De nacht is ver gevorderd 18 Studie 3 Lessen uit het verleden 7 Conclusie

In de vorige aflevering hebben wij ons afgevraagd of wij moeten afwachten, alles op zijn beloop laten of de wereld ontvluchten. Als wij rondom ons zien en kijken wat er op de beeldbuis in de huiskamer wordt binnengebracht zonder schaamte, kunnen wij wel indenken dat wij in een modern Babylon leven.

Er is genoeg gruwel in de wereld te zien en meerdere mensen leven er zo maar op los, genietend van hun losse relaties en “losse flodders”. Ongelovigen hebben het rijk voor hen en zien helemaal niet dat er toch een stramien is in de evolutie van het wereldgebeuren.

Zoals in vroeger tijden de ongelovigen Gods Woorden negeerden is het aan elk individu zijn eigen verantwoordelijkheid om naar de juiste stem te luisteren. Wie het Woord van God wil horen heeft vandaag de dag alle mogelijkheden. Van alle geslachten van de aardbodem heeft God eerst alleen acht geslagen op Zijn volk; daarom zocht Hij hun overtredingen bij hen thuis. De mens zal geen excuus kunnen inbrengen dat hij Gods Stem niet zou hebben kunnen horen. Naar de eindtijd toe zal er over de gehele wereld meer gepredikt worden en dan zullen de gelovigen trouwens weten dat het Einde der tijden nabij zal zijn, wanneer zij al de kenmerken in ogenschouw nemen.

“1  Hoort dit woord, Dat Jahweh heeft gesproken Over u, kinderen van Israël: Over heel het geslacht, Dat Ik geleid heb Uit het land van Egypte! 2 Voor u alleen heb Ik zorg gedragen Onder alle geslachten der aarde: Maar daarom zal Ik u ook bestraffen Voor al uw zonden! 3 Wandelt men ooit tezamen, Zonder iets met elkaar te bespreken? 4 Brult ooit een leeuw in het woud, Als hij geen prooi heeft bemachtigd; Of gromt de jonge leeuw uit zijn hol, Als hij geen buit heeft gemaakt? 5 Werpt zich een vogel in de knip op de grond, Wanneer er geen lokaas voor hem ligt; Of springt een knip van de bodem op, Zonder dat ze iets vangt? 6 Wordt de bazuin in de stad geblazen, Zonder dat het volk ervan schrikt; Of barst er een onheil los in de stad, Dat Jahweh niet heeft beschikt? 7 Zeker, niets doet Jahweh, de Heer, Zonder de profeten, zijn dienaars, zijn plan te openbaren:” (Amos 3:1-7 CANIS)

“(9-6) Grote macht zal Hij brengen, en eindeloze vrede Aan Davids huis en zijn rijk. Hij zal het steunen en stutten met recht en gerechtigheid Nu en voor immer: De ijver van Jahweh der heirscharen brengt het tot stand!” (Jesaja 9:7 CANIS)

“Om mijn Naam zult gij gehaat zijn bij allen; maar wie volhardt ten einde toe, zal zalig worden.” (Mattheüs 10:22 CANIS)

“11 Ook tal van valse profeten zullen opstaan, en velen verleiden. 12 En omdat de ongerechtigheid dan de overhand neemt, zal de liefde van velen verkoelen. 13 Maar wie tot het einde toe heeft volhard, hij zal behouden worden. 14 Doch eerst zal dit Evangelie van het rijk over heel de wereld worden verkondigd tot een getuigenis voor alle volkeren; dan zal het einde komen. 15 Wanneer gij dus de gruwel der ontheiliging. waarvan de profeet Daniël heeft gesproken, in de heilige plaats zult zien staan—die het leest, begrijpe het! — 16 laten zij die in Judea zijn, dan naar de bergen vluchten; 17 en wie op het dakterras is, dale niet af, om iets uit zijn huis mee te nemen; 18 en wie op het veld is, kere niet terug, om zijn kleed te gaan halen.” (Mattheüs 24:11-18 CANIS)

°°°

Conclusie

Wanneer we dit samenvatten komen we dus tot de volgende conclusie.
De twaalf hadden Jezus gevraagd “Vertel ons, wanneer zal dat allemaal gebeuren en aan  welk teken kunnen we uw komst en de voltooiing van deze wereld herkennen?” En Jezus’ antwoord was geweest: “Pas op dat niemand jullie misleidt.” Hij spreekt vooral van waakzaamheid. We moeten altijd gereed zijn, want we kennen de tijd niet. Maar we moeten waakzaam zijn en Hij moet ons ‘bezig’ vinden. En wat zijn dan de risico’s die ons bedreigen?

De volgende:

 • Je onvoldoende bewust zijn dat het einde, hoe dan ook, gaat komen. Petrus schrijft over  het geduld van God, Die in de dagen van Noach bleef afwachten, ‘terwijl de ark in  gereedheid werd gebracht’ (1 Petrus 1:20). En Jezus zei daarover dat zij ‘niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam’. Zo zou ook Zijn komst zijn (Mattheus 24:20, NBG’51). Zij verwarden dus Gods geduld met een tolerantie van hun gedrag.
 • Over ‘de steden van de vlakte’ zei Jezus dat de inwoners daarvan gewoon doorgingen met hun dagelijkse leven, tot ‘de dag dat Lot uit Sodom wegvluchtte, en het uit de hemel vuur en zwavel regende, waardoor allen omkwamen’ (Lukas 17:29). Zo zou het ook gaan bij zijn wederkomst. Zij hadden Lots waarschuwing niet serieus genomen.
 • En over diezelfde gebeurtenis had hij gezegd: “Denk aan de vrouw van Lot! Wie probeert zijn leven veilig te stellen zal het verliezen, maar wie het verliest zal het behouden” (vs 32-33). Dat leven dat ze trachtte veilig te stellen was haar vertrouwde, en wellicht luxe, leven in Sodom. Maar doordat ze daar voortdurend naar terugverlangde (daarnaar ‘omkeek’), bracht ze zich niet snel genoeg in veiligheid en werd ze door het onheil achterhaald. Ze was dus teveel gehecht aan wat ze achter moest laten.

  Babylon

  Babylon (Photo credit: Pepe Alfonso)

Maar daar overheen was er nog een ander risico. De Joden in de 1e eeuw waren teveel  bezig met politieke zaken: hun vrijheid. Ze leefden in een vals vertrouwen. En te weinig met de vraag ‘hoe overleven we dit? Wat verwacht God van ons? Zo ging het in de 1e eeuw, maar hoe zit dat in onze eeuw? En hoe zit dat met onszelf? Velen menen dat ze wel degelijk waakzaam zijn; ze bestuderen ‘de tekenen der tijden’. Maar dat is de ‘politieke’ kant. Wij moeten ons afvragen: ‘hoe overleef ik dit? Wat verwacht God van mij? Want het gaat niet om een verschil tussen gelovigen en goddelozen; het gaat om het verschil tussen wie God dient en wie alleen maar meent Hem te dienen. Dat laatste is waar we op zullen worden beoordeeld. En daarom is dat waar Studie 4 tenslotte over gaat.

+

Voorgaande: De nacht is ver gevorderd 17 Studie 3 Lessen uit het verleden 6 Wat er van ons wordt verwacht

Volgende: De nacht is ver gevorderd 19 Studie 4 Wat te doen

++

Lees ook:

Relatie tot medemens

Relatie tot God

Over Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
Dit bericht werd geplaatst in Levensvragen, Wereld, Woord van God en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

25 reacties op De nacht is ver gevorderd 18 Studie 3 Lessen uit het verleden 7 Conclusie

 1. Pingback: De nacht is ver gevorderd 19 Studie Studie 4 Wat te doen | Broeders in Christus

 2. Pingback: Schepper en Blogger God 6 Voor Zijn volk | Bijbelvorser = Bible Researcher

 3. Pingback: Kijk op het Vrije Wereld Handvest | Marcus' s Space

 4. Pingback: Goed Nieuws brengen met en door voorbeeld | From guestwriters

 5. Pingback: 2015 het jaar dat ISIS duidelijk maakte dat het ook in Europa is | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

 6. Pingback: 2015 het jaar dat ISIS duidelijk maakte dat het ook in Europa is – Vervolg 1 | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

 7. Pingback: Een gezin wordt niet zo maar sterk | Broeders in Christus

 8. Pingback: Bijbeldeskundige Allen Barber is eensluidend dat op het jaar 2017-2018 Jezus Christus zal terugkeren naar de Aarde – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 9. Pingback: Uitkijkend naar 2017 en aankomende tijden | From guestwriters

 10. Pingback: Gedachte voor 4 januari 2018 – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 11. Pingback: Op weg naar het eindstation – Jeshuaist

 12. Pingback: Toekomstverwachting nog steeds onder vuur | Broeders in Christus

 13. Pingback: Eerste gedachte voor vandaag “De wereld is misschien slecht” (16 januari) | Broeders in Christus

 14. Pingback: Als de tijd ten einde loopt … De geest van Nimrod | Stepping Toes

 15. Pingback: Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #3 Verkondigen van het Goede Nieuws – Belgische Broeders In Christus

 16. Pingback: Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #4 Over dood en hoop – Belgische Broeders In Christus

 17. Pingback: Op uitkijk staand op de wachttoren | Bijbelvorser = Bible Researcher

 18. Pingback: Gedachte voor vandaag: Wakker blijven | Broeders in Christus

 19. Pingback: Voorbereiden op moeilijke tijden die op ons af kunnen komen – Belgische Broeders In Christus

 20. Pingback: Waakzaamheid geboden 3 Codes en een heerser van het Noorden | Bijbelvorser = Bible Researcher

 21. Pingback: Waakzaamheid geboden 4 Varen, Vertrouwen en Uitkijken | Bijbelvorser = Bible Researcher

 22. Pingback: Waakzaamheid geboden 5 Tekenen opmerkend | Bijbelvorser = Bible Researcher

 23. Pingback: Verwarring onder de naties | Broeders in Christus

 24. Pingback: In deze oorlogsdreigingstijden | From guestwriters

 25. Pingback: Naar het einde van het jaar 2022 gaand | Broeders in Christus

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.