De nacht is ver gevorderd 4 Studie 1 Zijn het de laatste dagen? 3 Hoe pakken we het aan?

Hoe pakken we het aan?

Toch geeft Jezus verderop wel wat aanwijzingen:

 • Zoals het eraan toeging in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Mensenzoon: ze aten, ze dronken, ze huwden, ze werden uitgehuwelijkt, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging en de vloed kwam die iedereen verzwolg. (Luc 17:26-27)

  The Flood

  The Flood (Photo credit: Wikipedia)

 • Of zoals het eraan toeging in de dagen van Lot: ze aten, ze dronken, ze kochten, ze verkochten, ze plantten, ze bouwden; maar op de dag waarop Lot wegtrok uit Sodom, regende het vuur en zwavel uit de hemel en kwamen allen om. (vs 28-29)
 • Denk aan de vrouw van Lot! Wie probeert zijn leven veilig te stellen zal het verliezen, maar wie het verliest zal het behouden. (vs 32-33)
 • Zo zal het ook gaan op de dag waarop de Mensenzoon wordt geopenbaard. (vs 30)
Deutsch: Jeruzalem

Deutsch: Jeruzalem (Photo credit: Wikipedia)

Hij verwijst dus naar eerdere gelegenheden waarbij God een eind maakte aan een wereld of een maatschappij daarin. Daar zitten lessen in die ook voor hen (en dus ook voor ons) van belang zijn. Hij vraagt zijn discipelen feitelijk om te zien waar het toen mis ging en wie daar wel of niet behouden werden, en op grond waarvan. En dat waren niet eens de enige gebeurtenissen die voor ons nu van belang zouden kunnen zijn. er is voor ons in elk geval nog een extra gebeurtenis om op terug te kijken: de val van Jeruzalem in het jaar 70, die een definitief einde maakte aan de tempel en daarmee aan de offerdienst van het Oude Verbond. En wie zijn Bijbel kent weet dat die ondergang vrijwel een herhaling was van de eerdere verwoesting van Jeruzalem en de tempel door Nebukadnezar in 587 v. Chr., in de tijd van de profeet Jeremia. Ook daar kunnen we dus van leren. Want wat zei Jezus daar op de Olijfberg:

Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de zoon des mensen zijn. Want zoals zij in die dagen voor de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, waarop Noach in de ark ging, en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de zoon des mensen zijn. (Mat 24:37-39, NBG’51)

The Deluge (late 19th Century painting by Léon...

The Deluge (late 19th Century painting by Léon Comerre) (Photo credit: Wikipedia)

We moeten dus niet proberen te voorspellen wat er zal gaan gebeuren, maar letten op wat er nu gebeurt. Let eens op de volgende lijst met uitspraken:

Jezus:

 • Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag jullie Heer komt. (Mat 24:42 )
 • Wees waakzaam en bid onophoudelijk om te ontkomen aan de dingen die gebeuren gaan en om voor de Mensenzoon te kunnen verschijnen. (Luc 21:36)

Maar ook:

 • maar van die dag of van die ure weet niemand, ook de engelen in de hemel niet, ook de Zoon niet, alleen de Vader. (Mar 13:32, NBG’51)

Paulus:

 • Wees waakzaam, volhard in het geloof, wees moedig en sterk. (1 Kor 16:13)

Petrus:

 • Wees waakzaam, wees op uw hoede. (1 Pet 5:8)

Maar doen we dat dan niet wanneer we zorgvuldig de ‘tekenen der tijden’ volgen? Misschien, maar misschien ook niet. Daar gaan we in de overige studies naar kijken.

Het programma is:

STUDIE 2: Ondergangssituaties in het OT

STUDIE 3: De ondergangssituatie van 70 in het NT

STUDIE 4: Wat betekent dat voor ons?

+

Voorgaand: De nacht is ver gevorderd 3 Studie  1 Zijn het de laatste dagen? 2 Wat betekent dit alles?

Vervolg: De nacht is ver gevorderd 5 Studie  2 Schrik of Troost

++

9 Av Val van Jeruzalem in 587vGT en in 70 GT:

 1. Olympics 2012 and the date Jerusalem was destroyed by the Babylonians

Dagen van Noach:

 1. Hoofdbronnen van afwijkende gedachten
 2. De Dag is nabij #3 Niet laten verrassen
 3. De Dag is nabij #4 Begrijpen
 4. De Dag is nabij #8 Overzicht
 5. Fragiliteit en actie #2 Onderwerpen en werken
 6. Het begin van Jezus #3 Voorgaande Tijden
 7. Fragiliteit en actie #8 Eerste Wetsvoorziening
 8. Fragiliteit en actie #9 Herval zondigheid
 9. Fragiliteit en actie #10 Voor het nageslacht
 10. Fragiliteit en actie #11 Horen
 11. The dark side of our earthly existence

Sodom en Gomorrah:

 1. God meester van goed en kwaad
 2. Fragiliteit en actie #10 Voor het nageslacht
 3. Fragiliteit en actie #14 Plagen van God
 4. Manifests for believers #1 Sex abuse setting fire to the powder
 5. The day is near studyweekend

Einde van de wereld:

 1. Getuigen van Jehovah, Data en Waarheid
 2. Kroniekschrijvers en profeten #4b Vroege of Grote Profeten
 3. Kroniekschrijvers en profeten #5 De Schrift in de diaspora
 4. Facing disaster fatigue

++

 1. Blijf waakzaam nu einde nabij komt
 2. Zorgvuldigheid of oplettendheid
 3. Tekenen der tijden
 4. Voortekenen voor Jezus wederkomst
 5. Toename van aardbevingen
 6. Paul’s Gebedsverzoeken Doorzetten
  Het einde van alle dingen is nabij. Weest dus bezonnen en nuchter opdat gij kunt bidden. (1Pe 4:7 WV78)
  Volhardt in het gebed en de dankzegging en blijft waakzaam. (Col 4:2 WV78)
  Bidt zonder ophouden. (1Th 5:17 WV78)
  Laat de hoop u blij maken, houdt stand in de verdrukking, volhardt in het gebed. (Ro 12:12 WV78)
  Volhardt in het gebed en de dankzegging en blijft waakzaam. (Col 4:2 WV78)
  En de standvastigheid moet zich ten volle verwerkelijken, zodat gij volmaakt en onberispelijk zijt en in niets te kort schiet. (Jak 1:4 WV78)
 7. Being prudent – zorgvuldig zijn
 8. Wees sterk en moedig
 9. Moed brult niet altijd
 10. Moed voor het dagelijkse leven
 11. Moed is angst die haar gebeden heeft gezegd
 12. Geloof dat stenen verplaatst
 13. Dagelijkse sterkte
 14. God is mijn toevlucht, mijn fort en sterte, op Hem zal ik vertrouwen
 15. Wanneer de wind hard blaast tegen een boom
 16. God is de sterkte van mijn hart
 17. De teugels aantrekken als het paard springt
 18. Joodse Wetten en Wetten voor Christenen
 19. Het belang van het lezen van de Schrift
 20. Een Naam voor een God #8 Vergeten of weigeren
 21. As long as He is with me
 22. Be Not Thou Weary
 23. Overcoming our strengths may be the difference
 24. At first looking like a loss

Over Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
Dit bericht werd geplaatst in Jezus Christus, Jesus, Jeshua, Jahushua, Wereld en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

25 reacties op De nacht is ver gevorderd 4 Studie 1 Zijn het de laatste dagen? 3 Hoe pakken we het aan?

 1. Pingback: De nacht is ver gevorderd 3 Studie 2 Schrik of troost 1 Dagen van Noach | Broeders in Christus

 2. Pingback: Vernieuwing in de kerk en verzoek om terug naar de bron te gaan « Bijbelvorser = Bible Researcher

 3. Pingback: Materialisme, “would be” leven en aspiraties #5 | Broeders in Christus

 4. Pingback: Alle dingen die eertijds geschreven tot ons onderricht | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

 5. Pingback: 2015 het jaar dat ISIS duidelijk maakte dat het ook in Europa is | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

 6. Pingback: 2015 het jaar dat ISIS duidelijk maakte dat het ook in Europa is – Vervolg 1 | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

 7. Pingback: De aanduiding door Paulus en Jacobus van de werken die wij horen te doen | From guestwriters

 8. Pingback: Wanneer men geloof gevonden heeft door de studie van de Bijbel moet men werken van geloof verwezenlijken – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 9. Pingback: Bijbeldeskundige Allen Barber is eensluidend dat op het jaar 2017-2018 Jezus Christus zal terugkeren naar de Aarde – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 10. Pingback: Uitkijkend naar 2017 en aankomende tijden | From guestwriters

 11. Pingback: Gedachte voor 4 januari 2018 – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 12. Pingback: Toekomstverwachting nog steeds onder vuur | Broeders in Christus

 13. Pingback: Als de tijd ten einde loopt … De geest van Nimrod | Stepping Toes

 14. Pingback: Overdenking: “Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij …” (Op. 22:12) | Broeders in Christus

 15. Pingback: Tijdens Coronaperiode toch Dagen om over God te praten – Some View on the World

 16. Pingback: Een wachter die het zwaard ziet komen – Some View on the World

 17. Pingback: Op uitkijk staand op de wachttoren | Bijbelvorser = Bible Researcher

 18. Pingback: Waakzaamheid geboden 3 Codes en een heerser van het Noorden | Bijbelvorser = Bible Researcher

 19. Pingback: Waakzaamheid geboden 4 Varen, Vertrouwen en Uitkijken | Bijbelvorser = Bible Researcher

 20. Pingback: Waakzaamheid geboden 5 Tekenen opmerkend | Bijbelvorser = Bible Researcher

 21. Pingback: Verwarring onder de naties | Broeders in Christus

 22. Pingback: Bedenking voor vandaag 24 mei 2022 | Broeders in Christus

 23. Pingback: Blazen op de sjofar ter verwittiging en herinnering – Some View on the World

 24. Pingback: Naar het einde van het jaar 2022 gaand | Broeders in Christus

 25. Pingback: Er is nog zoveel te doen – Worldviewer

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.