Hermeneutiek om uit te dragen #9 Fundamentalisme

Kleur bekennen

File:024debret.jpg

Slavernij in Brazilië – Jean-Baptiste Debret (1768-1848)

Een schriftuitlegger van ongeveer 1500 jaar geleden, Ambrosiaster, kwam met de volgende toepassing: “Door de dwaasheid van Cham, die de naaktheid van zijn vader belachelijk maakte, werd hij tot slaaf verklaard.” J. F. Maxwell merkt in zijn boek Slavery and the Catholic Church het volgende op: “Dit rampzalige voorbeeld van fundamentalistische exegese [bijbeluitleg] bleef 1400 jaar in gebruik en leidde tot de algemeen aanvaarde zienswijze dat de Afrikaanse negers door God vervloekt waren.”

En het is nog maar honderd jaar geleden dat de katholieke Kerk officieel aan deze zienswijze, dat de zwarten door God waren vervloekt, vasthield. Volgens Maxwell is deze zienswijze “kennelijk tot 1873 blijven bestaan, toen paus Pius IX een aflaat verbond aan een gebed voor de ‘arme Ethiopiërs in Centraal-Afrika, met het verzoek dat de Almachtige God ten slotte de vloek over Cham van hun harten zou verwijderen'”.

Dit voorbeeld (van letterlijke kleur)  getuigt welk een invloed dat Bijbeluitleg kan hebben om mensen en hoe men soms figuurlijk kleur bekent na Bijbelkritiek. Het toont aan dat als wij de Bijbel gaan onderzoeken moeten oppassen met onze bevindingen en hoe wij die aan anderen kenbaar maken. Het is wel degelijk zo dat wij door het Bijbelonderzoek tot bepaalde bevindingen zullen komen en at wij deze aan anderen ook kenbaar zullen willen maken. Uiteindelijk zullen wij de hermeneutiek en Bijbel exegese daar voor nodig hebben, om zo beter Gods Woord te kunnen uitdragen.

Ondersteuning

In de jaren zijn er door theologen verscheidene denkwijzen naar voor gebracht en heeft de Katholieke Kerk er gebruik van gemaakt om bepaalde leerstellingen als vast te geloven punten aan hun gelovigen op te dringen door ze als dogma’s of aan te nemen geloofsartikelen op te volgen.

Proloog van het Evangelie volgens Johannes, Clementina Vulgats, editie 1922

Zo was er bijvoorbeeld de kritiek die de Katholieke Kerk aanhaalde over vers 1 Johannes 5:7  waarbij men dan in verscheidene publicaties de bijbehorende voetnoot gaf: “Dit vers, dat in de Vulgaat luidt: ‘Drie zijn er die getuigen in de hemel: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, en de drie zijn één’, wordt niet in de oudste handschriften aangetroffen, noch in het Grieks, noch in het Latijn, etc., en is onbekend aan de Kerkvaders. Het schijnt een Spaanse oorsprong te hebben en langzamerhand te zijn ontstaan als een exegese [verklaring] van het voorgaande vers. Pas in de 13de eeuw verkreeg het de vorm die het thans in de Vulgaat heeft.” Nochtans heeft deze gedachte van één zijn in de betekenis van “één persoon zijn”, in plaats van “één in geest” of “één van denken” te zijn, veel bijval gekregen en werd die Bijbelkritiek op de duur als waar verkocht en als bevestiging ook zo naar voor gebracht met deze Bijbeluitlegging.

Evangelischen trokken zich maar al te graag op aan deze bedrieglijke voorstelling van de Rooms-Katholieke Kerk om deze tekst te gebruiken als ondersteuning van de Drieëenheidsopvatting.

Traditie Verbreken

Vulgata Sixtina Bijbelvertaling in het Latijn

Een analyse van het internationale rooms-katholieke congres over “Theologie van de kerkvernieuwing”, dat in Toronto, in Canada, werd gehouden, onthulde een zekere toename in Bijbelse belangstelling, maar een veel grotere belangstelling voor existentiële filosofie. Een speciaal rapport vermeldde dat “van 44 belangrijke verhandelingen zich niet één had beziggehouden met de bijbelse exegese, hetzij van het Oude, hetzij van het Nieuwe Testament. De meeste waren georiënteerd in filosofie, geschiedenis of traditie”. Het rapport verklaarde: “De toespraken onthulden dat de plaats van de Schrift in de katholieke theologie zwakker is geworden sinds ze niet langer als onfeilbaar wordt beschouwd.

Traditie‘, zo zei M. Thurian, ‘wordt niet langer als een extra voorraad waarheid beschouwd’. Het congres werd ertoe aangemoedigd zowel de Schrift als de traditie duidelijk van het Woord van God te onderscheiden, terwijl het magisterium (het leergezag van de kerk) nog steeds als de sleutel tot de Schrift werd beschouwd. Dit leergezag berust volgens Vaticanus II nog steeds bij de hiërarchie in plaats van de kerk als geheel. . . . De ‘traditie’ van de kerk is de laatste jaren ruimer geworden ten einde ook plaats te maken voor de radicale en liberale theologie van modernisten, die een halve eeuw geleden zouden zijn geëxcommuniceerd.”

Meerderen hebben in hun leven al heel wat waters doorzwommen en zijn op de een of andere manier al of niet bij een geloofsgemeenschap gekomen. De meeste christenen zijn door hun geboorte in een christelijk gezin opgenomen in die gemeenschap waarbij het gezin zich had aangesloten. Het was als normaal te beschouwen dat men sowieso het zelfde geloof zou aannemen als de gehele familie. Daarbij merkt men dat men niet zo zeer door het geloof tot een bepaalde kerkgemeenschap was toegetreden, maar eerder door familiale geschiedenis en traditie.

File:BLAKE10.JPG

Officieel Medaillon van the British Anti-Slavery Society – Josiah Wedgwood (1730-1795)

Meestal wil men zijn familieleden niet mishagen. Ook zoeken velen, al hebben ze bepaalde inzichten verkregen, naar een uitweg, een ontvluchting voor een verantwoordelijkheid die hen steeds duidelijker word naarmate zij meer de Bijbel bestuderen op hun eigen of met behulp van Broeders in Christus.

Nochtans zal er als men degelijk aan Bijbelstudie doet een ogenblik komen waar men keuzes zal moeten maken. Men zal ernstig moeten overwegen of de geloofsgemeenschap waar men bij is wel die dingen leert die in de Bijbel worden verkondigt. Men zal moeten na gaan of de leerstellingen van de kerk waarbij men behoort in overeenstemming is met de Bijbelse Waarheid.

“Maar zo het u niet kan bevallen, Jahweh te dienen, doet dan heden een keuze, wien ge dan wèl dienen wilt: òf de goden, die uw vaderen aan de overkant van de Rivier hebben gediend, òf de goden der Amorieten, van het land, waarin ge woont. Ik en mijn huis, wij dienen Jahweh!” (Jozua 24:15 CANIS)

Wie wenst u te dienen? De wereld, uw geloofsgemeenschap, de kerk waar u nu toe behoort, of wil u eerder tot God toebehoren en tot de Kerk van God behoren? Wil u een partner van de wereld zijn of een Broeder in Christus?

+

Voorgaand: Hermeneutiek om uit te dragen #8 Tegenspraak

Volgend: Hermeneutiek om uit te dragen #10 Verkondigen

++

Lees ook:

 1. Kennis en wijsheid door een Oud Boek
 2. De Bijbel of Heilige Schrift:Het woord van God of het woord van mensen
 3. Reden voor het lezen van de Heilige Schrift
 4. De Bijbel als instructieboek
 5. De Bijbel als Gids +De Bijbel als Gids
 6. De Bijbel onze Gids
 7. Belangrijkheid van de Heilige Schrift
 8. Nut van het lezen van de Bijbel
 9. Het belang van het lezen van de Schrift
 10. Mijn exegese en hermeneutiek
 11. Narrativiteit en hermeneutiek in verband met een adequate praktische ethiek, door Paul van Tongeren: Ethische perspectieven en hermeneutiek
 12. Reden voor het lezen van de Heilige Schrift
 13. Dagen en jaren die voorbij gaan maar het Woord blijft bestaan
 14. Mondelinge of schriftelijke overlevering en aantal auteurs
 15. De kunst van het neerschrijven
 16. Oude spreekwijzen kennen om de Bijbel te begrijpen
 17. Volharding en Bijbelstudenten
 18. Een Naam voor een God #5 Zaaien van verwarring
 19. Missionaire hermeneutiek 1-5:Missionaire hermeneutiek 1/5; Missionaire hermeneutiek 2/5; Missionaire hermeneutiek 3/5; Missionaire hermeneutiek 4/5; Missionaire hermeneutiek 5/5
 20. Graven in woorden, theorieën en artefacten

+++

Aanverwant:

 1. Nieuwe uitdaging voor 100 jaar oude ANC
 2. Apartheid of rassenverschil systeem #1 Verzwijging en Afzondering
 3. Apartheid of rassenverschil systeem #2 Op naar 2de helft 20ste eeuw
 4. Apartheid of rassenverschil systeem #3 Oppositie en escalatie
 5. Apartheid of rassenverschil systeem #4 Kater voor de kerk
 6. Apartheid of rassenverschil systeem #5 Staatsopdrachten en Spiralen van Geweld tegenover Spiralen van Vrede
 7. Apartheid of rassenverschil systeem #6 Anno 2012

Over Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
Dit bericht werd geplaatst in Bijbelonderzoek, Christendom, Drie-eenheid, Geschiedenis & Gebeurtenissen en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

4 reacties op Hermeneutiek om uit te dragen #9 Fundamentalisme

 1. Pingback: Hermeneutiek om uit te dragen #10 Verkondigen | Broeders in Christus

 2. Pingback: Materialisme, “would be” leven en aspiraties #2 | Broeders in Christus

 3. Pingback: 2015 het jaar dat ISIS duidelijk maakte dat het ook in Europa is – Vervolg 2 | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

 4. Pingback: Antwoord op Vragen van lezers: God die zegt “Wij” | From guestwriters

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.