Het betrouwbare woord

In deze tijd vragen vele stemmen in de wereld onze aandacht. Kranten, tijdschriften, boeken, radio, televisie, film en internet brengen de wereld met al haar aantrekkelijkheden en problemen steeds sneller, vaker en verder onze woningen binnen. Daarom is het zo verleidelijk zelden of nooit te luisteren naar een heel andere Stem die onze aandacht vraagt. De Stem die ons vertelt wat er achter de horizon ligt: een nieuwe wereld, een heel andere samenleving dan die wij nu kennen. Die Stem is de Bijbel. En als die de waarheid spreekt, zijn we op weg het allergrootste keerpunt in de geschiedenis: het moment dat de koninkrijken van deze wereld plaats zullen maken voor Gods Koninkrijk op aarde, onder de ene heerschappij van Christus Jezus.

Maar is de Bijbel waar en zijn boodschap betrouwbaar?

Stilleven met bijbel

Stilleven met bijbel (Photo credit: artanonymous)

Horen wij inderdaad de gezaghebbende stem van de Schepper van alle dingen, wanneer we lezen: Zo zegt de Here Here?

In het boek “Het betrouwbare woord” zetten de schrijvers Athur Hale en Harry Tennant uiteen waarom we volledig op de Bijbel mogen vertrouwen. Ze vertellen wat de schrijvers van de Bijbelboeken zelf over de oorsprong van hun geschriften zeiden. Daarnaast geven zij enkele toetsen van buitenaf, die het bewijs kunnen leveren van de waarheid van hun aanspraken Gods woordvoerders te zijn.

Dit boek is een ware ontdekkingstocht door de gehele Bijbel. De schrijvers laten duidelijk hun liefde voor God en zijn woord blijken. Zij vertellen vanuit die liefde enthousiast en op boeiende wijze over de schatten die in de Bijbel te vinden zijn, en waaraan zij een onwrikbaar geloof hechten. Zij brengen ons daarmee diep onder de indruk van de vele bewijzen en aanwijzingen, dat wij er volledig op kunnen vertrouwen dat de Bijbel het woord God is. Voor toen, voor nu en voor de toekomst.

Inhoud: 180 pagina’s A5

Dit is geen nieuw boek, maar een bestaande uitgave die wij opnieuw onder uw aandacht brengen.
Vraag een gratis exemplaar aan via: E-mail: info@broedersinchristus.nl
Telefoon: 0318-632167 (ma-vr 9-20 u)

+

Ook aangeraden: Het boek in onze handen

Advertisements

About Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
This entry was posted in Aankondiging, Bijbel of Heilige Schrift and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

6 Responses to Het betrouwbare woord

  1. Pingback: Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #4 Stem in het Schrift « Christadelphians : Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

  2. Pingback: Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #5 Meditatie en transformatie « Christadelphians : Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

  3. Pingback: Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #6 Woorden tot voedsel en communicatie « Christadelphians : Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

  4. Pingback: Schepper en Blogger God 5 Te Vertellen zaken | Bijbelvorser = Bible Researcher

  5. Pingback: Materialisme, “would be” leven en aspiraties #8 | Broeders in Christus

  6. Pingback: Materialisme, “would be” leven en aspiraties #8 | Broeders in Christus

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s