Fragiliteit en actie #11 Horen

Christen houding en fragiliteit

27.Hoorders

In het Oude Testament (Heb. mi”wa) zijn de Woorden van God opgetekend tot lering van de mens. Men kan er in de geschiedenis van de mens volgen, zijn gebreken zien en hoe zij met de Schepper van hemel en aarde omgaan, maar ook hoe deze Schepper met hen om gaat.

Figures The Promulgation of the Law in Mount Sinai

De van de Berg Sinai Roepende God - Promulgation of the Law in Mount Sinai, as in Exodus 20:1,2,18-21 - Illustratie uit de 1728 Figures de la Bible; Gerard Hoet (1648–1733) en anderen, gepubliseerd door P. de Hondt in Den Haag - image courtesy Bizzell Bible Collection, University of Oklahoma Libraries

Doorheen de verhalen kan men verscheidene richtinggevende woorden opvangen van de Allerhoogste Authoriteit Jehovah God. Om een wet te kunnen uitvaardigen heeft men de spraak nodig. Nu had God die spraak laten verwarren omdat de mens dacht dat hij wel de volle autoriteit bezat, terwijl hij er zich van bewust moest zijn dat deze aan God toebehoorde. God verlangde hoorders onder Hem te vinden. Toentertijd moeten de mensen voor God nog niet kunnen lezen, maar Hij zorgde er wel voor dat Zijn Woorden verspreid werden door uitverkoren sprekers die in Zijn Naam het woord konden en mochten voeren. Ook al zouden sommigen, zoals Noach, soms in het ijle roepen en tevergeefs mensen trachten tot inkeer te brengen.

Door Zijn uitverkoren mensen die Hij ook regelmatig visioenen gaf waarin zij de nog te gebeuren dingen in konden zien kon God mensen waarschuwingen laten bezorgen die zij al of niet in de wind konden slaan. Maar diegenen die niet wilden luisteren moesten dan ook de gevolgen dragen van hun weigering dit Woord van God ten gehore te nemen en er naar te handelen.

In de Oude Geschriften wordt er geen duidelijk onderscheid gemaakt tussen de Woorden van God en de bij vele Christenen verstane Geboden van God. Elk Woord van God kan een gebod zo wel als een verbod inhouden. Die verboden worden trouwens door sommige gelovige Joden als de Negatieve Geboden aanschouwt.

Een melding die God heeft gemaakt kan men aannemen als een mededeling maar ook aanzien als een gebod of een wetgeving voorgesteld door God. Verkeerdelijk nemen bepaalde mensen, waaronder ook vele Christenen, Geboden als een steunende aanwijzing en Wetten als een af te leggen last.

Rembrandt Harmensz. van Rijn 079

Mozes met de Tien Geboden op de Stenen Tafelen - 1659 Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606–1669

Voor het Oude Testament is de Wet een leer tot hulp en steun en daarom vanzelfsprekend een gebod. Hoewel het Oud Testament het begrip ‘gebod’ kent, past het dit niet toe op de Decaloog of Tien Geboden van God zoals gekend bij verscheidene Christenen. Die verzameling van godsdienstige en zedelijke voorschriften werden door God aan het Joodse Volk gegeven, bij de overhandiging van de Stenen Tafelen via Mozes.

Het duidt daarentegen zowel de ethische Decaloog (Exodus 20: 1; Deuteronomium 5: 22) alsook de cultische Decaloog (Exodus 34: 1,27) hetzij aan als ‘de woorden’ of als ‘de tien woorden’ (Deuteronomium 4: 13; 10:4; Exodus 34: 28).

“Toen sprak God alles wat volgt:” (Exodus 20:1 Canis)

“Daarna sprak Jahweh tot Moses: Houw u twee stenen tafelen, zoals de vorige; dan zal Ik er de woorden opschrijven, die op de vorige tafelen stonden, welke gij hebt verbrijzeld.” (Exodus 34:1 Canis)
“Nu sprak Jahweh tot Moses: Schrijf deze geboden op; want op grond van deze geboden, sluit Ik met u en Israël een Verbond.” (Exodus 34:27 Canis)
“En Moses bleef daar met Jahweh veertig dagen en veertig nachten, zonder te eten of te drinken, en Hij schreef op de tafelen de bepalingen van het Verbond: de tien geboden.” (Exodus 34:28 Canis)

“Tot heel uw gemeente heeft Jahweh op de berg midden uit het vuur en de donkere wolk met machtige stem deze woorden gesproken. Hij voegde daar verder niets aan toe, maar schreef ze op twee stenen tafelen neer, die Hij mij gaf.” (Deuteronomium 5:22 Canis)
“Hij openbaarde u zijn Verbond, de tien geboden, die Hij u beval te volbrengen, en die Hij op twee stenen tafelen schreef.” (Deuteronomium 4:13 Canis)
“En Jahweh schreef op de tafelen de tien geboden, die Hij er vroeger op had geschreven, en die Hij op de berg uit het vuur aan u had gegeven, toen Hij u bijeen had geroepen. Toen Jahweh ze mij had overgereikt,” (Deuteronomium 10:4 Canis)

Als Christen mogen wij niet enkel strikt vasthouden aan in de vroegere godsdienstlessen en in catechismussen vastgelegde Tien Geboden. wij moeten luisteren naar het Gehele Woord van God, dat ons is overgeleverd niet enkel in het Oude Testament maar nog minder enkel in het Nieuwe Testament. Beide Grote Hoofddelen of Testamenten vullen elkaar aan en moeten samen als één geheel (de Bijbel of Boek der Boeken) gezien worden, die tot voltooiing zijn gekomen in het verkondigingswerk van Christus Jezus.

De Messias is komen verduidelijken wat God van Zijn Volk wenst. Hij probeerde zin en betekenis van de Decaloog of de Mozaïsche Wetten en andere Godsverordeningen duidelijk maken. Eveneens kwam deze wijzen op het gevaar van het naar de letter nemen van de Wet in plaats van de ziel of de geest van de Wet in te zien.

Door goed naar Jezus woorden te luisteren kan men verder meer inzicht krijgen van wat zijn Vader bedoelde en waarom Hij ons zo veel richtlijnen gaf. Maar zoals Jezus zelf zeer goed op de hoogte was van wat er in de Thora stond moeten ook wij proberen zo goed mogelijk in te zien wat er in die Oude Geschriften staat. Om te weten wat er juist in de Oude Geschriften staat moeten wij het Oude Testament grondig doornemen en luisteren naar de essentie van die geschriften.

Door het te verengen tot een nauwkeurige exacte historische en wetenschappelijke beschreven agenda, zien wij niet in dat het in die tijd een duidelijke verhaallijn moest zijn die voor iedereen moest begrijpbaar, volgbaar en onthoudbaar was en mondeling verder kon overgeleverd worden. Indien men te diep in detail zou hebben moeten gaan kon men veel toehoorders ontlopen en zou het maar een werk voor een beperkt aantal mensen geweest zijn.

Zoals Abrahams geloof op nauwkeurige kennis gebaseerd was, moeten wij ons geloof vormen door al de boeken van de Heilige Schrift te lezen en bestuderen, zodat Gods Woord ook tot ons kan doordringen. Indien wij willen luisteren zal God ook bereid zijn om niet enkel naar ons te luisteren maar ook om ons verder in dit leven te begeleiden, zodat wij kunnen groeien tot een goed Christen gerechtvaardigd in de ogen van God.

+

Aanverwant kan u ook lezen:

 1. Een “zaad” voor de zegening van de gehele mensheid gekomen door de familie van Abraham
 2. Waarom niet luisteren?
 3. Doen wij alles zoals Jehovah het ons beveelt
 4. Waarden en antwoorden
 5. Overtuiging voor de dingen die God beloofde
 6. Geloof waar je uit leeft
 7. Geloof en denken bij elkaar horend
 8. Mening, overtuiging of opinie
 9. Religie, Wet en Leven
 10. Vrije keuze om te geloven
 11. Hoe heeft Jezus zulk een plezier voor God gedaan
 12. De betrokkenheid van geniaal leerlingschap
 13. God ontmoeten in zijn woord
 14. Jood of Christen zijn
 15. De verdwijnende heerlijkheid
 16. Wees druk bezig met het belangrijke teken van geloof
 17. God werkt het geloof
 18. De geboden observerend, uitvoerders wordend van het Woord
 19. Hij zal geen goede dingen weerhouden
 20. Lezing: De genezing van een verlamde #1 Intro op: Hij zag hun geloof
 21. Geloof is een pijpleiding
 22. Geloof is te weten dat er een oceaan is omdat je een beekje gezien hebt.
 23. Geloven om te begrijpen
 24. Geloof dat stenen verplaatst
 25. Vuur in zich hebben om anderen warm te maken
 26. Esoterisch geloven
 27. Zaai en oogst in de tuin van uw hart
 28. Drie kernbegrippen op de weg naar succes
 29. Christelijk gebed eerst en vooral een beluisteren
 30. Symboliek in de Heilige Schrift
 31. Christen worden iets anders dan lid worden van een kerk.

Over Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
Dit bericht werd geplaatst in Bijbelonderzoek, Christen zijn, Christendom, Geschiedenis & Gebeurtenissen, Jehovah, JHWH, Jawheh, Elohim God, Yahuwah, Jezus Christus, Jesus, Jeshua, Jahushua en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

13 reacties op Fragiliteit en actie #11 Horen

 1. Pingback: Louise Weiss gebouw en Torens volgens Babels Ziggurat | Marcus' s Space

 2. Pingback: Louise Weiss builiding and towers after Ziggurat Babel | Marcus' s Space

 3. Pingback: De nacht is ver gevorderd 2 Studie 1 Zijn het de laatste dagen? 3 Hoe pakken we het aan? | Broeders in Christus

 4. Pingback: Schepper en Blogger God 5 Te Vertellen zaken | Bijbelvorser = Bible Researcher

 5. Pingback: Schepper en Blogger God 7 Een Blog van een Boek 1 De Blogger geloven | Bijbelvorser = Bible Researcher

 6. Pingback: Koran tegenover veel oudere Heilige Geschriften | Stepping Toes

 7. Pingback: De aanduiding door Paulus en Jacobus van de werken die wij horen te doen | From guestwriters

 8. Pingback: Wanneer men geloof gevonden heeft door de studie van de Bijbel moet men werken van geloof verwezenlijken – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 9. Pingback: Keuze van levende zielen tot de dood – Jeshua-ists

 10. Pingback: Hoeft men Jood te zijn of niet om waardige volgeling van Jezus Christus te zijn 2 Verbondswetten – Jeshuaist

 11. Pingback: Gedachte voor 3 januari 2018 – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 12. Pingback: Gedachte voor 4 januari 2018 – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 13. Pingback: Hoe ver wil je gaan in je geloof – Jeshuaist

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.