Eeuwigblijvend Woord dat alles vertelt

Het Woord van Jehovah God

“of ooit een volk de stem van een god heeft gehoord, die uit het vuur heeft gesproken, zoals gij hebt gehoord, en in leven bleef;” (Deuteronomium 4:33 CANIS)

“Om u te onderrichten heeft Hij uit de hemel zijn stem laten horen en op de aarde u zijn machtig vuur laten zien, en hebt gij midden uit het vuur zijn woorden gehoord.” (Deuteronomium 4:36 CANIS)

“Toen strekte Jahweh zijn hand naar mij uit, raakte mijn mond aan, en sprak tot mij: Zie, Ik leg u mijn woorden in de mond!” (Jeremia 1:9 CANIS)

“11  Toen sprak Jahweh tot hem: Wie heeft den mens een mond gegeven; wie maakt  hem stom of doof, ziende of blind; Ik, Jahweh, niet waar? 12  Ga dus; Ik zal u in het spreken bijstaan en u ingeven, wat ge moet zeggen.” (Exodus 4:11-12 CANIS)

“Want nooit is er een profetie uitgebracht door de wil van een mens, maar onder de drang van den heiligen Geest hebben mensen gesproken uit naam van God.” (2 Petrus 1:21 CANIS)

“9  Neemt het ter harte, en herinnert u wat vroeger is gebeurd. Ja, ik ben  God, er is geen ander, God, die zijns gelijke niet heeft; 10  Die van de beginne het einde voorzegde, Tevoren, wat nog niet was geschied.  Ik spreek: Mijn raadsbesluit zal worden volbracht, Wat Ik gewild heb,  breng Ik tot stand;” (Jesaja 46:9-10 CANIS)

“12  Inderdaad, allen zullen vervolgd worden, die in Christus Jesus godvruchtig  willen leven; 13  maar deugnieten en bedriegers zullen van kwaad tot erger komen: anderen  misleidend, blijven ze zelf in dwaling. 14  Gij echter, volhard in wat ge geleerd en gelovig aanvaard hebt; 15  omdat ge weet, van wien ge het hebt geleerd, en omdat ge van kindsbeen  af de heilige Schriften kent, die u wijsheid ter zaligheid kunnen geven  door het geloof in Christus Jesus. 16  De hele Schrift is door God ingegeven, en is nuttig tot onderrichting,  weerlegging, terechtwijzing en opvoeding in de gerechtigheid; 17  opdat de man Gods er door volmaakt zou worden, en toegerust tot ieder  goed werk.” (2 Timotheüs 3:12-17 CANIS)

“Ik zal een profeet, aan u gelijk, uit de kring van hun broeders doen opstaan, en mijn woorden in zijn mond leggen; hij zal tot hen spreken, al wat Ik hem zal bevelen.” (Deuteronomium 18:18 CANIS)

“Deze is het, die bij de gemeente in de woestijn de middelaar was tussen onze vaderen en den engel, die op de berg Sinaï tot hem sprak; hij is het, die de woorden des levens ontving, om ze u over te brengen.” (Handelingen 7:38 CANIS)

“En nu, eer het geschied is, heb Ik het u gezegd; opdat gij moogt geloven, wanneer het geschiedt.” (Johannes 14:29 CANIS)

“Gelooft gij dan niet, dat Ik in den Vader ben, en de Vader in Mij? De woorden, die Ik u toespreek, zeg Ik niet uit Mijzelf; het is de Vader, die in Mij blijft, die zelf de werken verricht.” (Johannes 14:10 CANIS)

“maar doe Ik ze wel, gelooft dan de werken, ook al zoudt gij Mij niet geloven; dan zoudt gij erkennen en weten, dat de Vader in Mij is, en Ik in den Vader ben.” (Johannes 10:38 CANIS)

“Ge moet hem zeggen: Blijf kalm en wees niet bang, En laat uw hart niet ontsteld worden Voor die twee stompen rokend brandhout, Voor de woede van Resin van Aram en den zoon van Remaljáhoe:” (Jesaja 7:4 CANIS)

“Want zo heeft Jahweh gesproken, De Heer, Israëls Heilige: In bekering en berusting Ligt uw redding; In stilte en vertrouwen Ligt uw kracht; Maar gij hebt niet willen horen,” (Jesaja 30:15 CANIS)

“(8-22) Neen, noemt Jahweh der heirscharen alleen uw bedreiging, Voor Hem moet ge vrezen en beven;” (Jesaja 8:13 CANIS)

“Ik ben het zelf, die u troost! Hoe kunt ge dan vrezen voor mensen, die sterven, Voor een mensenkind, dat vergaat als het gras?” (Jesaja 51:12 CANIS)

“Hoe kunt ge Jahweh, uw Schepper, vergeten, Die de hemelen spande, de aarde grondde; Hoe immerdoor beven voor de woede van den verdrukker, Als bezat hij de macht, om u te vernielen? Waar is toch de woede van uw verdrukker?” (Jesaja 51:13 CANIS)

“Weest niet bevreesd voor hen, die wel het lichaam doden, doch de ziel niet kunnen doden; vreest liever Hem, die èn ziel èn lichaam in de hel kan verderven.” (Mattheüs 10:28 CANIS)

“7  (40-10) Het gras verdort, de bloem verwelkt, Als er Jahweh ‘s adem op  blaast; Ja, de mens is als gras, 8  (40-11) Maar het woord van onzen God houdt in eeuwigheid stand!” (Jesaja 40:7-8 CANIS)

“Zo is het ook met het woord uit mijn mond; Niet ledig keert het tot Mij terug, Maar wat Mij behaagt, richt het uit, Het volbrengt, waartoe Ik het zond!” (Jesaja 55:11 CANIS)

“En dit zal mijn Verbond met hen zijn, zegt Jahweh: Mijn geest, die op u rust, De woorden, die Ik in uw mond heb gelegd, Zullen uit uw mond niet wijken, noch uit die van uw kroost, Noch uit de mond van het zaad van uw kroost, Zegt Jahweh: van nu af tot in eeuwigheid!” (Jesaja 59:21 CANIS)

“Voorwaar, Ik zeg u: Eer hemel en aarde vergaan, zal er geen jota of stip van de Wet vergaan, totdat alles is volbracht.” (Mattheüs 5:18 CANIS)

“Hemel en aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen niet voorbijgaan.” (Mattheüs 24:35 CANIS)

“Toch zal gemakkelijker hemel en aarde vergaan, dan dat er een enkele streep van de Wet zou vervallen.” (Lukas 16:17 CANIS)

*


Het Woord van God, de Bijbel als compas voor het leven

Het Woord van God, de Bijbel als compas voor het leven

++

Vindt ook:

 1. Bijbel Woord afkomstig van God
 2. Heilige Schrift Woord van God
 3. Belangrijkheid van de Heilige Schrift
 4. Het belang van het lezen van de Schrift
 5. Nut van het lezen van de Bijbel
 6. De Bijbel als instructieboek
 7. De Bijbel als Gids
 8. De Bijbel onze Gids
 9. Schepper en Blogger God 1 Leegte en Beweging
 10. Absolute Basics voor het lezen van de Bijbel
 11. Voorschriften ons gegeven
 12. Bijbel op de eerste plaats #1/3
 13. Bijbel op de eerste plaats #2/3
 14. Bijbel op de eerste plaats #3/3
 15. Hermeneutiek om uit te dragen #1 Verslaggevers
 16. Kroniekschrijvers en profeten #1 Boeken van het Oude Testament
 17. Kroniekschrijvers en profeten #2 De Wet
 18. Mondelinge of schriftelijke overlevering en aantal auteurs
 19. Dagen en jaren die voorbij gaan maar het Woord blijft bestaan
 20. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #4 Stem in het Schrift
 21. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #5 Meditatie en transformatie
 22. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #6 Woorden tot voedsel en communicatie
 23. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #4 Vergankelijkheid #3 Behaging in Volhouding
 24. Het oog gericht houden

Over Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
Dit bericht werd geplaatst in Bijbel of Heilige Schrift, Bijbelcitaten en getagged met , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

15 reacties op Eeuwigblijvend Woord dat alles vertelt

 1. Pingback: Schepper en Blogger God 5 Te Vertellen zaken | Bijbelvorser = Bible Researcher

 2. Pingback: Geïnspireerd Woord | Broeders in Christus

 3. Pingback: Boek der boeken en groot meesterwerk | Broeders in Christus

 4. Pingback: Kijkend naar het Oosten en het Westen voor Waarheid | Broeders in Christus

 5. Pingback: Uitdagende vordering 4 Goddelijk geïnspireerd 3 Zelf-consistente Woord van God | Broeders in Christus

 6. Pingback: Vindt meerdere teksten van ons ook op andere websites | Broeders in Christus

 7. Pingback: Alle dingen die eertijds geschreven tot ons onderricht | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

 8. Pingback: Alle dingen eertijds geschreven tot ons onderricht | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

 9. Pingback: Gods vergeten Woord 15 Schepping 7 Vreze des Heren | Broeders in Christus

 10. Pingback: Een koning die zijn onderdanen wetten oplegt waarvan hij weet dat zij zich er nooit aan kunnen houden | Bijbelvorser = Bible Researcher

 11. Pingback: Gedachte voor 2 januari 2018 – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 12. Pingback: Wat is het geslacht van God – Questiontime – Vragenuurtje

 13. Pingback: Maar de wijsheid waar moet je haar zoeken? #2 Wat is wijsheid? | Broeders in Christus

 14. Pingback: Onder Adem zijnde maakt een taak hebbende – Jeshuaist

 15. Pingback: Schepper, opdrachtgever, verwezenlijker en Hoofdgids voorziener van het Boek der boeken de Bijbel – Some View on the World

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.