De nacht is ver gevorderd 15 Studie 3 Lessen uit het verleden 4 Opstand van 66

In De nacht is ver gevorderd 14 Studie Studie 3 Lessen uit het verleden 3 Hizkia-Sedekia, Jesaja-Jeremia zagen wij dat nadat God Jeruzalem gered had uit de handen van de Assyriër Sanherib zijn geduld weer eens op de proef werd gesteld. Jesaja had het volk gewaarschuwd zich niet te laten ontmoedigen en vol te houden terwijl zij zich moesten keren naar de enige Ware God.

In het jaar dat Judas de Makkabeeër de Seleuciden verslaat in de Slag bij Beth Horon en een Grieks-Syrische leger (4.000 man) in een hinderlaag wordt gelokt en afgeslacht door de Joden, begint Antiochus IV Epiphanes een veldtocht tegen de Parthen, om verloren gebied van het Seleucidenrijk terug te heroveren.

Na hun succesvolle opstand tegen Antiochus, meenden de Joden dat dus ook hun opstand tegen de Romeinen in 66 GT succesvol zou zijn. Maar de vergelijking tussen Hizkia en Sedekia toont ons dat zulke verwachtingen niet altijd vervuld worden. Het hangt af van andere dingen.

Niet-israelietische volken (Wolters).jpg

Tien genoemde naties: de Kenieten, de Kenizieten, de Kadmonieten, de Hethieten, de Ferezieten, de Refaieten, de Amorieten, de Kanaänieten, de Girgasieten en de Jebusieten (Deut. 7:1; Josh 3:10).

De opstand van 66

De vraag is dus concreet: was de situatie tijdens de opstand van 66 te vergelijken met die ten tijde van Hizkia en Jesaja, of meer met die uit Jeremia’s dagen? En voor het antwoord hoeven we niet ver te zoeken.

Toen Hij het tempelplein schoonveegde citeerde Jezus, in Mattheus 21:13, zowel Jesaja als Jeremia: “Er staat geschreven: Mijn huis moet een huis van gebed zijn (Jesaja 56:7), maar jullie maken er een rovershol (Jerermia 7:11) van!” En twee hoofdstukken verder verwijt hij de leiders van het volk dat ze zich feitelijk nooit bekeerd hebben, maar nog steeds wandelen op die weg die ook hun voorvaderen zijn gegaan. Al het bloed van de rechtvaardigen dat ooit is vergoten, van Genesis tot Kronieken (het eerste en het laatste boek van de Joodse Schriften) zal nu ‘gewroken worden’ omdat ‘de maat nu vol is’ (Mattheus 23:32-36). Die laatste uitdrukking was in Genesis gebruikt voor de Kanaänieten (Genesis 15:14-16). Kort voor de intocht had God het volk Israël door Mozes geboden de Kanaänieten uit te roeien, wegens hun goddeloos gedrag. En Hij had ze gewaarschuwd die Kanaänitische praktijken niet over te nemen. Door die uitdrukking nu op Israël zelf toe te passen geeft Jezus aan dat ze zullen worden gestraft voor het feit dat ze dat nu juist wel gedaan hebben. En Hij besluit daarom met: “Zie, uw huis (niet ‘jullie stad’, zoals in de NBV!) wordt aan u overgelaten” (vs 38). De tempel had Gods huis moeten zijn, en een huis van gebed voor alle volken. Maar ze hadden het, net als in de tijd van Jeremia, tot een rovershol gemaakt. En dus was het niet langer Gods huis, maar hun huis. En dat huis zou nu aan henzelf worden overgelaten: dat zou hen niet beschermen, het zou integendeel verwoest worden en zijzelf zouden daarin mee ten onder gaan. De strijd zou dus geen herhaling worden van de opstand tegen Antiochus.

Buste van Titus Flavius Caesar Vespasianus Augustus

De Romeinen lieten er geen gras over groeien maar zonden hun legercommandant Vespasianus met een compleet legioen om het gebied weer onder Romeins bestuur te brengen. Die valt het gebied zowel uit het noorden aan als vanaf de oostzijde van de Jordaan. Eind 67 staan Galilea en Samaria, plus een deel van Judea, al weer onder Romeins gezag. Een jaar later rest er nog een klein stukje Judea, van Jeruzalem tot de vesting Massada in het Judeese bergland. En dan gebeurt er iets opvallends. Er was toenemende onvrede in het rijk over Nero’s eigenzinnige bestuur, en in enkele provincies komen Romeinse legercommandanten daartegen in opstand. Zij trachten van de omstandigheden gebruik te maken om zelf keizer te worden. Andere legercommandanten sluiten zich daar vervolgens bij aan. Nero ziet geen uitweg meer en berooft zich van het leven. De ene generaal laat zich tot keizer kronen, maar wordt vermoord door de andere en plotseling heerst er chaos in het rijk. Vespasianus’ troepen roepen hem uit tot keizer, en hij haast zich naar Rome om orde op zaken te stellen en gedurende heel het jaar 69 ligt de campagne in Judea stil.

De Joodse vrijheidsstrijders gebruiken de gelegenheid om Jeruzalem te versterken voor de belegering die ongetwijfeld gaat komen. Maar de christenen herinneren zich Jezus’ waarschuwing:
Wanneer jullie zien dat Jeruzalem door legertroepen omsingeld is, weet dan dat de verwoesting van de stad nabij is. Wie in Judea is moet dan de bergen in vluchten … want in die dagen wordt de straf voltrokken, waardoor alles wat geschreven staat in vervulling zal gaan. (Lukas 21:20-22)

Dit is de weergave van Lucas, bestemd voor zijn niet-joodse lezerspubliek. Matteüs geeft echter Jezus’ concrete woorden. Hij spreekt daarin niet over legers, maar over een ‘gruwel die verwoesting brengt’, die zij zouden zien staan ‘op de heilige plaats’ (Marcus: een plaats waar hij niet hoort), en Hij verwijst daarbij nadrukkelijk naar Daniël. Hij wijst ze dus op die eerdere situatie in de tijd van Antiochus, maar geeft tegelijkertijd aan dat ze nu moeten vluchten, “want in die dagen wordt de straf voltrokken, waardoor alles wat geschreven staat in vervulling zal gaan”. En volgens de kerkvader Eusebius zijn de christenen in die tijd inderdaad uit Jeruzalem weggevlucht. Dus toen de Romeinen in het voorjaar van 70 plotseling weer in actie kwamen en het beleg voor de stad sloegen, waren zij al weg. Daaruit kunnen we vervolgens een interessante conclusie trekken:
Zij die Jezus’ woorden kenden en geloofden, vluchtten weg toen dat nog kon, ook al leek alles veilig.
Zij die zijn woorden niet kenden of niet geloofden, waren de stad binnengetrokken en kwamen om.

+

Voorgaand: De nacht is ver gevorderd 14 Studie 3 Lessen uit het verleden 3 Hizkia-Sedekia, Jesaja-Jeremia

Vervolg: De nacht is ver gevorderd 16 Studie 3 Lessen uit het verleden  5 Aanpakken

Over Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
Dit bericht werd geplaatst in Geschiedenis & Gebeurtenissen, Jehovah, JHWH, Jawheh, Elohim God, Yahuwah en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

6 reacties op De nacht is ver gevorderd 15 Studie 3 Lessen uit het verleden 4 Opstand van 66

  1. Pingback: De nacht is ver gevorderd 3 Studie Studie 3 Lessen uit het verleden 5 Aanpakken | Broeders in Christus

  2. Pingback: De nacht is ver gevorderd 3 Studie Studie 3 Lessen uit het verleden 6 Wat er van ons wordt verwacht | Broeders in Christus

  3. Pingback: De Messiaanse beweging onder de loep | Bijbelvorser = Bible Researcher

  4. Pingback: De Ekklesia #11 Addendum 2: Een antichrist | Broeders in Christus

  5. Pingback: Een huis bouwen voor God – Jeshuaist

  6. Pingback: 9 Av 2020 en Dagen van droefheid – Jeshuaisten / Jeshuaists

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.