Fragiliteit en actie #9 Herval zondigheid

Christen houding en fragiliteit

23. Spraakverwarring

Uit de zonen van Noach, Sem, Cham en Jafeth kwamen vele nakomelingen die op hun beurt stammen deden ontstaan die zich verder verspreiden en natiën vormden. Allen hielden zich aan één taal en probeerden nieuwe dingen uit om hun leven aangenamer te maken. Zo gingen zij ook bakstenen maken en asfalt tot mortel gebruiken.

Door die bouwstenen konden zij ook hogere huizen gaan bouwen dan hun lemen huizen en opzichtelijker constructies dan de woningen uitgegraven in de tufsteen of bergen. Dit bracht hen ook op de idee om een stad te bouwen met een zeer hoge toren zodat zij dichter bij God zouden kunnen komen.

Babel / stad

Impressie van Babylon stad

Een hele natie kan gelukkig zijn wanneer ze werkelijk Jehovah tot haar God heeft en zijn wetten gehoorzaamt (Psalmen 33:12; 144:15). Hier kwamen de mensen weer in gevaarlijk vaarwater. Hun wil om meer te kunnen en dichter te komen tot God bracht hen in verleiding om hun hoogmoed te laten aangroeien. De mensen konden weer samen leven onder gerechtigheid en niemand hoefde zich uit te sloven voor de ander. Maar met de gedachte om een hoge toren tot aan de hemel te bouwen moesten mensen zich onnodig gaan bezig houden met het hard werken om iets te bouwen waar God totaal geen behoefte aan had. Door zulke werken te verrichten bracht men gerechtigheid ook in gevaar, want wie ging bepalen wie wat ging doen? Het beoefenen van gerechtigheid volgens Gods maatstaf is helemaal geen last. Integendeel brengt de beoefening van eerlijkheid en gelijkheid voor anderen een mogelijkheid om samen in geluk te leven. Het geluk van de mens hangt zelfs af van de gerechtigheid die hij beoefent. (Psalmen 106:3;  Jesaja 56:1, 2).

Van wat er vroeger gebeurd was konden de mensen weten dat God ook zulke dingen haat als hovaardige ogen waar zij zich nu aan gingen bezondigen. Verder konden zij zich ook van Gods straf herinneren waarom Hij die had uitgevoerd. Maar zij vergaten snel het waarom en hoe God een leugentong haat alsook handen die onschuldig bloed vergieten, een hart dat schadelijke plannen smeedt, voeten die zich haasten om naar het slechte te snellen, een valse getuige, een ieder die twisten ontketent onder broeders, ja, al wie of al wat lijnrecht in strijd is met Jehovah en zijn rechtvaardige wetten. (Spreuken 6:16-19; Deuteronomium 16:22; Jesaja 61:8; Zacharia 8:17; Malechai 2:16).

De mensen moesten er nog wel van overtuigd zijn dat Jehovah God de Bron van alle rechtvaardige beginselen en wetten is (Jakobus 4:12). Van hun voorvader Noach moesten zij wel vernomen hebben hoe belangrijk God het achtte dat zij zo goed mogelijk naar Zijn Wil leefden maar daardoor ook zelf heiligheid konden door verwerven. Zoals Noach een goede verhouding met zijn hemelse Vader had zo moesten zijn nakomelingen zich ook goed tegenover zijn en onze God opstellen. Die verhouding kan men uiten door zijn daden en door zijn haar aanbidding van de Allerhoogste. Zonder kennis van de Allerheiligste is het onmogelijk om verstand of wijsheid te bezitten (Spreuken 9:10).

Kusch, een van de zonen van Chem, werd de vader van Nimrod. Deze maakte er het begin mee om een ‘gib·bor’ of ‘geweldige ‘ te worden. Vroeger had men reeds ‘gibbors’ aangetroffen die ook weer anderen deden zwichten en zelfs tot de vernietiging brachten..

“De Nefilim {“De Vellers.”  Hebr.: han·Nefi·lim’, “zij die anderen doen vallen”.} bleken in die dagen op de aarde te zijn, en ook nog daarna, toen de zonen van de [ware] God betrekkingen met de dochters der mensen bleven hebben en dezen hun zonen baarden; dit waren de sterke mannen {“De sterke mannen.” Hebr.: hag·gib·bo·rim’.} die er oudtijds waren, de mannen van vermaardheid {Lett.: “naam.”}.” (Genesis 6:4 NWV) (1Kronieken 1:10)

Weer gingen de mensen over om af te dwalen en steden te bouwen die later nog tot verval zouden leiden.

En Kusch werd de vader van Nimrod. Hij maakte er een begin mee een geweldige { Hebr.: gib·bor’. } te worden op de aarde. Hij deed zich kennen als een geweldig jager {Lett.: “geweldige in de jacht.”} gekant tegen Jehovah. Daarom zegt men wel: “Zoals Nimrod, een geweldig jager gekant tegen Jehovah.” En het begin van zijn koninkrijk werd Babel {“Babel”, MSamSy; LXXVg: “Babylon.” + “Babel.” Hebr.: Ba·vel’. Mozes leidde “Babel” af van de grondstam ba·lal’, } en Erech en Akkad en Kalne, in het land Sinear. Van dat land trok hij naar Assyrië en ondernam de bouw van Ninevé en Rehoboth-Ir en Kalah  en Resen tussen Ninevé en Kalah; dit is de grote stad.” (Genesis 10:8-12 NWV) (Genesis 11:9; Jona 3:3; Mattheüs 12:41)

24. Herval Wetsovertreding

Bestand:Ishtar gate Pergamon Museum.JPG

De ijdelheid van de mensen zou hen weer zo ver brengen dat zij op gelijke voet wilden staan met God. De inwoners van die plaats in de vallei in het land Sinear vonden dat hun stad Gods regeringszetel was. Zij beweerden dat de naam van hun stad was samengesteld uit Bab (Poort) en ilu (God), en daarom “Poort van God” betekende.

Hun vestigingsplaats op de alluviale vlakte die gevormd werd door slib van de regelmatig buiten hun oevers tredende Eufraat en Tigris was echter het begin van het koninkrijk van de goddeloze Nimrod, de ‘geweldige jager gekant tegen Jehovah’. Omdat er geen stenen beschikbaar waren om te bouwen, maakten de bouwers gebruik van de uitgestrekte kleiafzettingen. “Laten wij bakstenen maken en ze door verhitting bakken”, zeiden zij. Omdat er geen kalk voorhanden was, bestond de mortel uit asfalt.

“Nog sprak heel de aarde eenzelfde taal en dezelfde woorden. Toen men uit het oosten was opgetrokken, en een vlakte in het land Sjinar had gevonden, bleef men daar wonen. Nu zeiden ze tot elkander: Komt, laten we stenen maken, en ze hard bakken in vuur. Die tichels moesten hun tot bouwsteen dienen, de asfalt tot mortel. Later zeiden ze weer: Komt, laten we ons een stad bouwen met een toren, waarvan de spits tot in de hemel reikt; dan maken we ons een herkenningsteken, zodat we niet over heel de aarde worden verstrooid. Maar Jahweh daalde neer, om de stad en de toren eens te bezien, die de mensenkinderen bouwden. Want Jahweh sprak: Zie, zij vormen één volk en spreken één taal. En dit is nog maar het begin van hun doen; later zal men niets meer kunnen beletten van al wat zij van plan zijn. Kom, laat ons afdalen, en daar beneden hun spraak in verwarring brengen, zodat zij elkanders taal niet meer verstaan. Zo verstrooide Jahweh hen over de hele aarde, en staakten zij de bouw der stad. Daarom noemt men haar Babel, omdat Jahweh daar de spraak van de hele aarde in verwarring heeft gebracht, en omdat Jahweh hen vandaar over de hele aarde heeft verstrooid.” (Genesis 11:1-9 Canis)

Het bouwen van zulk een religieuze toren was voor God een tarten en lastering. Deze toren werd niet voor de aanbidding en lofprijzing van Jehovah gebouwd, maar was aan een door mensen ingestelde valse religie gewijd, en de bouwers wilden daardoor een “beroemde naam” voor zichzelf maken.

Om die reden bracht God een nieuwe zwakheid tot de mensen. Zij konden al honger en dorst lijden en sterven, maar nu werden zij ook getroffen door het feit dat het voor hen moeilijker werd gemaakt om te communiceren met elkaar. God creëerde spraakverwarring die zou leiden dat volkeren nog verder uit elkaar zouden groeien en meer moeite moesten gaan doen om met elkaar om te gaan.

Het Europese Parlement, Nimrod en de toren van Babel

In die tijd leefde ook een zoon van Heber en de vader van Rehu in de geslachtslijn van Sem tot Abraham, en derhalve een vroege voorvader van Jezus.  Hij werd Peleg genoemd omdat “in zijn dagen de aarde verdeeld werd” (Genesis 10:25; 1Kronieken 1:19).
Hij werd 239 jaar (2269-2030 v.G.T.) en stichtte een van de zeventig families die na de Vloed leefden. (Genesis 11:16-19; 1Kronieken 1:24-27; Lukas 3:35.)

“Toen daalde Jehovah neer om de stad en de toren die de mensenzonen hadden gebouwd, te zien.Daarna zei Jehovah: „Zie! Zij zijn één volk en er is één taal voor hen allen, en dit beginnen zij te doen. Wel, nu zal niets van wat zij wellicht van plan zijn te doen, onbereikbaar voor hen zijn. Kom dan! Laten wij afdalen en daar hun taal verwarren, opdat zij niet naar elkaars taal luisteren.” Bijgevolg verstrooide Jehovah hen vandaar over de gehele oppervlakte der aarde, en geleidelijk staakten zij de bouw van de stad. Daarom werd haar naam Babel genoemd, omdat Jehovah daar de taal van de gehele aarde had verward, en vandaar had Jehovah hen over de gehele oppervlakte der aarde verstrooid.”
(Genesis 11:5-9 NWV)

+

Vervolgt

Aanverwante artikelen:

 1. Vindt de Koningen van de Eerste Babylonische Dinastie

  Omerkelijke poster voor het Europees Parlement

 2. Bedenkingen Teloorgang Inheemse Talen
 3. Eén tong om langzaam en doordacht te spreken
 4. Neem afstand van het kwade
 5. Gelukkig de mens die niet de raad volgt van wie zonder God leven
 6. Zondige mens heeft contact met God verloren
 7. Moreel relativisme
 8. Vreemdelingschap
 9. Hoe de Satan vandaag rond toert
 10. Bestaat er iets als engelen en kunnen die zondigen
 11. Gevallen engelen en hun verblijf
 12. Onvergeeflijke zonde en berouw
 13. Bedenkingen Zondige natuur
 14. Sinistere Plaatsen deel 02 – Het Europese Parlement

 

Over Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
Dit bericht werd geplaatst in Christen zijn, Geschiedenis & Gebeurtenissen, Godsdienst, Jehovah, JHWH, Jawheh, Elohim God, Yahuwah, Religie en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

14 reacties op Fragiliteit en actie #9 Herval zondigheid

 1. Pingback: Louise Weiss builiding and towers after Ziggurat Babel | Marcus' s Space

 2. Pingback: Louise Weiss gebouw en Torens volgens Babels Ziggurat | Marcus' s Space

 3. Pingback: De nacht is ver gevorderd 2 Studie 1 Zijn het de laatste dagen? 3 Hoe pakken we het aan? | Broeders in Christus

 4. Pingback: Een goddelijk Plan #4 Beloften | Broeders in Christus

 5. Pingback: Doemdenkers en ons lijden | Bijbelvorser = Bible Researcher

 6. Pingback: The flood, floods and mythic flood stories 2 Mythic theme 1 God or gods warning – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 7. Pingback: Gedachte voor 4 januari 2018 – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 8. Pingback: Onwetendheid, wettigheid en zondigheid – Jeshuaist

 9. Pingback: Christus in Profetie #1 De Knecht in Jesaja (1) – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 10. Pingback: De man die wij als Aartsvader van ons geloof aanschouwen #2 Man van geloof – Jeshuaist

 11. Pingback: Fundamenten van het Geloof: 7. Zonde. Overtreding van Gods wil | Stepping Toes

 12. Pingback: Voorbeelden voor een te volgen weg | Broeders in Christus

 13. Pingback: De weg van God of de weg van de wereld? – Belgische Broeders In Christus

 14. Pingback: Sjana tova oemetoeka – שָׁנָה טוֹבָה וּמְתוּקָה – Jeshuaisten / Jeshuaists

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.