Fragiliteit en actie #7 Gebeurtenissen en Prioriteiten

Christen houding en fragiliteit

18. Wereldgebeurtenissen

Wij moeten ons bewust zijn van wat er in deze wereld gebeurt. Als Christen dienen wij daar ook te durven opkomen voor hen die zich niet kunnen verdedigen, plant, dier, maar ook de onmondige mensen. Onze zwakkere medeburgers mogen wij niet letterlijk en figuurlijk in de kou laten staan.

Wij moeten beseffen dat velen die nood hebben geen hulp durven vragen. Zo moeten wij het eerder zien dan dat zij in allerhoogste nood toch eindelijk de stap kunnen zetten om hulp in te roepen. Wij moeten in het oog houden hoe de levenskwaliteit van onze medeburgers wel goed blijft en ingrijpen waar het nodig is of dreigt te ontsporen.
Ook al is de wereld er technisch op vooruitgegaan is het niet evenredig gebeurt op het vlak van menselijkheid. Al de industrialisatie heeft niet bepaald de honger uit de wereld geholpen, integendeel kan men zien dat steeds meer mensen hongerlijden en zich alsmaar meer moeten inspannen om het nodige drinkwater te vinden. Meer en meer mensen voelen aan dat zij het niet meer aan kunnen zonder beroep te doen op voedselhulp.

God Is An Astronaut

Wij kunnen wel economische groei en globalisering zien, maar zien daarbij ook dat het probleem van honger en armoede zich niet meer tot enkele gebieden in de wereld beperkt maar zich eerder als een virus over de gehele wereld begint te verspreiden. Zelfs daar waar alles koek en ei lijkt is er zeer veel verdoken armoede.

Het niet meer leven naar bepaalde normen en waarden heeft er toe geleid het egoïsme van de mensen nog verder is kunnen aangroeien en dat hij nog meer aan zijn lusten is gaan toegeven en deze op de eerste plaats gaan zetten. Vooral het verlies aan geloof in God en aan het houden van Zijn geboden heeft mensen doen leven op een wijze die de “Mens van God” onwaardig is. Met alle gevolgen van dien. Doordat zij God verlaten hebben, hebben zij het inzicht in Gods werken verloren en dragen zij de kennis van God Zijn Woorden niet in zich. Nochtans zou die kennis van Gods Woord hun ten goede kunnen komen om hun leven dragelijker te maken.

Door zich niet meer te storen aan de Wetten van God zien veel mensen er ook geen graten in om dingen te doen die God niet graag ziet gebeuren. De mensen verkiezen zich nu te verrijken al was het op kosten van anderen, voor wie zij weinig apathie kunnen opbrengen.

Terwijl de vraag naar voedsel, voer en vezelstoffen is toegenomen worden de belangrijke ecosystemen van deze wereld overbelast en zijn de mensen er toe gekomen om er nog meer voor de vechten dan vroeger al gebeurde. Vele oorlogen draaien uiteindelijk om die belangrijke grondstoffen en worden dikwijls onder het mom van iets anders gevoerd. De laatste grote trend  is om verder te gaan dan de vroegere Kruistochten. De moderne Kruisvaart wordt door verscheiden godsdiensten hoog in het vaandel gedragen. Hun God wordt dan ene mooi excuus voor hun macht te vergroten en makkelijker aan de nodige bronnen aan te kunnen.

Mensen hebben het aanbod van de natuur zoals land, bomen en vis op jaarbasis overschreden. Door hun energieverspilling, uitstoot van gassen en door hun overgrote  capaciteit om afvalproducten inclusief koolstofdioxide te absorberen te buiten te gaan hebben zij de wereld in onevenwicht gebracht. De natuurlijke hulpbronnen krimpen terwijl de koolstofdioxide maar toeneemt.

Daarnaast heeft de gulzigheid van velen de financiële markt ook aangetast en zij zij oorzaak geworden van een crisis op wereldvlak.

Hierbij valt er dan nog de toename van natuurrampen te bespeuren. Allemaal tekenen dat wij dichter bij de eindtijd komen, zo wij er nog niet in beland zouden zijn.

Voor hen die geloven zijn de tekenen klaar en duidelijk, maar moet het ook een waarschuwing zijn om ons verder gedrag te bepalen.

19. Prioriteit

Zelfs al zou het Einde der Tijden nu niet vlak voor de deur staan, moet iedereen in eerste instantie het Koninkrijk van God en Gods gerechtigheid zoeken. Enkel als men zich bereid voelt om daar op zoek naar te gaan zal men mogelijkheden krijgen om het te vinden en zullen er nu ook al dingen gegeven worden welke een mens zouden kunnen behagen. { 1Koningen 3:13; Psalmen 37:25;  55:22}

“Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.” (Mattheüs 6:33 NBV)

Dat Koninkrijk van God kan elke mens vinden indien hij of zij maar open wil staan om te willen zien en te willen weten. De Schepper van alle dingen heeft Zijn Schepping lief en wil dat deze verder volmaakt wordt en zeker niet verloren gaat.

Wetten en Oude Geschriften Torah en Talmud - Talmud

“Maar omdat hij u liefhad en zich wilde houden aan wat hij uw voorouders onder ede had beloofd, heeft de Jehovah u met sterke hand bevrijd uit de slavernij, … .” (Deuteronomium 7:8)
“Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” (Johannes 3:16 NBV)

Om Gods wensen te weten te komen en in te zien wie welke rol speelt om het Koninkrijk van God binnen te kunnen treden moeten wij eerst God willen herkennen om Hem vervolgens te erkennen en aan te nemen dat Hij Zijn Woord aan ons heeft gegeven in de vorm van verscheiden Boeken, die samen de Bijbel vormen. Die Bestseller aller Tijden kan en zou de leidraad moeten zijn voor al de mensen om zich het leven makkelijker en dragelijker te maken. Het is tot onze onderwijzing tevoren geschreven, opdat wij in de weg van de volharding en de bemoediging van de Schriften de hoopzouden behouden. {Romeinen 4:23,24}

“Alles wat vroeger is geschreven, is geschreven om ons te onderwijzen, opdat wij door te volharden en door troost te putten uit de Schriften zouden blijven hopen.” (Romeinen 15:4 NBV)

20. Gewone mensen

Wij moeten geen heersers zijn of geen politieke rol in de maatschappij hebben om onze stem te laten horen. Ook als gewone mens kunnen wij aan de wereld laten zien waar wij op weg moeten toe gaan. Overal kunnen wij een voorbeeld stellen hoe het wel kan en hoe het niet moet. Door zelf steeds haan te houden aan het goede kunnen wij anderen het verschil tussen goed en kwaad beter duidelijk maken.

Het respectvol omgaan met onze omgeving is een kennisgeving van onze hoop die wij stellen in de Schepping van God. Met de verkondiging van ons geloof en met het kenbaar maken van hoe wij met de dingen moeten omgaan zullen wij ook al zijn wij geen heersers over het erfdeel van de Heere een voorbeeld voor de kudde zijn. {2Corinthiërs 1:24; Filippenzen 3:17 1Timotheüs 4:12 ;Titus 2:7}

Bewustzijnde van het onderpand van onze erfenis, moeten wij de dood van Christus Jezus verkondigen, maar ook zijn verrijzenis en de hoop die wij door zijn daden mogen koesteren. Want als gewone stervelingen is door het Zoenoffer van Christus Jezus (Jeshua) ook tot ons, Jood of niet Jood, de verlossing gekomen die ons ten deel viel, tot lof van Zijn heerlijkheid. {Exodus 19:5; Deuteronomium 7:6; 14:2; 26:18; Romeinen 8:23; 1Petrus 2:9}

Wij allen kunnen dienaren van God worden, maar wij moeten dat uit vrije wil doen. Als wij onze keuze voor God in de plaats van de wereld doen, zullen wij toch nog in deze wereld kunnen blijven onder de zegenende hand van de Allerhoogste met Jezus als bemiddelaar.

“Stel u niet heerszuchtig op tegenover de kudde die aan u is toevertrouwd, maar geef het goede voorbeeld.” (1 Petrus 5:3 NBV)
“als voorschot op onze erfenis, opdat allen die hij zich heeft verworven verlost zullen worden, tot eer van Gods grootheid.” (Efeziërs 1:14 NBV)
“Daarom-dit zegt God, de HEER: Mijn dienaren zullen eten, maar jullie zullen honger lijden; mijn dienaren zullen drinken, maar jullie zullen dorst lijden; mijn dienaren zullen zich verheugen, maar jullie zullen te schande staan;” (Jesaja 65:13 NBV)
“Want er is één God, en één middelaar tussen God en de mensen, namelijk de mens Christus Jezus, die zichzelf gegeven heeft voor allen tot een losprijs, opdat dit op zijn tijd gepredikt zou worden;” (1 Timotheüs 2:5-6 LUNT04)

+

Vervolgt

+

Aangeraden lectuur:

 1. Schoonheid van de natuur
 2. Denkend aan de hulpbehoevenden
 3. Lappendeken als uithangbord
 4. Virussen van onze maatschappij
 5. Nucleaire ramp in Japan doet mensen twee maal nadenken
 6. Nemen van Risico door de maatschappij
 7. Kwetsbare mens in het Europa van morgen #1 Colloquium
 8. Kwetsbare mens in Europa van morgen #2 Te veel mensen gaan kapot aan deze samenleving
 9. Tot de 99% of de 53% behorende
 10. Geef de kleine man rust
 11. Rotzooi van de mens & zwerfprobleem
 12. Occuppy Acties en Sociaal Engagement
 13. Op straat voor waardigheid #2 Grote broer
 14. Op straat voor waardigheid #3 de Rest van de Familie
 15. Op straat voor waardigheid #4 de Erfenis
 16. Eigendomsrecht, welvaarttaks en waardigheidsrecht
 17. Ecological economics in the stomach #5 Right to food
 18. Weten waar naartoe te gaan
 19. Weest heilig
 20. Dienaar in de gegeven genade
 21. Leden in het lichaam van Christus
 22. Komst van de Messias opwekken
 23. Beter het einde van iets dan het begin
 24. Kies niet onjuist te zijn, omwille van verschillend te wezen
 25. Probeer vooruit te rijden in plaats van achteruit
 26. De Kern van God dienen
 27. 1Korinthiërs 3:6-7 God die Wasdom geeft #2 Paulus en andere dienaars.

Over Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
Dit bericht werd geplaatst in Christen zijn, Godsdienst, Jehovah, JHWH, Jawheh, Elohim God, Yahuwah, Levensvragen, Wereld en getagged met , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

10 reacties op Fragiliteit en actie #7 Gebeurtenissen en Prioriteiten

 1. Pingback: Rugby Prophecy Day « Christadelphians : Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 2. Pingback: The dark side of our earthly existence « Christadelphians : Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 3. Pingback: Marx, het Volk, Religie, Christendom en verwrongen ideeën | Marcus' s Space

 4. Pingback: Nieuwkomers, nieuwelingen, immigranten, allochtonen en import | Marcus' s Space

 5. Pingback: Een koning die zijn onderdanen wetten oplegt waarvan hij weet dat zij zich er nooit aan kunnen houden | Bijbelvorser = Bible Researcher

 6. Pingback: Zingen over moeilijkheden en lijden ook noodzakelijk in kerkgemeenschap | From guestwriters

 7. Pingback: Niet toegeven aan de wereld – Jeshua-ists

 8. Pingback: Bij de opening van het seizoen 2018-2019 – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 9. Pingback: Christadelfiaanse geloofspunten #12 Evangelie bestaand uit Dingen betreffende het Koninkrijk van God – Belgische Broeders In Christus

 10. Pingback: Wees niet verstrikt – Belgische Broeders In Christus

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.