De nacht is ver gevorderd 2 Studie 1 Zijn het de laatste dagen? 1 Intro

Introductie

oude_kranten

De Krant brengt het nieuws van de dag bij u in huis

Wie het afgelopen een of twee jaar het krantennieuws heeft gevolgd, heeft heel wat problemen voorbij zien komen. De gevolgen van de verwoestende aardbeving in Haïti waren nog maar nauwelijks tot ons doorgedrongen, of we werden alweer geconfronteerd met een nieuwe in Chili. Maar ook Nieuw-Zeeland en Turkije werden getroffen door zware aardbevingen. Europa kende op de ene plaats grote droogte, met enorme natuurbranden als gevolg, terwijl er elders juist veel te veel water was met grote overstromingen. En in beide gevallen leidde dat tot het mislukken van oogsten. Ook Pakistan kende een overstroming over een gebied zo groot als heel Duitsland of Frankrijk, terwijl de hoorn van Afrika juist weer kampte met extreme droogte. Met ook daar in beide gevallen honger in het kielzog. En het grootste horrorscenario werd werkelijkheid toen een aardbeving gevolgd door een zware tsunami leidde tot een ramp in een kerncentrale in Japan. De meeste van deze gebeurtenissen had je kunnen afdoen als zaken die van tijd tot tijd ‘nu eenmaal gebeuren’. Maar ze waren afgelopen jaar wel van een weinig voorkomende omvang. En het waren er wel erg veel in korte tijd.

14 mei 2010 beurssituatie: Het reddingsplan voor de euro zet vooralsnog weinig zoden aan de dijk. Na de korte heropleving, zet de crash van de euro verder door tot op een dieptepunt van 1,236 op het moment van schrijven.

En alsof dat nog niet allemaal genoeg was, gingen in Europa de beurzen onderuit, bleek het ene land na het andere zijn financiën niet op orde te hebben – wat nu pijnlijk aan het licht kwam – resulterend in zware economische problemen in de getroffen landen, die toch al kampten met onhoudbaar hoge werkloosheidscijfers, en dreigde een onstuitbaar domino-effect in de overige. Daar tegenover toonden de verantwoordelijke regeringsleiders grote onderlinge verdeeldheid, resulterend in veelvuldig maar vruchteloos vergaderen en duidelijk gebrek aan daadkracht: te weinig en te laat. Het ‘verenigd Europa’ toonde alleen maar verdeeldheid en onmacht. Maar ook aan de overkant kampte het centrale leiderschap van de ‘Verenigde’ Staten met hetzelfde probleem toen een ‘machteloze president’ (krantenkop!) een onwillig parlement, dat meer geïnteresseerd was in een goede uitgangspositie voor de komende presidentsverkiezingen dan in het oplossen van hun problemen, moest ‘smeken’ de situatie niet volledig uit de hand te laten lopen.

Moslimfundamentalisme

En tussen dat alles door spelen er nog wereldwijde problemen met moslimfundamentalisme, terrorisme, piraterij, brandhaarden en oorlogen, totalitaire regimes die zich in de huidige financiële malaise proberen te handhaven met nog meer onderdrukking van hun volk, en als gevolg daarvan onbeheersbaar wordende vluchtelingenstromen. Allemaal zaken die de stabiliteit van de toch al wankelende westerse landen nog verder onder druk zetten. Kortom. De wereld wordt geconfronteerd met een reeks van problemen die elk op zich best beheersbaar zouden kunnen zijn, maar het is teveel tegelijk en het effect van de onderlinge versterking daarvan maakt ze in toenemende mate onbeheersbaar.

toeristen-lopen-koopjes-voorbij.jpg

De laatste dagen? “Zij kochten en zij verkochten, en bemerkten niets …”

+

Voorgaand: De nacht is ver gevorderd 1 Voorwoord

Volgend: De nacht is ver gevorderd 3 Studie  1 Zijn het de laatste dagen? 2 Wat betekent dit alles?

++

Aanverwant:

 1. De Dag is nabij #1 Voortdurende moeilijkheden
 2. De Dag is nabij #2 Bruikbare informatie
 3. De Dag is nabij #3 Niet laten verrassen
 4. Voortekenen voor Jezus wederkomst
 5. Newsweek vraagt zich af of wij nog onwetend willen houden
 6. Toename van aardbevingen
 7. Vuur en vloed als teken
 8. Tekens op aarde en in de lucht
 9. Betreft Rampen die over de wereld komen
 10. Rampen en de mens
 11. Onnodig bezig houden met de gebreken die er zijn in onze omgeving
 12. Wij zijn zelf verantwoordelijk
 13. Slag om waardigheid in zuivere natuur
 14. Gods beloften ook voor de zondige natuur
 15. November 2011 Nederlandse artikelen
 16. Hoe omgaan met huidige moeilijkheden
 17. Maatregelen Europese Unie en haar lidstaten bestrijden slechts de symptomen van crisis
 18. Wat willen wij najagen
 19. Katholieken en orthodoxen verdedigen samen het gezin
 20. Economische recessie oplossing van de ik-gerichte cultuur
 21. Graaicultuur
 22. Kloof tussen arm en rijk
 23. G8-Top
 24. Financiële crisis
 25. Kapitalistisch vooruitgangsgeloof
 26. Verband Calvijn en kredietcrisis
 27. Amerikaanse kerken weer vol sinds economische crisis
 28. Na crisis moment van wedergeboorte
 29. Financiële crisis en gebed
 30. Godsdienst scheidt mensen niet maar verbindt
 31. Sociale cohesie
 32. Franse kerkleiders kritisch voor het meer consumeren.
 33. Kerkelijk pleidooi voor stapje terug in welvaart
 34. Kardinaal Danneeels te gast in ‘De Keien van de Wetstraat
 35. Kerken moeten zich uitspreken tegen racisme
 36. Staat Europa voor vrijheid van godsdienst
 37. Karikatuur of vooringenomen reactie-instelling
 38. Moeten christenen andere godsdiensten ‘respecteren’?
 39. Het ware gelaat van de Islam
 40. Moslims vs. Katholieken
 41. Over Moslims en Christenen, Intercultureel Dialoog Platform en de Interreligieu
 42. Educatie Cultuurbeschouwing of open Godsdienstles
 43. Democratische en Liberale principes in de Moslimwereld
 44. Rond Koran & Islam
 45. Actualiteit Verbieden Boeken
 46. Moslims en westerlingen verschillen sterk in mening
 47. Als boeddhisme en christendom elkaar raken: nieuw nummer TGL!
 48. Joods-christelijke, islamitische traditie
 49. Joods Islamitisch Wereldcongres
 50. Geregistreerde Islamieten in België en omstreken
 51. Meer Moslims danKatholieken
 52. Europese Islam
 53. Groot Brittanië slaapwandelt in Islamitische staat
 54. Europese kerkleiders steunen bouw moskeeën
 55. Hoe zou Jezus reageren tegenover moslims?
 56. Ontmoetingsweek Christenen en Moslims
 57. Moslims en Interlevensbeschouwelijke Bezinningsbijeenkomst
 58. Moslims, Christenen en Gratis Heilige Boeken
 59. Jan De Volder bundelt gesprekken tussen imam, rabbijn en priester
 60. Drie religies op tv
 61. Christelijk-Islamitisch Overleg
 62. Al-Qaida roept Amerikanen op zich te bekeren tot islam
 63. Eerste Nationaal Islam Congres in de Amsterdamse Apollohal
 64. Recordaantal buitenlanders neemt deel aan hadj
 65. Waarom ik voor de Islam kies? #1 God, de Schepper
 66. Waarom ik voor de Islam kies? #2 Jezus volgens Qor’aan
 67. Waarom ik voor de Islam kies? #3 verantwoordelijkheid voor zonden
 68. Waarom ik voor de Islam kies? #4 Openbaring veranderd door mensen
 69. Re: Waarom ik voor de Islam kies? #4 Openbaring veranderd door mensen]
 70. Imam Prediken in moedertaal
 71. Moslimbijdrage op frontpagina ‘L’Osservatore Romano’
 72. Laat u inspireren door Christenen in de moslimwereld
 73. Trefdag van de Integratie
 74. Wil men de Zondag speciaal houden in Groot-Britannië
 75. Rellen in Frankrijk en België
 76. De bikkelharde wereld van het Oude Testament

+++

 1. Symboliek in de Heilige Schrift
 2. Maya’s voorspelden al lang geleden:  Het jaar 2012 wordt een omslagpunt
 3. Wie of welke generatie verantwoordelijk
  In vele steden heeft men van die typische probleemwijken. Sommige mensen komen zelfs nooit in de buurt van bepaalde wijken die zeer dicht bij hun eigen huis liggen, maar ze reizen wel de halve wereld rond om andere plaatsen te gaan bezichtigen.
 4. Voorstel van Obama omtrent oplossing voor Israël
  Toen Barack Obama presidentskandidaat was zei hij: ‘Ik zal een standvastige betrokkenheid met Israëls veiligheid meenemen naar het Witte Huis. Ik zal ervoor zorgen dat Israël zich tegen elke dreiging kan verdedigen – van Gaza tot Teheran.’
  +
  Mensonterende toestanden, door welke partij ook, kan men niet toelaten. Al de partijen die een handeling uitvoeren welke indruist tegen de mensenrechten zouden daar voor moeten beticht worden. Daarom zou ook elke democratische regering druk moeten uitoefenen op de Israëlische regering om ervoor te zorgen dat zij zich houdt aan de uitspraak van het Internationale Gerechtshof, dat bepaalde dat de muur die het heeft gebouwd illegaal is en afgebroken moet worden.
 5. Breivik geen enkeling
  … De meeste partijen vinden we in het lijstje “politieke partijen die het multiculturalisme steunen”. Tegen die partijen en het Belgische tolerante systeem moest opgetreden worden. Het zou kunnen wakker geschud worden door aanslagen op twee kerncentrales, tot de proefreactoren in Mol toe. Helemaal op het einde vinden we de Vlaamse Militanten Orde (VMO) bij de “gefaalde militante organisaties”. Volgens Breivnik zou hij in België een geestesgenoot hebben gevonden die met hem de nieuwe Tempeliers zou opgericht hebben. …
  +
  Tot hoever wil men seksblaadjes en pornofilms laten gaan? Daar schijnt een heel deel van de maatschappij al een duidelijk beeld van te hebben waar grenzen zouden moeten liggen. Maar betreft geweldfilms en spelletjes zijn voorlopig nog alle grenzen open. Het is voorlopig nog een vrijzone. Want hopelijk beginnen regeringen in te zien dat er toch een zekere halt moet toegeroepen worden voor het gebruik van wapens en geweldmateriaal.
 6. Sharia een kwaad voor Islam
  Dat de inwoners van de Lage Landen ver van God zijn afgedreven is ook juist, maar of de Sharia beweging de mensen dichter tot God zal brengen is een heel andere vraag. Ik vrees dat zij het tegendeel gaan bereiken van wat zij beweren graag te willen.
 7. Ik heb afscheid van het nieuws genomen.
  Het schijnt dat het goed is om geïnformeerd te zijn. Het schijnt goed te zijn om kranten te lezen. Het schijnt goed te zijn het nieuws te volgen. Dat schijnt, maar ik weet het nog niet zo.
  +
  Soms worden mensen echt boos om iets dat in de krant staat: alsof je echt boos wordt op een personage in een roman. Dat wat alleen waarneembaar is via een krant of het journaal is fantasie. Een fantasie die werkelijkheid lijkt voor actualiteitsjunks omdat ze willen geloven in de illusie van complete kennis en complete controle. De droom die aan ze wordt verkocht, is de droom dat de actualiteit hen van kennis voorziet die ze helpt om een grip op de wereld te krijgen. Een grip die losser wordt naarmate de verslaafde minder nieuws tot zich neemt. Niemand heeft grip op de wereld, en op de hoogte zijn van nieuws maakt de wereld niet minder onvoorspelbaar. Sorry.
 8. Moslimfundamentalisme
  Voor anti-fascisten is het belangrijk om zich er rekenschap van te geven dat er naast de zogenaamde Lonsdalers in Nederland nog een groep is die in extreem-rechtse richting radicaliseert, namelijk de jongeren die zich tot het moslimfundamentalisme aangetrokken voelen. Bij die groep horen zowel migrantenjongeren als bekeerlingen. Over hen zijn recent twee boeken verschenen: “Het slapende leger” van Sanne Groot Koerkamp en Marije Veerman, en “Strijdsters van Allah” van Janny Groen en Annieke Kranenberg. Het eerste boek gaat in op de vraag waarom deze jongeren in de greep raken van het fundamentalisme. Het tweede gaat dieper in op de aantrekkingkracht van het islamisme, de politieke islam, op jonge vrouwen. Van beide boeken kunnen anti-fascisten heel wat opsteken.
 9. Representing Fundamentalism. Academic Discourses on Islam and Violence: the Impact of 9/11
  De afgelopen jaren hebben de aanslagen van islamistische bewegingen in de Westerse wereld een enorme invloed gehad op de publieke beeldvorming, debatten en vertogen over de islam. In zijn scriptie toont Pieter Nanninga aan dat ook de wetenschappelijke literatuur over moslimfundamentalisme ingrijpend veranderde onder invloed van deze gebeurtenissen.
 10. Meerderheid vreest moslimfundamentalisme
  Uit een onderzoek van Interview/NSS waarover de Telegraaf vandaag bericht blijkt dat 60% van de Nederlanders vrees heeft van fundamentalistische moslimgroepen in Nederland. 12% voelt zich zeer bedreigd, 48% enigszins bedreigd en 38% heeft geen vrees.
 11. Virussen van onze maatschappij
  Bepaalde mensen vinden dat deze wereld afglijdt naar de verdoemenis en daartegen moet een halt geroepen worden.
  +
  angst van de teloorgang van onze westerse cultuur was de voedingsbodem voor de weerstand tegen de gevestigde politieke machten die toegevingen deden naar de Moslims. Het was de wortel van de paddenstoel tegen de Islamisering waarvoor men bang was.


+++

In English:

 1. Because men choose to go their own way
 2. Newsweek asks: How ignorant are you?
 3. Haïti: did God cause the earthquake?
 4. Signs on the earth and in the skies
 5. Taking care of mother earth
 6. We are ourselve responsible
 7. Weekly World Watch 1st – 7th Aug 2010‏
 8. January 2011 in the news
 9. National Natural Disaster and Bible Prophecy
 10. Reacting to Disasters
 11. Left Behind World at War
 12. 9/11
 13. In the aftermath of Hurricane Katrina
 14. News from Vadodara
 15. Quakertime
 16. Robertson: God says U.S. will accept socialism
 17. Will Islam conquer europe
 18. Lit What’s right with Islam
 19. Religion, fundamentalism and murder
 20. Consequences of Breivik’s mass murder
 21. Female Imams Blaze Trail Amid China’s Muslims
 22. Bedenking tolerance and respect
 23. Democratic downfall
 24. Capitalism downfall
 25. Ambassador Gutman and the relationship between the inhabitants of Belgium
 26. Ecological economics in the stomach #1 Alarmbell
 27. Ecological economics in the stomach #2 Resources
 28. Ecological economics in the stomach #4 Water
 29. Securing risks
 30. Ecological economics in the stomach #5 Right to food
 31. Problems by losing the borders
 32. Men as God

Over Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
Dit bericht werd geplaatst in Godsdienst, Levensvragen, Wereld en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

9 reacties op De nacht is ver gevorderd 2 Studie 1 Zijn het de laatste dagen? 1 Intro

 1. Pingback: De nacht is ver gevorderd 2 Studie 1 Zijn het de laatste dagen? 2 Wat betekent dit alles? | Broeders in Christus

 2. Pingback: Koran tegenover veel oudere Heilige Geschriften | Stepping Toes

 3. Pingback: 2015 het jaar dat ISIS duidelijk maakte dat het ook in Europa is – Vervolg 2 | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

 4. Pingback: Angst voor ouderwetse regels en verlies van christenen | Stepping Toes

 5. Pingback: Een eerste vraag: Waarom leven wij – Questiontime – Vragenuurtje

 6. Pingback: Eerste gedachte voor vandaag “De wereld is misschien slecht” (16 januari) | Broeders in Christus

 7. Pingback: Op uitkijk staand op de wachttoren | Bijbelvorser = Bible Researcher

 8. Pingback: Nadenkend over extreme hitte en droogte | From guestwriters

 9. Pingback: Blazen op de sjofar ter verwittiging en herinnering – Some View on the World

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.