Fragiliteit en actie #3 Verleden en Vervolg

Christen houding en fragiliteit

6. Herval

Men zou denken dat de mens na de zondvloed het beter zou weten, maar al snel begingen zij weer dezelfde fouten en volgden meerdere generaties die zich schuldig maakten aan het tegen de wil van God gaan. Meerderen begonnen zich ook weer te verzetten tegen God en Gebod. Dat maakte dat zij het ook weer voor anderen moeilijk maakten. Want elke handeling die de mens doet heeft zijn gevolgen, niet enkel voor diegene die de handeling uitvoert maar ook voor diegenen die rond die gebeurtenis leven.

Mensen moesten gaan beseffen dat het er werkelijk op aan kwam om voor hun levensonderhoud te voorzien en te werken om te overleven.

“Ook toen wij bij u waren, hielden wij u telkens deze regel voor: als iemand niet wil werken, zal hij ook niet eten.” (2 Thessalonicen 3:10 WV78)

7. Voorgaande en Gevolg

Hoe de mens het wil draaien of keren zal hij steeds de gevolgen moeten dragen van wat er eerder is geweest. De mens moet er zich bewust van zijn dat wat er nu is er lang geleden ook al was; en wat nog gaat gebeuren, ook al eerder is gebeurd, al is het vermoedelijk onder andere omstandigheden gebeurt; maar steeds zal het herhalen.
Wat in het verre verleden gebeurde en toen verdween, brengt God weer terug. De mensen hebben telkens de vrije keuze hun weg te bepalen, maar toch zien wij dat deze niet leert uit het verleden. Dit ook grotendeels omdat veel mensen het verleden niet willen kennen. Geschiedenis ontgaat hen omdat zij er geen interesse voor hebben. Zij zijn zo begaan met zichzelf en met het heden, dat zij niet inzien welk een rol het verleden voor de toekomst speelt.

8. Ellende

De zelf ingenomenheid is iets dat de mens nu met zich mee draagt. Zijn egoïsme is niet enkel de doodsteek voor hem maar ook voor anderen rondom hem. Het is mee de oorzaak van veel ellende. Door zijn hebzucht en het enkel maar willen voldoen aan zichzelf heeft de men veel misdadige acties ondernomen. Het kwam zelfs zo ver dat die instellingen die God in leven had laten komen om een beetje orde op zaken te houden zelf corrupt werden

Maar wij mogen er zeker van zijn dat God op het juiste moment alles wat de mens doet zal beoordelen, zowel het goede als het kwade. Ook al is het niet makkelijk voor ons om te begrijpen waarom God alles nu zo maar toe laat, moeten wij het geduld op brengen om dat alles te laten gebeuren.

9. Begaan

Totenmaar weinfelder maar eifel

De natuur waar zorg voor moet gedragen worden. - Panorama Weinfelder Maar of Totenmaar, Eifel, Duitsland

Wij moeten beseffen dat God de wereld haar zondige gang laat gaan om de mensheid op de proef te stellen en de mensen te laten zien dat zij in feite niets beter zijn dan de dieren. Want mensen en dieren ademen allebei dezelfde lucht in en sterven ook allebei. De mensheid, ook al denkt zij superieur te zijn aan het andere, heeft in feite dus niets vóór op de dierenwereld noch op het plantenrijk. Maar sommige mensen denken zelfs dat zij voor God kunnen gaan spelen en willen in dat dieren en plantenrijk inspelen op die elementen van de scheppingdoor nieuwe elementen te willen creëren. Ook al had God voor hen het beste voorzien willen zij ‘nog betere dingen’ creëren; wat zinloos eigenlijk, het kan slechts dienen om de ijdelheid van de mens te strelen!

“Wat is, was tevoren al; wat zijn zal, is vroeger al geweest. God haalt wat voorbij is steeds weer terug. Nog iets anders zag ik onder de zon: op de plaats van het recht heerst onrecht, op de rechterstoel zit de schuldige. Ik zei bij mezelf: God oordeelt over goeden en slechten. Want elk ding, elk werk heeft zijn tijd. Ik zei bij mezelf: God geeft de mensen wel een eigen plaats maar laat ze toch merken dat ze eigenlijk dieren zijn. Want eenzelfde lot treft mensen en dieren: beiden ademen hetzelfde leven, beiden sterven dezelfde dood. De mens heeft dus niets voor op het dier. Alles is ijdel.” (Prediker 3:15-19 WV78)

Door zo in te spelen op de natuur en dikwijls er zo onachtzaam mee om te springen vergeet de mens regelmatig dat hij niet enkel de natuur in gevaar brengt maar ook al de levende schepsels die er in moeten leven. Zo hebben verscheidene mensen reeds veel ellende over anderen gebracht.

“Soms leidden zij een lichtzinnig leven en gingen onder hun zonden gebukt,” (Psalmen 107:17 NBV)
“brengen ellende en vernietiging.” (Romeinen 3:16 NBV)

Hier komt de rol van de gelovige op de proppen. Deze kan ongeïnteresseerd alles maar laten begaan. Maar indien hij werkelijk met de Schepping van God begaan is moet hij er voor geïnteresseerd zijn en er respect voor hebben. Respect hebben voor de Schepping van God betekend de natuur erkennen als een deel van het geheel dat God ten beste voor ons geschapen heeft. Hiervoor moeten wij dankbaar zijn en ook in het gebruik er van  onze dankbaarheid tonen. Dit kan enkel door God en onze medemensen te laten zien dat wij de Allerhoogste als Schepper aanvaarden en het werk uit Zijn handen hoog schatten. Als wij het naar waarde schatten zullen wij er ook niet lichtzinnig mee omspringen.

Randecker Maar 3

De wijde omgeving een Godsgeschenk - Randecker Maar

Wij hebben over die dingen nu zeggenschap gekregen maar God heeft ons leidraden gegeven. Zij die Hem willen erkennen wil Hij ook in eenheid samen laten wonen in een leefbare gemeenschap. Als wij onze zwakheid durven onder ogen kijken en er bewust van zijn dat er slechts één persoon is die ons daadwerkelijk vooruit kan helpen zal die Persoon ons ook bereidwillig zijn om ons ter hulp te komen. Wij moeten inzien dat Hij reeds de nodige maatregelen heeft getroffen om mensen in hun leven vooruit te helpen. doorheen de eeuwen heeft Hij steeds bijgestuurd en Zijn schepselen meer informatie gegeven zodat zij zich verder zouden kunnen behelpen. Maar het is aan hen om die informatie ter hand te nemen zodat zij de mogelijkheden kunnen vinden om bevrijd te worden van vele moeilijkheden.

+

Vervolgt

Over Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
Dit bericht werd geplaatst in Christen zijn, Geschiedenis & Gebeurtenissen, Jehovah, JHWH, Jawheh, Elohim God, Yahuwah, Wereld en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

11 reacties op Fragiliteit en actie #3 Verleden en Vervolg

 1. Pingback: Het begin van Jezus #2 Aller Begin | Broeders in Christus

 2. Pingback: Materialisme, “would be” leven en aspiraties #1 | Broeders in Christus

 3. Pingback: Kijk op het Vrije Wereld Handvest | Marcus' s Space

 4. Pingback: Respect for all | From guestwriters

 5. Pingback: Kijken naar verleden, heden oftoekomst | Bijbelvorser = Bible Researcher

 6. Pingback: Opbouw van verleden naar toekomst | From guestwriters

 7. Pingback: Kerkzijn in een ik-gerichte tijd | Stepping Toes

 8. Pingback: Fundamenten van het Geloof: 7. Zonde. Overtreding van Gods wil | Stepping Toes

 9. Pingback: Als de tijd ten einde loopt…. 2 Zonen en bastaards | Broeders in Christus

 10. Pingback: Start tijdens tijden vol beperkingen – Belgische Broeders In Christus

 11. Pingback: Voorbeelden voor een te volgen weg | Broeders in Christus

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.