Fragiliteit en actie #16 Nieuwe Wetsvoorziening

Christen houding en fragiliteit

33. Snel vergeten

Door Gods wonderdaden waren de Egyptenaren vrij kunnen komen maar al snel leken zij dat vergeten te zijn en begonnen zij weer te klagen, want dat is iets wat vele mensen graag lijken te doen. Ook wij hebben het soms moeilijk en zien onrechtvaardigheid rondom ons en klagen daar over tegen God in plaats van ons te richten tot de werkelijke veroorzakers van het leed.

Figures The Israelites' Cruel Bondage in Egypt

De Israelieten verschrikkelijke behndeling tijdens hun slavernij in Egypte zoals beschreven in Exodus 5:10-19

Een mensenleven is maar kort. De levensduur is nu op zijn hoogst slechts enkele tientallen jaren, en het leven is vol onzekerheid. Wie kan erop rekenen dat hij vele jaren de tijd zal hebben om eerst de ene en dan de andere levenswijze uit te proberen, in de hoop uiteindelijk de best levensweg te vinden? Een keus kan aanvankelijk goed lijken. Maar hoe dikwijls hebben wij mensen niet horen zeggen: “Kon ik mijn leven nog maar eens overdoen”? Dat niet alleen, maar er is reden te geloven dat de mensheid als geheel slechts een beperkte tijd heeft om de juiste weg te vinden en dan de juiste keus te doen.

De Hebreeërs konden hun slavenleven nu achter zich laten en opnieuw beginnen. Zij maar ook mensen rondom hen hadden kunnen kiezen zich tot de Allerhoogste te wenden en zich aan zijn wil te onderwerpen. Men zou indenken dat zij die zulke wonderdaden van God hadden kunnen aanschouwen en dan door Hem verlost werden uit de slavernij, dat deze Hem nooit zouden vergeten. Maar dat is zonder de waard van de menselijke zwakheid gerekend.

DuraSyn-WA3-Exodus from Egypt

Dura Europos synagoog muurschildering met een vertoning van de uittocht uit Egypte van de Hebreeërs

Zij hadden een  goddelijke belofte gekregen en konden op weg gaan naar het hun beloofde land. De Uittocht of Exodus is het volgende boek in de Heilige Schrift dat laat zien welke zwakheden er in de mens heersen en hoe God hier tegen aan moest zien en toch inschikkelijk bleef. Het in zulk een grote groep verplaatsen bracht allerlei spanningen mee. Mozes moest daar leiding geven en ging als buffer optreden tussen God en de twee miljoen medereizigers. Om zo iets te doen moet men een sterke persoonlijkheid hebben, maar die kunnen ook fouten doen en ook zij kunnen zodanig iets verkeerds doen dat, al zijn zij uitverkoren, toch hun kans tot het lang verwachte kunnen mislopen. Mozes mocht uiteindelijk het Beloofde Land niet binnen gaan omdat hij enkele keren twijfelde en ook wel eens ongehoorzaam aan God was. Maar al had Mozes zwakke kanten gebruikte God hem voor Zijn grootse daden, en daarin kunnen ook wij hoop stellen dat God ook al zijn wij zo nietig , ook tot nut kunnen zijn. Als wij ons in de hand van God willen leggen zal Hij ons ook kunnen gebruiken als Hij wil.

Regelmatig moest Mozes zijn mensen kalmeren en geruststellen.

Dat God Zijn Volk beloofde dat zij geen last zouden hebben van de ziekten die Egypte geplaagd hadden als zij Hem gehoorzaamden getuigd dat zij al verscheidene Wetten van God moesten kennen, want anders konden zij er niet naar leven en niet bewijzen God te gehoorzamen. Maar mensen willen graag alles netjes opgetekend hebben, netjes op een rij. Soms doen zij ook of zij wel willen volgen maar denken in hun achterhoofd dat zij wel een achterpoortje zullen vinden. Om die reden wilde God de mens wel eens op de proef stellen.

File:MaciejowskiExodusManna.jpg

Manna of levensbrood uit de hemel neerdwarrelend - c. 1250 Maciejowski Bijbel

“Toen sprak Jahweh tot Moses: Zie, Ik zal voor u brood uit de hemel doen regenen; en het volk zal iedere dag zijn dagelijks deel kunnen rapen. Maar Ik stel het tegelijk op de proef of het mijn Wet wil beleven of niet: Op de zesde dag moeten ze het dubbele meebrengen en toebereiden, van wat zij iedere dag rapen.” (Exodus 16:4-5 Canis)

Zo ook kan men het geven van het essentiële Gebod ook aanschouwen als een uitdaging naar voor gebracht tot elke mens,  gelovig of niet gelovig, want naast de eerste vier geboden voor gelovigen zijn de zes andere geboden algemene geboden die voor en door elk levend wezen zouden moeten gerespecteerd worden.

34. Tweede Wetsvoorziening

Op de berg Sinaï of Horeb in het centrale zuiden van het schiereiland Sinaï had Mozes al een confrontatie gehad met de goddelijke gedaante. Daar had God zijn verbond met Israël gesloten en Elia zou er God ook horen.

Mozes klom op de berg  om tot God te praten. Daar liet God hem weten dat indien het Volk terdege naar Hem Jehovah luisterde en Zijn verbond in acht nam, zij uit alle volkeren Zijn eigendom zouden zijn; want Hem behoort de ganse aarde.  Toen Mozes de oudsten van het volk ontbood en hun al die woorden voorlegde die Jehovah hem bevolen had antwoorden deze met het gehele volk eenstemmig dat zij al wat de Heer gesproken had zouden doen.

Figures The Promulgation of the Law in Mount Sinai

De bekendmaking van de Wet op de berg Sinai, als beschreven in Exodus 20:1,2,18-21 - llustratie uit 1728 van de Figures de la Bible, Gerard Hoet (1648–1733) en anderen, gepubliceerd door P. de Hondt in Den Haag in 1728

“Nadat zij van Refidim opgebroken, en in de woestijn van de Sinaï waren gekomen, sloeg Israël zijn legerplaats op in de woestijn, en legerde zich daar tegenover de berg. Nu klom Moses omhoog naar God. En Jahweh riep tot hem van de berg: Dit moet ge aan het huis van Jakob zeggen, en aan Israëls zonen verkondigen: “Gij hebt gezien, wat Ik aan Egypte gedaan heb, hoe Ik u op adelaarsvleugelen heb gedragen en u tot Mij heb gebracht. Zo gij Mij gehoorzaamt en mijn Verbond onderhoudt, zult gij onder alle volken mijn bijzonder eigendom zijn; want Mij behoort de hele aarde. Gij zult Mij een koninkrijk van priesters zijn en een heilig volk”. Zo moet ge tot de zonen Israëls spreken. Toen Moses terug was gekomen, riep hij de oudsten van het volk bijeen, en bracht hun alle bevelen over, die Jahweh hem had gegeven. En het hele volk antwoordde eenstemmig: We zullen alles doen wat Jahweh geboden heeft! Nadat Moses het antwoord van het volk aan Jahweh had overgebracht,” (Exodus 19:2-8 Canis)

God gaf Zijn geboden om op te tekenen en waarschuwde dat niemand maar een glimp van Hem te zien mocht krijgen, want eenieder die God zou zien zou sterven.

“Daarna sprak Jahweh tot Moses: Ga naar beneden, en waarschuw het volk, de omheining niet te verbreken, om Jahweh te naderen en Hem te aanschouwen; want velen van hen zouden vallen. Ook moeten de priesters, die tot Jahweh willen naderen, zich heiligen, anders barst de toorn van Jahweh tegen hen los.” (Exodus 19:21-22 Canis)

Foster Bible Pictures 0070-1 Moses with the Two New Tables of Stone

God had de 10 Geboden op de stenen tafelen geschreven zodat Mozes aan Gods Volk de Wil van God kon overbrengen - 1897 Bible Pictures and What They Teach Us by Charles Foster

Dan ging God ertoe over om de Mïzwâh of Tien Geboden aan Mozes te geven zodat hij die kon overmaken aan het volk. Hieraan zou de Torah of Algemene Wet aan ophangen en zou iedereen zich moeten naar voegen.

+++

Aanverwante artikelen:

Over de ellende van de Hebreeërs in Egypte: Zichtbare ellende

Over de voorzieningen die God voorzag zodat men tot vrijlating kwam: , waarbij God blijft denken aan Zijn Verbond.

Al of niet beperking door een wetsbepaling:

Over Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
Dit bericht werd geplaatst in Christen zijn, Jehovah, JHWH, Jawheh, Elohim God, Yahuwah, Levensvragen en getagged met , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Een reactie op Fragiliteit en actie #16 Nieuwe Wetsvoorziening

  1. Pingback: Hoeft men Jood te zijn of niet om waardige volgeling van Jezus Christus te zijn 2 Verbondswetten – Jeshuaist

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.