Fragiliteit en actie #4 Ter Beschikking

Christen houding en fragiliteit

10. Raad ter beschikking

Goed en waarachtig is Jehovah de Heer de heren die bekend mag staan als een wrekende God, die niemand op gelijke voet naast Hem wil vinden en geen vijanden duld. Daarom onderwijst Hij ook mensen die fouten doen, of zondaars, de weg om minder fouten en stommiteiten te gaan doen. Zij die Hem erkennen als hun Vader is Hij goedwillig maar Hij vraagt hen wel getrouwheid en wil dat zij  Hem aanbidden die Geest is en niet van deze aarde maar heerser van hemel en aarde. Zij die bereid zijn om Hem te aanbidden in geest en waarheid zullen ook de mogelijkheid krijgen om  de waarheid te leren kennen. Het is die Waarheid van hogerhand gegeven die ons zal kunnen vrijmaken. (Johannes 8:32; Romeinen 6:18 Galaten 5:1 1Petrus 2:16)

jehovah-Exodus

“De HEER is een wrekende God, hij duldt niemand naast zich. De HEER is een woedende wreker, de HEER wreekt zich op zijn tegenstanders, hij richt zijn toorn op zijn vijanden.” (Nahum 1:2 NBV)
“Goed en rechtvaardig is de HEER: hij wijst zondaars de weg,” (Psalmen 25:8 NBV)
“machtige naties zullen zeggen: ‘Laten we optrekken naar de berg van de HEER, naar de tempel van Jakobs God. Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen, en wij zullen zijn paden bewandelen.’ Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht, vanuit Jeruzalem spreekt de HEER.” (Jesaja 2:3 NBV)
“want God is Geest, dus wie hem aanbidt, moet dat doen in Geest en in waarheid.’” (Johannes 4:24 NBV)
“U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden.’” (Johannes 8:32 NBV)

Het is aan de mens om van het verleden te leren, maar ook om de mogelijkheid te grijpen om inzicht te krijgen van het hoe, waarom en oplossingen voor dit wereldbestel.  Als wij willens en wetens fouten begaan tegenover de natuur of zondigen, nadat wij de kennis van de waarheid ontvangen hebben, blijft er geen slachtoffer voor de zonden meer over, (Numerieken 15:30; Mattheüs 12:31; Hebreeën 6:4; 10:26; 2Petrus 2:20; 1Johannes 5:16)

“Wanneer we willens en wetens blijven zondigen nadat we de waarheid hebben leren kennen, is er geen enkel offer voor de zonden meer mogelijk,” (Hebreeën 10:26 NBV)

God heeft Zijn Woord aan de mensheid gegeven om hen te helpen om door dit leven te gaan. Dat Woord zou voor elk van ons als een lamp voor onze voeten het juiste licht moeten geven op ons pad in dit leven. Al die woorden die reeds vele jaren geleden zijn opgetekend zijn voor ons de voorbode van het Goede Nieuws dat ook door Jezus bekend gemaakt is geworden plus de verzekering van wat er nog met deze wereld zal gaan gebeuren. Een verwittigd man is er twee waard. En dat moeten wij goed ter harte dragen. Want alles wat tevoren geschreven is, is tot onze onderwijzing tevoren geschreven, opdat wij in de weg van de volharding en de bemoediging van de Schriften de hoop zouden kunnen blijven behouden. (Romeinen 4:23,24; 15:4)

“Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad.” (Psalmen 119:105 NBV)
“Alles wat vroeger is geschreven, is geschreven om ons te onderwijzen, opdat wij door te volharden en door troost te putten uit de Schriften zouden blijven hopen.” (Romeinen 15:4 NBV)

11. Levenslessen van een man

Door die komst van die Jezus van Nazareth, Jeshua, de beloofde Verlosser of Messias, is die verlossing ook werkelijkheid geworden. Door middel van gelijkenissen of parabels heeft deze man geprobeerd zijn medemensen te doen inzien hoe zij verder moesten gaan met hun leven. Hij behaalde heel wat volgelingen, waarvan sommigen toch al snel terug over gingen om zich te houden aan hun tradities. Voor velen was het te moeilijk om af te stappen van die gewoonten en gebruiken die zij onderhouden zagen door de mensen rondom hen. Voor Jezus volgelingen kwam het er op aan met die gewoonten te breken en als het ware een nieuwe gedaante aan te nemen.

Voor die eenvoudige man was het duidelijk dat geld misschien tot bescherming kan zijn maar ook tot de strop om de hals. Zachtzinnigen, zachtmoedigen  of zachtaardigen zijn niet geïnteresseerd in de verrijking door geld maar hebben hun ogen eerder gericht op de geestelijke verrijking die veel  doeltreffender is. Gematigde bezonnenheid zal ons veel verder brengen dan werelds gewin. Steeds moeten wij bekwaam zijn om te leren en ongeldzuchtig of niet geldgierig. Als Christen zullen wij ons huishouden goed moeten trachten te besturen, en daarvoor zullen wij wel geld nodig hebben, maar wij zullen dat goed moeten weten te gebruiken.

“… onberispelijk zijn, slechts éénmaal gehuwd; gematigd, bezonnen, zedig, gastvrij, geschikt voor het onderricht; geen drinker, geen vechter, maar zachtzinnig, vredelievend, onbaatzuchtig. Iemand, die zijn eigen huis goed bestiert, en zijn kinderen onder tucht heeft met behoud zijner waardigheid;” (1 Timotheüs 3:2-4 Canis)

Die beloofde man, de Gezalfde van God heeft ons meerdere lessen gegeven welke ons kunnen helpen om dit leven zo goed mogelijk te leven. Door hem zijn ook alle dingen mogelijk geworden omdat hij zijn volgelingen de nodige kracht zal geven. Alsook is het ons duidelijk gemaakt door hem en zijn apostelen dat indien twee van ons op de aarde iets, wat dan ook, eenstemmig verlangen, het ons ten deel zal vallen van onze Vader, die in de hemelen is. Jezus (Jeshua) de Messias, heeft voor ons de poorten naar die hemelen terug open gezet en is opgestaan uit de dood om voor ons als bemiddelaar op te treden.

“Vlak daarna kwam hij zijn broer Simon tegen, en hij zei tegen hem: ‘Wij hebben de messias gevonden’ (dat is Christus, ‘gezalfde’), {-(1:41) \@de messias\}” (Johannes 1:41 NBV)
“Want er is maar één God, en maar één bemiddelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus,” (1 Timotheüs 2:5 NBV)
“Maar Jezus is dus aangesteld voor een eerbiedwaardiger dienst, in die zin dat hij bemiddelaar is van een beter verbond, dat zijn wettelijke grondslag heeft gekregen in betere beloften.” (Hebreeën 8:6 NBV)
“voor de bemiddelaar van een nieuw verbond, Jezus, en voor het gesprenkelde bloed dat krachtiger spreekt dan dat van Abel.” (Hebreeën 12:24 NBV)

“Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft.” (Filippenzen 4:13 NBV)
“Ik verzeker het jullie nogmaals: als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren.” (Mattheüs 18:19 NBV)

+

Vervolgt

Gerelateerde onderwerpen:

 1. Toewijding van ons
 2. Laat mij kiezen voor eerste-belang-dingen
 3. Christenen als een groep aanhangers van een geloofsleer in de godsleer behorende tot de grote wereld godsdiensten.
 4. Christen worden iets anders dan lid worden van een kerk.
 5. Bedenkingen Denominaties
 6. Bedenkingen Gods eigen Volk
 7. Bedenkingen Jood of Christen zijn
 8. Hoop zal niet worden beschaamd
 9. Traditie en gemeenschap – theologische benadering
 10. Tradities ook in Islamitische landen
 11. Profilering
 12. Zeus een heerser van hemel en aarde (Omtrent het gebruik van de naam Jezus = Heil aan Zeus) + Heil tot de gezondene van God of Zeus
 13. Yahushua, Yehoshua, Yeshua, Jehoshua of Jeshua
 14. Heer, Yahuwah, Yeshua of Yahushua
 15. Oude en al of niet aangepaste Wetten
 16. Hoe heeft Jezus zulk een plezier voor God gedaan
 17. Is Jezus of Yeshua de beloofde Verlosser, de Messias?
 18. De Knecht des Heren #1 De Bevrijder
 19. De Knecht des Heren #2 Gods zwaard en pijl
 20. De Knecht des Heren #3 De Gewillige leerling
 21. De Knecht des Heren #4 De Verlosser
 22. Jezus van Nazareth #1 Jezus Geboorte
 23. Jezus van Nazareth #2 De zoon van Maria
 24. Jezus van Nazareth #3 De Zoon van God
 25. Jezus van Nazareth #4 Die geen zonde gedaan heeft
 26. Jezus van Nazareth #5 Zijn Unieke persoonlijkheid
 27. Jezus van Nazareth #6 Zijn unieke macht
 28. Jezus van Nazareth #7 Zijn Leven van gebed
 29. Dorst en drink van Levend water

++

Enhanced by Zemanta

Over Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
Dit bericht werd geplaatst in Christen zijn, Gebed, Jehovah, JHWH, Jawheh, Elohim God, Yahuwah, Jezus Christus, Jesus, Jeshua, Jahushua, Levensvragen en getagged met , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

7 reacties op Fragiliteit en actie #4 Ter Beschikking

 1. Pingback: Fragiliteit verminderbaar | Broeders in Christus

 2. Pingback: Materialisme, “would be” leven en aspiraties #6 | Broeders in Christus

 3. Pingback: Schepper en Blogger God 11 Het Oude en Nieuwe Blog 1 Gericht op één mens | Bijbelvorser = Bible Researcher

 4. Pingback: Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #18 Volbrenging | Free Christadelphians: Belgian Ecclesia Brussel - Leuven

 5. Pingback: Kijken naar verleden, heden oftoekomst | Bijbelvorser = Bible Researcher

 6. Pingback: Opbouw van verleden naar toekomst | From guestwriters

 7. Pingback: Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 1 | Bijbelvorser = Bible Researcher

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.