World (wakingtimes.com)
  Some of humanity’s technological innovations are things we would have been better off without: the medieval rack, the atomic bomb and powdered lead potions come to mind. Religions tend to invent ideas or concepts rather than technologies, but like every other creative human enterprise, they produce some really bad ones along with the good.I’ve previously highlighted some of humanity’s best moral and spiritual concepts, our shared moral core. Here, by way of contrast, are some of the worst. These twelve dubious concepts promote conflict, cruelty, suffering and death rather than love and peace. To paraphrase Christopher Hitchens, they belong in the dustbin of history just as soon as we can get them there.
 • 12 Of The Worst Ideas Religion Has Brought Upon The World (TheRundownLive.com)
  To our weary and unwashed ancestors, the idea of gem encrusted walls, streets of gold, the fountain of youth, or an eternity of angelic chorus (or sex with virgins) may have seemed like sheer bliss. But it doesn’t take much analysis to realize how quickly eternal paradise would become hellish—an endless repetition of never changing groundhog days (because how could they change if they were perfect).
 • A Stack of Bibles! (openlettersmonthly.com)
  At first I naturally turned to what Christians refer to as the Old Testament, the home of the version of the Deity who seems most susceptible to region-smiting rages like the one Boston has been enduring for the entire month of February. And when it comes to the Old Testament, our modern era as seen two nearly-simultaneous and wholly impressive English-language translations:

 

Over Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
Dit bericht werd geplaatst in Aankondiging, Bijbel of Heilige Schrift, Bijbelonderzoek, Godsdienst, Jezus Christus, Jesus, Jeshua, Jahushua, Levensvragen, Religie en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

19 reacties op Kleurblindheid en verkeerscode

 1. Pingback: Voor het maken van een grote reis | Bijbelvorser = Bible Researcher

 2. Pingback: Is de Beleidvolle Slaaf van de Getuigen van Jehovah Gods enige instrument | Bijbelvorser = Bible Researcher

 3. Pingback: Zomertijd ideaal op met Bijbellezing aan te vangen #1Bestseller aller tijden | From guestwriters

 4. Pingback: Zomertijd ideaal op met Bijbellezing aan te vangen #2 Blijvende waardevolle schat | From guestwriters

 5. Pingback: Gods Uitspraken opgetekend in een boek | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

 6. Pingback: Begeerde zaken, gidsen en betrouwbare leidraad – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 7. Pingback: Opbouw van verleden naar toekomst | From guestwriters

 8. Pingback: Hoeft men Jood te zijn of niet om waardige volgeling van Jezus Christus te zijn 2 Verbondswetten – Jeshuaist

 9. Pingback: Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #2 Een Zoon als gids en Geschriften als leidraad | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

 10. Pingback: Gods vergeten Woord 22 God en de Keizer 1 Inleiding en Grondprincipe | Broeders in Christus

 11. Pingback: Gods vergeten Woord 25 Varen op Bijbels Kompas 3 Een goede en rechtvaardige wet | Broeders in Christus

 12. Pingback: Op weg naar het eindstation – Jeshuaist

 13. Pingback: Fundamenten van het Geloof: 7. Zonde. Overtreding van Gods wil | Stepping Toes

 14. Pingback: Uit- en In- Ademen | Bijbelvorser = Bible Researcher

 15. Pingback: Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #7 Wereldse gebruiken 3 Strengheid – Belgische Broeders In Christus

 16. Pingback: Verwijzend naar het licht – Belgische Broeders In Christus

 17. Pingback: Verbeterende hemelse Vader – Belgische Broeders In Christus

 18. Pingback: Wat wil “Met een kijk op de wereld” wel brengen – Some View on the World

 19. Pingback: Kleine en grote dingen, belangrijke en onbelangrijke zaken – Belgische Broeders In Christus

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.