Redding, vertrouwen en actie in Jezus #4 Mogelijkheid te kennen en te weten

Redding, vertrouwen en actie in Jezus

3.     Als u Jezus Christus als uw Redder hebt ontvangen, als Christen zou u moeten:

4. De Bijbel elke dag lezen om God beter te leren kennen.

God heeft ons de mogelijkheid gegeven om zijn wensen te leren kennen. Het ligt aan ons om werkelijk zijn verwachtingen te leren kennen en er naar toe te werken en leven om aan die verwachtingen te voldoen. Vandaag de dag heeft bijna iedereen de kans om het Boek der Boeken, de Bestseller aller tijden in zijn handen te krijgen. Men heeft verschillende mogelijkheden om het te kunnen inzien. Indien men het zelf niet kan betalen kan men het zelfs gratis ter beschikking krijgen. Verscheiden predikingswerkers gaan rond in de wereld. Er zijn er die van deur tot deur verkondigen om te getuigen van Jehovah, de Enige Ware God.

Bible-phone

“Span je in om voor God te staan als iemand die betrouwbaar is. Zorg dat je je niet voor je werk hoeft te schamen en verkondig regelrecht de waarheid.” (2 Timotheüs 2:15 NBV)

“Alles wat vroeger is geschreven, is geschreven om ons te onderwijzen, opdat wij door te volharden en door troost te putten uit de Schriften zouden blijven hopen.” (Romeinen 15:4 NBV)

“Mozes heeft al gezegd: “De Heer, uw God, zal in uw midden een profeet zoals ik laten opstaan; luister naar hem en naar alles wat hij u zal zeggen. Wie niet naar deze profeet luistert, zal uit het volk gestoten worden.”” (Handelingen 3:22-23 NBV)

“Het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen, de enige ware God, en hem die u gezonden hebt, Jezus Christus.” (Johannes 17:3 NBV)

“maar deze zijn opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de messias is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven leeft door zijn naam.” (Johannes 20:31 NBV)

“werd hem de boekrol van de profeet Jesaja overhandigd, en hij rolde hem af tot de plaats waar geschreven staat: ‘De Geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven, om een genadejaar van de Heer uit te roepen.’ Hij rolde de boekrol op, gaf hem terug aan de dienaar en ging weer zitten; de ogen van alle aanwezigen in de synagoge waren op hem gericht. Hij zei tegen hen: ‘Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan.’” (Lukas 4:17-21 NBV)

5. Elke dag tot God spreken in gebed.

Wij worden aangespoord om zonder ophouden te bidden, in geloof te leven en alle dingen met liefde te doen. Jezus heeft het ons voorgedaan en verteld hoe en tot wie wij moeten bidden. Als mensen hem wilden eren vertelde hij hen dadelijk dat niet te doen, maar God te danken.

Hij bad voor anderen maar ook voor zichzelf en durfde zijn Vader zelfs te smeken. Op bepaalde momenten durfde hij zelfs zijn stem te verheffen en achter zijn Vader te roepen. (Hieraan kunnen wij zien dat Jeshua niet Jehovah God is de dan tot zichzelf zou praten. Duidelijk laat ook het Nieuwe Testament zien dat het hier om twee verschillende persoonlijkheden gaat waarvan de ene iets afsmeekt van de andere.)

“Christus heeft tijdens zijn leven op aarde onder tranen en met luide stem gesmeekt en gebeden tot hem die hem kon redden van de dood, en werd verhoord vanwege zijn diep ontzag voor God.” (Hebreeën 5:7 NBV)

Voor ons heeft hij een modelgebed gegeven waarbij hij ons een basistekst voor een gebed aan zijn en Onze Vader gaf. Daarbij werd ook benadrukt hoe Gods Naam heilig is en wij dat ook moeten erkennen.

“Bid daarom als volgt: Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. {-(6:13) van het kwaad Andere handschriften lezen: ‘van het kwaad. Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen’.}” (Mattheüs 6:9-13 NBV)

“Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden.” (Filippenzen 4:6 NBV)

“Voor de koorleider. Bij het spel op de schalmei. Een psalm van David. (5:2) Hoor mijn woorden, HEER, sla acht op mijn klagen. (5:3) Luister naar mijn hulpgeroep, mijn koning en mijn God, tot u richt ik mijn bede.” (Psalmen 5:1-2 NBV)

“Wie niet in mij blijft wordt weggegooid als een wijnrank en verdort; hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand.” (Johannes 15:6 NBV)

“Want er is maar één God, en maar één bemiddelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus,” (1 Timotheüs 2:5 NBV)

en ontvangen we van hem wat we maar vragen, omdat we ons aan zijn geboden houden en doen wat hij wil.” (1 Johannes 3:22 NBV)

“Want de Heer verliest de rechtvaardigen niet uit het oog en luistert naar hun gebeden, maar hij keert zich tegen wie kwaad doen.’” (1 Petrus 3:12 NBV)

“De HEER is ver verwijderd van de goddelozen, het gebed van de rechtvaardigen hoort hij.” (Spreuken 15:29 NBV)

+

Vervolgt

Voorgaande: Redding, vertrouwen en actie in Jezus #3 Zoals Jezus

**

Parts of this article can also be found in an English version:   chapter 2.   Trust Jesus Christ today! Here’s what you must do and in chapter 3:Salvation, trust and action in Jesus #3 as a Christian

Over Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
Dit bericht werd geplaatst in Christen zijn, Gebed, Jehovah, JHWH, Jawheh, Elohim God, Yahuwah, Jezus Christus, Jesus, Jeshua, Jahushua en getagged met , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

7 reacties op Redding, vertrouwen en actie in Jezus #4 Mogelijkheid te kennen en te weten

  1. Pingback: Fragiliteit verminderbaar | Broeders in Christus

  2. Pingback: Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #2 Aanroepen van de Naam van God « Christadelphians : Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

  3. Pingback: Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #6 Woorden tot voedsel en communicatie « Christadelphians : Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

  4. Pingback: Schepper en Blogger God 7 Een Blog van een Boek 1 De Blogger geloven | Bijbelvorser = Bible Researcher

  5. Pingback: Onwetendheid, wettigheid en zondigheid – Jeshuaist

  6. Pingback: Opgaan naar Jeruzalem: Jezus’ laatste reis #2 | Broeders in Christus

  7. Pingback: Verspreiders van het woord – Belgische Broeders In Christus

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.