Hermeneutiek om uit te dragen #4 Uitzendkanaal

Reden om te verkondigen

Jezus had zijn volgelingen opgedragen het Woord van God uit te dragen, alsook om Jezus Christus zijn woorden op te volgen en verder het Goede Nieuws van het Koninkrijk van God te verkondigen.

“Ga naar huis, en verhaal al wat God u gedaan heeft. Hij ging heen, en vertelde heel de stad door, wat Jesus hem had gedaan.” (Lukas 8:39 CANIS)

“Welnu, zo dikwijls gij dit brood eet en de kelk drinkt, verkondigt gij de dood des Heren, totdat Hij komt.” (1 Corinthiërs 11:26 CANIS)

“9  En ik bid, dat uw liefde steeds meer moge winnen aan kennis en zedelijk inzicht, 10 om scherp het goed van het kwaad te onderscheiden; en dat gij op de Dag van Christus rein en onberispelijk moogt zijn, 11 beladen met de vrucht der gerechtigheid, die door Jesus Christus \@is verworven, tot\@ eer en glorie van God. 12  Broeders, ik wil u doen weten, dat mijn lotgevallen veel hebben bijgedragen tot de vooruitgang van het Evangelie. 13 Heel de keizerlijke lijfwacht en alle anderen zijn er door te weten gekomen, dat ik mijn boeien draag om Christus’ wil; 14 en de meeste broeders zijn door mijn boeien met vertrouwen vervuld op den Heer, en verkondigen het woord Gods met groter durf en zonder vrees. 15 Zeker, sommigen preken Christus uit nijd en strijd, maar anderen toch ook met een zuivere mening. 16 Dezen preken Christus uit liefde, omdat ze weten, dat ik voor de verdediging van het Evangelie gevangen zit; 17 anderen echter uit partijzucht, en met de verkeerde bedoeling, om daardoor mijn boeien nog te verzwaren. 18 Maar wat doet het er toe? Hoe dan ook, met of zonder bijbedoeling, wanneer Christus maar wordt gepreekt! Daarover verheug ik mij, en zal ik me ook blijven verheugen. 19 Want ik weet, dat dit mij tot heil strekken zal, dank zij uw gebed en de bijstand van den Geest van Jesus Christus. 20 Hiernaar smacht ik en hoop ik, dat ik in geen enkel opzicht zal worden beschaamd, maar dat ik nu zoals immer met alle vrijmoedigheid Christus verheerlijken zal in mijn lichaam, hetzij door leven of dood. 21  Want leven is voor mij: “Christus,” en sterven dus een gewin;” (Filippenzen 1:9-21 CANIS)

Jezus’ boodschap houdt in dat wij allemaal niet enkel naar Jezus woorden moeten luisteren maar ook thuis en op andere plaatsen moeten vertellen wat God voor ons heeft gedaan. Als wij als christenen Jezus, wiens oorspronkelijke naam Jeshua was, volgen en hem ter herinnering nemen, moeten wij ook zijn dood verkondigen, totdat hij terug komt.

Verkondigen en beschikbaar maken van literatuur

Verkondigen en beschikbaar maken van literatuur

Noodzaak van begrip

Om die boodschap te kunnen verkondigen moeten wij ze echter goed begrijpen. En dat kan alleen maar als wij Christus zijn woorden goed in ogenschouw nemen. Hiervoor hebben wij het Nieuwe Testament nodig, dat wij veelvuldig moeten doornemen. Enkel door het regelmatig te lezen, er over na te denken, het te bespreken en het te laten doordringen in je eigen ik, kan je er verder uit wijs geraken. Hiervoor moet echter in eerste instantie de wil bestaan om er voor open te staan het te laten zeggen wat hét te zeggen heeft, en niet van wat jij graag zou horen dat het zegt. Dat laatste is namelijk de grootste moeilijkheid omdat mensen graag vast houden aan waarden die ze kennen of die hen verzekerd zijn. Zo zijn meerdere mensen opgegroeid in een bepaalde gemeenschap die reeds bepaalde ideeën heeft gevormd over vele zaken. Die meegedragen kennis geeft een vooringenomenheid waar mensen niet graag van afstappen. Regelmatig is het angst, om door hun gemeenschap uitgesloten te worden, die hen weerhoudt om zich meer open te stellen om de echte waarheid te vinden.

Bijdragen tot gemeenschap

Echter zouden zij moeten beseffen dat zij zelf ook hun steentje kunnen bijdragen aan de gemeenschap. Want indien men de ander lief heeft wil men deze ook de waarheid van God leren kennen. En deze Waarheid kan enkel in de Heilige Schrift of Bijbel gevonden worden. En om die waarheid te kunnen ontrafelen moet men de geschreven teksten van de Bijbel ook durven ontrafelen. Voordeel is dat wij in onze huidige tijd daar voor veel hulpmiddeltjes hebben om die rijke woordenschat en Bijbels taalgebruik wetenschappelijk te onderzoeken.

Hulpmiddelen

Naast verscheidene Bijbelvertalingen, concordanties, encyclopedieën, vertaal en verklarende woordenboeken, kunnen wij ook best beroep doen op de middelen die God ons verder ter beschikking stelt, zoals het gebed, de rechtstreekse communicatie met God, alsook de mogelijkheid om met mensen rondom ons met gedachten te wisselen en zo conclusies te vormen. Wereldse geschriften kunnen ons verder helpen in het bestuderen van de geestelijke geschriften.

Verder mag men het nut van zijn omgeving niet vergeten. In onze nabijheid kunnen mensen zijn die al langer de Bijbel bestuderen of die meer mogelijkheden hebben om de Heilige Schrift te onderzoeken en te verklaren. Ook van deze mensen in de gemeenschap moeten wij handig gebruik maken en hen laten aanvoelen dat wij ernstig geïnteresseerd zijn om meer over het Woord van God te weten te komen. zo kan de vraag naar informatie ook een stimulans zijn voor de antwoord gever om nog verder de Bijbel te gaan onderzoeken alsook om nog meer anderen ter hulp te willen komen om de Bijbel goed te interpreteren.

Als wij begaan zijn met het Woord van God en onze liefde er voor tonen, zal het Bijbellezen en Bijbelstudie ons steeds meer kennis en inzicht brengen, zodat wij zullen kunnen beoordelen waar het op aankomt.

Hoe meer wij die hulpmiddelen correct weten te hanteren hoe makkelijker wij zullen kunnen doordringen in de Bijbelse taal, die haar oorsprong toch al zeer vele eeuwen geleden vond. Onze bevindingen kunnen ons dan verder leiden en verder vormen, zodat wij ook uiteindelijk door onze  kennis van het Woord van God een transformatie zullen kunnen ondergaan..

Dan zult u op de dag van Christus zuiver en onberispelijk zijn, 11 en rijk aan vruchten van de gerechtigheid, die u dankt aan Jezus Christus, tot lof en eer van God. {[Leven is Christus]} 12  U moet weten, broeders en zusters, dat mijn situatie juist veel heeft bijgedragen tot de verbreiding van het evangelie. 13 Het hele personeel van de gouverneur en alle anderen is het nu duidelijk geworden, dat ik gevangen zit om mijn geloof in Christus. 14 En het merendeel van mijn broeders heeft vertrouwen gekregen in de Heer en uit mijn gevangenschap nog meer moed geput om onbevreesd de boodschap van God te verkondigen. 15 Natuurlijk, er zijn er die Christus verkondigen uit afgunst en wedijver, maar er zijn er ook die het met eerlijke bedoelingen doen. 16 Die doen het uit liefde, omdat ze weten dat het eigenlijk mijn taak is het evangelie te verdedigen. 17 Maar die anderen maken Christus bekend met onzuivere bedoelingen en uit eigenbelang; ze hopen daardoor mijn gevangenschap te verzwaren. 18 Maar wat geeft het? Want of het nu uit eerlijke of oneerlijke motieven gebeurt, in elk geval wordt Christus bekendgemaakt, en daar ben ik blij om. En dat zal ik ook blijven, 19 want ik weet, dat dit alles mijn redding betekent, omdat u voor mij bidt en de Geest van Jezus Christus mij bijstaat. 20 Ik hoop en verwacht stellig dat ik niets zal doen waarvoor ik mij later tegenover hem zal hoeven schamen, maar dat ik vrijmoedig zal spreken. Dan zal ik zoals altijd ook nu met mijn hele wezen Christus verheerlijken, of ik nu in leven blijf of sterf. 21  Want voor mij is leven Christus en is sterven winst.” (Filippenzen 1:9-21 GNB)

+

Voorgaand: Hermeneutiek om uit te dragen #3 Wetenschap

Vervolg: Hermeneutiek om uit te dragen #5 Beeldvorming

++

Lees ook:

 1. Kennis en wijsheid door een Oud Boek
 2. De Bijbel of Heilige Schrift:Het woord van God of het woord van mensen
 3. Reden voor het lezen van de Heilige Schrift
 4. De Bijbel als instructieboek
 5. De Bijbel als Gids +De Bijbel als Gids
 6. De Bijbel onze Gids
 7. Belangrijkheid van de Heilige Schrift
 8. Nut van het lezen van de Bijbel
 9. Het belang van het lezen van de Schrift
 10. Mijn exegese en hermeneutiek
 11. Narrativiteit en hermeneutiek in verband met een adequate praktische ethiek, door Paul van Tongeren: Ethische perspectieven en hermeneutiek
 12. Reden voor het lezen van de Heilige Schrift
 13. Dagen en jaren die voorbij gaan maar het Woord blijft bestaan
 14. Mondelinge of schriftelijke overlevering en aantal auteurs
 15. De kunst van het neerschrijven
 16. Oude spreekwijzen kennen om de Bijbel te begrijpen
 17. Volharding en Bijbelstudenten
 18. Een Naam voor een God #5 Zaaien van verwarring
 19. Missionaire hermeneutiek 1-5:Missionaire hermeneutiek 1/5; Missionaire hermeneutiek 2/5; Missionaire hermeneutiek 3/5; Missionaire hermeneutiek 4/5; Missionaire hermeneutiek 5/5
 20. Graven in woorden, theorieën en artefacten

Over Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
Dit bericht werd geplaatst in Bijbel of Heilige Schrift, Bijbelonderzoek, Christen zijn, Levensvragen, Woord van God en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

17 reacties op Hermeneutiek om uit te dragen #4 Uitzendkanaal

 1. Pingback: Hermeneutiek om uit te dragen #5 Beeldvorming | Broeders in Christus

 2. Pingback: Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #5 Meditatie en transformatie « Christadelphians : Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 3. Pingback: Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #5 Meditatie en transformatie « Christadelphians : Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 4. Pingback: Schepper en Blogger God 4 Verklarende Stem | Bijbelvorser = Bible Researcher

 5. Pingback: Geïnspireerd Woord | Broeders in Christus

 6. Pingback: Uitdagende vordering 4 Goddelijk geïnspireerd 3 Zelf-consistente Woord van God | Broeders in Christus

 7. Pingback: Verzoening en Broederschap 4 Deelgenoten in Christus | Bijbelvorser = Bible Researcher

 8. Pingback: Al-Fatiha [De Opening] Surah 1: 4-7 Barmhartige Heer van de Schepping om ons de juiste weg te tonen | Stepping Toes

 9. Pingback: Goed Nieuws brengen met en door voorbeeld | From guestwriters

 10. Pingback: Wanneer men geloof gevonden heeft door de studie van de Bijbel moet men werken van geloof verwezenlijken – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 11. Pingback: Het juiste perron vinden – Jeshuaist

 12. Pingback: Geloven in God | Broeders in Christus

 13. Pingback: Opkomend voor Christus #4 Wereldwijde prediking | Broeders in Christus

 14. Pingback: Verwonderde leerlingen verzocht om niet bevreesd te zijn en te gaan prediken | Broeders in Christus

 15. Pingback: Richten op wat zich voor ligt | Broeders in Christus

 16. Pingback: Geloof in een veel bediscussieerd Boek – Belgische Broeders In Christus

 17. Pingback: Schepper, opdrachtgever, verwezenlijker en Hoofdgids voorziener van het Boek der boeken de Bijbel – Some View on the World

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.