De nacht is ver gevorderd 3 Studie 1 Zijn het de laatste dagen? 2 Wat betekent dit alles?

Wat betekent dit alles?

Fundamentalistisch denkende christenen zien in dit alles Gods hand. Net als ooit in Egypte brengt God een reeks plagen over de wereld. En die huidige goddeloze wereld ‘zal het weten’. De niet-christen die wat verder doordenkt ziet hier eerder de consequenties van wereldwijde schaalvergroting en toenemende onderlinge afhankelijkheid. Dat is eigenlijk alleen maar menselijk falen: we hebben een wereld gecreëerd waarin het omvallen van één enkele dominosteen een kettingreactie op gang kan brengen. Die kerncentrale van Fukushima is daar eigenlijk een treffend voorbeeld van. Zoals de meeste kerncentrales was hij een toonbeeld van modern wetenschappelijk vernuft. En de mogelijke risico’s waren keurig afgedekt door een hele reeks van veiligheidsmaatregelen. Hij was ook volledig bestand tegen een aardbeving, en tegen tsunami. Maar niet tegen de gevolgen van beide tegelijk. En zelfs die combinatie had minder fataal hoeven af te lopen. Maar economische motieven en persoonlijke belangen van de verantwoordelijke leidinggevenden hadden ertoe geleid de veiligheidsvoorschriften wat ‘soepeler’ te interpreteren. Want dat ging toch altijd goed, en ‘wat niet weet dat niet deert’. Tot op die fatale dag.

The Angkor wat in the distance as seen from Ph...

The Angkor wat in the distance as seen from Phnom Bakheng (Photo credit: thaths)

Die analyse van die wat verder doordenkende niet-christen is dus op zichzelf niet onjuist. Wie echter wat minder fundamentalistisch maar wel bijbels denkt, ziet hier toch een patroon opdoemen: de mens is bezig tegen zijn grenzen aan te lopen. De toestand begint hem boven het hoofd te groeien. God hoeft eigenlijk helemaal geen ‘Egyptische plagen’ te brengen; dat doet de mens zelf wel. God hoeft hem alleen maar zijn gang te laten gaan.

Zijn dit de ‘laatste dagen’?

Maar is dit nu wel of niet een teken dat dit de laatste dagen zijn? Staat de wederkomst van Christus nu voor de deur? Of toch nog niet? En indien ja: wat betekent dat dan voor ‘ons’, als gelovigen? Laten we die vraag eens wat nader bekijken. In Zijn rede op de Olijfberg (Mattheus 24, Markus 13, Lukas 21) lijkt Jezus op het eerste gezicht wat aanwijzingen te geven. Bijvoorbeeld:

Jullie zullen berichten horen over oorlogen en oorlogsdreiging … Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken en het ene koninkrijk tegen het andere, en overal zullen er hongersnoden uitbreken en zal de aarde beven. (Mattheus 24:6-7)

File:Olive trees on the mountain.jpg

Olijfberg

Is dat niet precies wat we nu zien? Maar er is meer. Er zijn diverse Bijbelpassages die iets vertellen over ‘de eindtijd’, of die dat lijken te doen. Velen kennen deze passages, weten ze te vinden en kunnen je soms zelfs aan de hand daarvan een soort ‘dienstregeling’ presenteren van de dingen die gaan komen. Ze monitoren de wereldgebeurtenissen – de ‘tekenen der tijden’ – vinken af wat al ‘vervuld’ is, en hebben heel concrete ideeën over wat er ‘nog moet gebeuren’. Het probleem is alleen dat wanneer je al die lijstjes naast elkaar legt, er toch onvoldoende overeenstemming is. En wanneer je dat dan vervolgens toetst aan de Bijbel, merk je dat die in verband met de eindtijd inderdaad wel spreekt over allerlei gebeurtenissen, maar dan wel verspreid over een aantal Bijbelboeken. Wanneer je die bestudeert komt daar wel een bepaald beeld uit van wat er in die eindtijd zoal plaats zal vinden. Maar wat de onderlinge samenhang tussen die gebeurtenissen is, en in welke volgorde ze plaats gaan vinden, blijft toch wat vaag. En zelfs niet alle verwachtingen die je soms hoort uitspreken lijken even solide in de tekst te zijn gefundeerd; sommige teksten zouden ook wel eens een totaal andere boodschap kunnen hebben dan die welke daar gewoonlijk in wordt gelezen. Dus is dit eigenlijk wel wat er van ons wordt verwacht? Of is al dat uitpluizen eigenlijk maar een wat zinloze tijdsbesteding? Laten we nog eens kijken naar Jezus’ woorden op de Olijfberg, en dan vooraan beginnen. Bij het verlaten van de tempel had Jezus de twaalf verteld dat daarvan geen steen op de andere gelaten zou worden, maar dat alles zou worden afgebroken. Als ze wat later op de helling van de Olijfberg zitten, komen zij daar op terug, en vragen Hem: “Wanneer zal dat allemaal gebeuren en aan welk teken kunnen we uw komst en de voltooiing van deze wereld herkennen?”(Mattheus 24: 3). Zij zaten dus met dezelfde vraag. En wat was Jezus’ antwoord? Dit: “Pas op dat niemand jullie misleidt” (vs 4). In plaats van hun feitelijke vraag te beantwoorden, waarschuwt Hij voor valse leer en afval van het ware geloof! Want wat in de Bijbel wordt aangeduid met misleiden heeft nooit te maken met onjuiste informatie, maar altijd met valse leer. Hun prioriteit moet dus niet liggen bij het bijhouden van ‘de tekenen der tijden’, maar bij het bewaren van hun geloof.

+

Voorgaand: De nacht is ver gevorderd 2 Studie 1 Zijn het de laatste dagen? 1 Intro

Vervolg: De nacht is ver gevorderd 4 Studie  1 Zijn het de laatste dagen? 3 Hoe pakken we het aan?

Aanverwant:

De Dag is nabij #2 Bruikbare informatie

De Dag is nabij #3 Niet laten verrassen

De Dag is nabij #4 Begrijpen

++

Aansluitend:

 1. Vuur en vloed als teken
 2. Tekens op aarde en in de lucht
 3. Nemen van Risico door de maatschappij
 4. Nucleaire ramp in Japan doet mensen twee maal nadenken
 5. Nooit meer Fukushima plus jamais
 6. De Wederkomst en de eindtijd #1 Dit geslacht zal geenszins voorbijgaan
 7. De Wederkomst en de eindtijd #2 Blik op de nabije toekomst
 8. De Wederkomst en de Eindtijd #5 De Verlosser uit de hemel
 9. Advent + Uitkijken naar twee adventen
 10. De Terugkeer van de beloofde Messias
 11. Toekomstverwachtingen
 12. Godsdienst scheidt mensen niet maar verbindt
 13. Sociale cohesie
 14. Franse kerkleiders kritisch voor het meer consumeren.
 15. Kerkelijk pleidooi voor stapje terug in welvaart
 16. Kardinaal Danneeels te gast in ‘De Keien van de Wetstraat
 17. Kerken moeten zich uitspreken tegen racisme
 18. Staat Europa voor vrijheid van godsdienst
 19. Karikatuur of vooringenomen reactie-instelling
 20. Moeten christenen andere godsdiensten ‘respecteren’?
 21. Het ware gelaat van de Islam
 22. Moslims vs. Katholieken
 23. Over Moslims en Christenen, Intercultureel Dialoog Platform en de Interreligieu
 24. Educatie Cultuurbeschouwing of open Godsdienstles
 25. Democratische en Liberale principes in de Moslimwereld
 26. Rond Koran & Islam
 27. Actualiteit Verbieden Boeken
 28. Moslims en westerlingen verschillen sterk in mening
 29. Als boeddhisme en christendom elkaar raken: nieuw nummer TGL!
 30. Joods-christelijke, islamitische traditie
 31. Joods Islamitisch Wereldcongres
 32. Geregistreerde Islamieten in België en omstreken
 33. Meer Moslims danKatholieken
 34. Europese Islam
 35. Groot Brittanië slaapwandelt in Islamitische staat
 36. Europese kerkleiders steunen bouw moskeeën
 37. Hoe zou Jezus reageren tegenover moslims?
 38. Ontmoetingsweek Christenen en Moslims
 39. Moslims en Interlevensbeschouwelijke Bezinningsbijeenkomst
 40. Moslims, Christenen en Gratis Heilige Boeken
 41. Jan De Volder bundelt gesprekken tussen imam, rabbijn en priester
 42. Drie religies op tv
 43. Christelijk-Islamitisch Overleg
 44. Al-Qaida roept Amerikanen op zich te bekeren tot islam
 45. Eerste Nationaal Islam Congres in de Amsterdamse Apollohal
 46. Recordaantal buitenlanders neemt deel aan hadj
 47. Waarom ik voor de Islam kies? #1 God, de Schepper
 48. Waarom ik voor de Islam kies? #2 Jezus volgens Qor’aan
 49. Waarom ik voor de Islam kies? #3 verantwoordelijkheid voor zonden
 50. Waarom ik voor de Islam kies? #4 Openbaring veranderd door mensen
 51. Re: Waarom ik voor de Islam kies? #4 Openbaring veranderd door mensen]
 52. Imam Prediken in moedertaal
 53. Moslimbijdrage op frontpagina ‘L’Osservatore Romano’
 54. Laat u inspireren door Christenen in de moslimwereld
 55. Trefdag van de Integratie
 56. Wil men de Zondag speciaal houden in Groot-Britannië
 57. Rellen in Frankrijk en België
 58. De bikkelharde wereld van het Oude Testament
 59. Breivik geen enkeling
  … De meeste partijen vinden we in het lijstje “politieke partijen die het multiculturalisme steunen”. Tegen die partijen en het Belgische tolerante systeem moest opgetreden worden. Het zou kunnen wakker geschud worden door aanslagen op twee kerncentrales, tot de proefreactoren in Mol toe. Helemaal op het einde vinden we de Vlaamse Militanten Orde (VMO) bij de “gefaalde militante organisaties”. Volgens Breivnik zou hij in België een geestesgenoot hebben gevonden die met hem de nieuwe Tempeliers zou opgericht hebben. …
  +
  Tot hoever wil men seksblaadjes en pornofilms laten gaan? Daar schijnt een heel deel van de maatschappij al een duidelijk beeld van te hebben waar grenzen zouden moeten liggen. Maar betreft geweldfilms en spelletjes zijn voorlopig nog alle grenzen open. Het is voorlopig nog een vrijzone. Want hopelijk beginnen regeringen in te zien dat er toch een zekere halt moet toegeroepen worden voor het gebruik van wapens en geweldmateriaal.
 60. Sharia een kwaad voor Islam
  Dat de inwoners van de Lage Landen ver van God zijn afgedreven is ook juist, maar of de Sharia beweging de mensen dichter tot God zal brengen is een heel andere vraag. Ik vrees dat zij het tegendeel gaan bereiken van wat zij beweren graag te willen.
 61. Moslimfundamentalisme
  Voor anti-fascisten is het belangrijk om zich er rekenschap van te geven dat er naast de zogenaamde Lonsdalers in Nederland nog een groep is die in extreem-rechtse richting radicaliseert, namelijk de jongeren die zich tot het moslimfundamentalisme aangetrokken voelen. Bij die groep horen zowel migrantenjongeren als bekeerlingen. Over hen zijn recent twee boeken verschenen: “Het slapende leger” van Sanne Groot Koerkamp en Marije Veerman, en “Strijdsters van Allah” van Janny Groen en Annieke Kranenberg. Het eerste boek gaat in op de vraag waarom deze jongeren in de greep raken van het fundamentalisme. Het tweede gaat dieper in op de aantrekkingkracht van het islamisme, de politieke islam, op jonge vrouwen. Van beide boeken kunnen anti-fascisten heel wat opsteken.
 62. Representing Fundamentalism. Academic Discourses on Islam and Violence: the Impact of 9/11
  De afgelopen jaren hebben de aanslagen van islamistische bewegingen in de Westerse wereld een enorme invloed gehad op de publieke beeldvorming, debatten en vertogen over de islam. In zijn scriptie toont Pieter Nanninga aan dat ook de wetenschappelijke literatuur over moslimfundamentalisme ingrijpend veranderde onder invloed van deze gebeurtenissen.
 63. Meerderheid vreest moslimfundamentalisme
  Uit een onderzoek van Interview/NSS waarover de Telegraaf vandaag bericht blijkt dat 60% van de Nederlanders vrees heeft van fundamentalistische moslimgroepen in Nederland. 12% voelt zich zeer bedreigd, 48% enigszins bedreigd en 38% heeft geen vrees.
 64. Virussen van onze maatschappij
  Bepaalde mensen vinden dat deze wereld afglijdt naar de verdoemenis en daartegen moet een halt geroepen worden.
  +
  angst van de teloorgang van onze westerse cultuur was de voedingsbodem voor de weerstand tegen de gevestigde politieke machten die toegevingen deden naar de Moslims. Het was de wortel van de paddenstoel tegen de Islamisering waarvoor men bang was.
 65. Prioriteiten vooropstellen

In het Engels:

 1. Japan’s nuclear disaster reason to think twice
 2. Men as God

Over Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
Dit bericht werd geplaatst in Bijbel of Heilige Schrift, Jehovah, JHWH, Jawheh, Elohim God, Yahuwah, Wereld en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

23 reacties op De nacht is ver gevorderd 3 Studie 1 Zijn het de laatste dagen? 2 Wat betekent dit alles?

 1. Pingback: De nacht is ver gevorderd 2 Studie 1 Zijn het de laatste dagen? 3 Hoe pakken we het aan? | Broeders in Christus

 2. Pingback: De nacht is ver gevorderd 3 Studie Studie 3 Lessen uit het verleden 1 Makkabeese opstand | Broeders in Christus

 3. Pingback: Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #5 Meditatie en transformatie « Christadelphians : Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 4. Pingback: Geïnspireerd Woord | Broeders in Christus

 5. Pingback: Koran tegenover veel oudere Heilige Geschriften | Stepping Toes

 6. Pingback: De Falende mens #2 Vrije keuze | Broeders in Christus

 7. Pingback: 2015 het jaar dat ISIS duidelijk maakte dat het ook in Europa is | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

 8. Pingback: 2015 het jaar dat ISIS duidelijk maakte dat het ook in Europa is – Vervolg 1 | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

 9. Pingback: De aanduiding door Paulus en Jacobus van de werken die wij horen te doen | From guestwriters

 10. Pingback: Wanneer men geloof gevonden heeft door de studie van de Bijbel moet men werken van geloof verwezenlijken – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 11. Pingback: Wapens van de gelovige bij voortdurend geweld | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

 12. Pingback: Bijbeldeskundige Allen Barber is eensluidend dat op het jaar 2017-2018 Jezus Christus zal terugkeren naar de Aarde – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 13. Pingback: Uitkijkend naar 2017 en aankomende tijden | From guestwriters

 14. Pingback: Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #1 Stromen van gelovigen | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

 15. Pingback: Toekomstverwachting nog steeds onder vuur | Broeders in Christus

 16. Pingback: Er werd ons gevraagd: Jezus leert ons bidden; ‘leidt ons niet in verzoeking’. Betekent dit dat het God is die ons in verzoeking leidt en ons doet zondigen? | From guestwriters

 17. Pingback: Schepper, opdrachtgever, verwezenlijker en Hoofdgids voorziener van het Boek der boeken de Bijbel – Some View on the World

 18. Pingback: Een wachter die het zwaard ziet komen – Some View on the World

 19. Pingback: Op uitkijk staand op de wachttoren | Bijbelvorser = Bible Researcher

 20. Pingback: Waakzaamheid geboden 5 Tekenen opmerkend | Bijbelvorser = Bible Researcher

 21. Pingback: Verwarring onder de naties | Broeders in Christus

 22. Pingback: Blazen op de sjofar ter verwittiging en herinnering – Some View on the World

 23. Pingback: Naar het einde van het jaar 2022 gaand | Broeders in Christus

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.