Gods vergeten Woord 8 Verloren Wetboek 7 Terug naar de Bijbel

Terug naar de Bijbel

Nederlands: Dit is een 18e eeuwse prent zonder...

18e eeuwse prent van Jacobus – een niet gesigneerde kopergravure van ongeveer 1745 (tenminste dat is de datering van het boek). (Photo credit: Wikipedia)

Terug naar de Bijbel dus. Terug naar dat vergeten geloof dat de apostelen predikten. De Broeders in Christus claimen geen speciale openbaring. Zij bezitten ook geen ‘sleutel’ tot de Bijbel die niemand anders zou bezitten. Maar wie de ‘tempel’ wil herstellen (in onze tijd is dat de ware gemeente Gods, zie hoofdstuk 14) stuit onvermijdelijk op dat boek met Gods Woord, het ‘zoekgeraakte’ boek waarin al die oude waarheden nog steeds te lezen staan. Dat boek dat ieder kan raadplegen die daartoe de moeite neemt. En hij kan die waarheden vinden als hij maar reageert op Gods roeping en zijn door God gegeven verstand gebruikt. In de volgende hoofdstukken wil ik proberen weer te geven wat die bijbelse leer nu eigenlijk is. Uit het voorgaande zal duidelijk zijn dat we kritisch zullen moeten zijn en niet op voorhand alles aannemen dat door de eeuwen heen tot ons is gekomen. Ik zal dat doen, maar het is niet mijn bedoeling een theologisch debat te voeren. U zult dus ook niet alles wat volgt volledig met tekstbewijzen dichtgetimmerd vinden. Het is mijn bedoeling om duidelijk te maken wat wij gevonden hebben als de leer van de Bijbel, en waarom wij tot die conclusie zijn gekomen. Wij zijn altijd bereid dat nader toe te lichten. In de woorden van de Schrift, zijn wij

“altijd bereid tot verantwoording aan al wie ons rekenschap vraagt van de hoop, die in ons is” (1 Petrus 3:15).

– Rudolf Rijkeboer

*

1)   Dr. G.J.D.Aalders: De grote vergissing, kerk en staat in het begin van de vierde eeuw.

2)   L.Verduin: The reformers and their stepchildren (de hervormers en hun stiefkinderen).

3)   Wie hier meer over wil weten raadplege mijn eerdere boek “De Uitdaging van bijbels Christendom

+

Voorgaande:

Gods vergeten Woord 1 Inleiding

Gods vergeten Woord 2 Verloren Wetboek 1 Wie heeft nog belangstelling

Gods vergeten Woord 3 Verloren Wetboek 2 Moderne scepsis

Gods vergeten Woord 4 Verloren Wetboek 3 Vroege afdwalingen en de ‘Constantinische’ omwenteling

Gods vergeten Woord 5 Verloren Wetboek 4 De ‘katholieke’ kerk

Gods vergeten Woord 6 Verloren Wetboek 5 Ketters

Gods vergeten Woord 7 Verloren Wetboek 6 Eredienst

++

Aansluitend materiaal:

 1. Broers en broeders
 2. Christadelphians wereldwijd
 3. Christelijke hoop op eeuwig leven
 4. Christelijk leven
 5. Christen genoemd
 6. Christen mensen met ons geloof
 7. Één met Christus
 8. Kleine gemeenschap in ongïnteresseerde wereld
 9. Wat te vinden in de Bijbel
 10. What are Brothers in Christ 
 11. Who are the Christadelphians
 12. Wie, wat & hoe Christadelphians

+++

Advertisements

About Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
This entry was posted in Bijbel of Heilige Schrift, Godsdienst and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

4 Responses to Gods vergeten Woord 8 Verloren Wetboek 7 Terug naar de Bijbel

 1. Pingback: Gods vergeten Woord 9 Schepping 1 Scheppingsplan en Schepper | Broeders in Christus

 2. Pingback: Gods wil dat alle soorten van mensen worden gered | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

 3. Pingback: Zomertijd ideaal op met Bijbellezing aan te vangen #1Bestseller aller tijden | From guestwriters

 4. Pingback: Zomertijd ideaal op met Bijbellezing aan te vangen #2 Blijvende waardevolle schat | From guestwriters

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s