Kroniekschrijvers en profeten #2 De Wet

De wet werd door God te Sinaï gegeven en moest daar te boek worden gesteld. De tien geboden werden door God op steen gegeven; een volkomen normale vorm van vastlegging van een wet. Ook de beroemde wet van Hammurabi stond bijvoorbeeld op steen gegrift. Het overige van de wet werd door Mozes te boek gesteld (Exodus 24:4 en 34:27). Het feit dat hierbij van een ‘boek’ wordt gesproken (Exodus 24:7, ‘het boek des verbonds’) doet vermoeden dat wij hierbij aan een boekrol moeten denken. Deze wetsrollen berustten bij de priesters en de levieten.

Deze op de stenen tafelen neergeschreven Wet die aan Mozes werd overhandigd door de Opperheer, wordt ook wel Mozaïsche Wet genoemd. Hierbij wordt dan specifiek naar de Wet van het Oude Verbond verwezen, welke God door Mozes aan het uitverkoren volk van Israël had gegeven.
In deze Wet werd geleerd wat Goed en Kwaad was, doch gaf zij uit zichzelf geen genade en kon uit zichzelf de mensheid niet tot zaligheid brengen. Voor de toekomstige generaties zou er nog een Verlosser of Messias moeten komen die in het werk zou stellen dat met een Nieuw verbond de mensen wel begenadigd konden worden om makkelijker tot zaligheid te komen en het Koninkijk van God binnen te gaan.

Ieder sabbatjaar moest op het loofhuttenfeest de wet aan het volk worden voorgelezen (Deuteronomium 31:10-13). We weten overigens niet of dit (constant) ook gebeurd is. De enige keer dat we daar over lezen is na de ballingschap ten tijde van de priester-schriftgeleerde Ezra (Nehemia 8). We zien daar dan tevens dat het niet beperkt bleef tot een voorlezing, maar dat er ook uitleg werd gegeven (vers 9). Dit gebeurde door de daar met name genoemde levieten.

The High Priest of the Samaritans with the Codex Nablus c. 1920

Hogepriester van de Samaritanen. Leviet te Nablus in 1920.

Leviet is oorspronkelijk de naam van de bedienaars van de Joodse eredienst die werd betrokken door afstammelingen van de aartsvader Levi. Figuurlijk wordt  de term ook gebruikt voor diegenen, die zich op het priesterschap voorbereiden en in bepaalde kerken vandaag nog voor diegenen die de rol van diaken op zich nemen. In de vroege christelijke Kerk waren het ook de assistenten van de priesters bij de kerkelijke plechtigheden.

In de praktijk van het dagelijkse leven was het de taak van de levieten, die over het land verspreid­ woonden, om de jonge Israëlieten op te leiden in kennis van de wet. Zij hebben daartoe mogelijk afschriften van de wet bezeten. De enige van wie gezegd wordt dat hij een eigen afschrift moest hebben was de koning (Deuteronomium 17:18). En zo kon de psalmist zingen:

“Hoe lief heb ik uw wet. Zij is mijn overdenking de ganse dag”. (Psalm 119:97)

Toch kon het tijdens perioden van langdurige afgodendienst gebeuren dat zelfs de herinnering aan een te boek gestelde wet verloren ging. Als de jonge koning Josia, na meer dan een halve eeuw Baäldienst, besluit de tempel te Jeruzalem te laten opknappen, komt tijdens de herstelwerkzaamheden onverwacht het wetboek weer te voorschijn (2 Koningen 22; 2 Kronieken 34:14 vv). Het leidde tot de kortstondige hervorming die de regering van Josia kenmerkt.

English: Scroll of the Psalms

Boekrol met de Psalmen

+

Voorgaand: Kroniekschrijvers en profeten #1 Boeken van het Oude Testament

Vervolg: Kroniekschrijvers en profeten #3 Poëtische boeken

++

 1. Oude en al of niet aangepaste Wetten
  Men kan zich de vraag stellen of de Oude Mozaïsche Wetten met Jezus Christus te niet zijn gedaan.
  Er zijn mensen die er van overtuigd zijn dat de vroeger gegeven Wetten van God nog steeds gelden. Maar dan kan men toch enkele bedenkingen opperen bij wetten als oog om oog en tand om tand, of de steniging ter dood en afkapping van handen bij stelen bijvoorbeeld.
 2. Messianisme en de Wet
 3. Religie, Wet en Leven
 4. Zo maar gerechtvaardigd?
 5. Vrijheid in Christus #1 Onder de Wet
 6. Beter een arme die in oprechtheid wandelt
 7. Gedisciplineerd de Bijbel lezen
 8. Ons politieke systeem en het jongleren met menselijke wetten
 9. Wanneeer wij liefhebben is er geen nood aan wetten
 10. De hele wereld door middel van een lens bekijken
 11. Geen mens is vrij die geen meester van zichzelf is

++

In het Engels:

 1. God does not change
 2. Were allowed to willfully break the Law of Moses
 3. Set free from any form of mental torment or self-condemnation
 4. God loving people justified
 5. The Law of Christ: Law of Love
 6. Our political systems and juggling with human laws
 7. When we love we do not need laws
 8. No man is free who is not master of himself
 9. No prescribed day or way for Holiday Observance

Over Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
Dit bericht werd geplaatst in Bijbel of Heilige Schrift en getagged met , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

16 reacties op Kroniekschrijvers en profeten #2 De Wet

 1. Pingback: Kroniekschrijvers en profeten #5 De Schrift in de diaspora | Broeders in Christus

 2. Pingback: Kroniekschrijvers en profeten #3 Poëtische boeken | Broeders in Christus

 3. Pingback: Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #4 Stem in het Schrift « Christadelphians : Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 4. Pingback: Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #5 Meditatie en transformatie « Christadelphians : Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 5. Pingback: Eeuwigblijvend Woord dat alles vertelt | Broeders in Christus

 6. Pingback: Ewige woord dat alles vertel | Broeders in Christus

 7. Pingback: Geïnspireerd Woord | Broeders in Christus

 8. Pingback: Materialisme, “would be” leven en aspiraties #5 | Broeders in Christus

 9. Pingback: Blog van God opgetekend in een Boek | Bijbelvorser = Bible Researcher

 10. Pingback: Een koning die zijn onderdanen wetten oplegt waarvan hij weet dat zij zich er nooit aan kunnen houden | Bijbelvorser = Bible Researcher

 11. Pingback: Doemdenkers en ons lijden | Bijbelvorser = Bible Researcher

 12. Pingback: Hoeft men Jood te zijn of niet om waardige volgeling van Jezus Christus te zijn 2 Verbondswetten – Jeshuaist

 13. Pingback: Hoeft men Jood te zijn of niet om waardige volgeling van Jezus Christus te zijn 4 – Jeshuaist

 14. Pingback: Gods vergeten Woord 18 De Wet van Christus 1 | Broeders in Christus

 15. Pingback: Opgaan naar Jeruzalem 3 De grote feesten | Broeders in Christus

 16. Pingback: Schepper, opdrachtgever, verwezenlijker en Hoofdgids voorziener van het Boek der boeken de Bijbel – Some View on the World

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.