Bescherming door leven in Christus

Bescherming door leven in Christus.

Broeders in Christus trachten naar de leerstellingen van Christus Jezus te leven, en proberen hun gedrag af te stemmen op wat zij geloven en steeds beter te worden. Ook al hebben wij nooit in het echt de werken van die timmermanszoon kunnen mee maken, hoeven wij Hem niet te zien, maar zijn er toch van overtuigd dat Hij ons leven kan schenken. Als gelovigen nemen wij aan dat door de opstanding van Jezus wij niet enkel een prachtvoorbeeld hebben gekregen van wat er met ons kan gebeuren na onze dood. Wij zijn er ook van overtuigd dat wij nu een extra ondersteuning kunnen genieten en de meest voorname voorspreker bij de Allerhoogstehebben.

P7264929

Mooiheid om naar uit te zien. ~ Hemel en aarde. - Image by Miyaoka Hitchcock via Flickr

Christus is voor ons de hoop tot glorie geworden. Dankzij hem zullen wij kunnen slagen in ons leven, ook al kan de wereld daar heel anders over denken. Ook al kunnen wij veel wereldse tegenstanders hebben, durven wij een vredelievende houding aan nemen naar al diegenen die ons omringen en zelfs ver af zijn. Aan anderen zullen wij niet doen wat wij niet zouden willen dat zij ons aan doen. Betreft het kwade dat zij ons aandoen weten wij dat het maar tijdelijk zal zijn en dat zij er nooit in zullen slagen om ons totaal te vernietigen. Vrees voor hen word weggenomen door de Kracht van God. Vele begeerlijke dingen kunnen wij van ons af zetten en geven daardoor ons geen frustraties.
Wij kunnen ons leven in de handen van de HEER leggen. Op Jehovah kunnen wij volledig vertrouwen. Jehovah, God is bij machte, om ons een overvloed te schenken van allerlei gunsten; zodat wij onder alle opzichten en ten allen tijde ruimschoots het nodige zullen bezitten, en nog zullen overhouden voor ieder goed werk. Door ons geloof zullen wij reeds tijdens dit bestaan hier al gunsten mogen ontvangen en zullen wij bewust kunnen worden van Gods zegeningen.
Christus heeft heel wat kunnen verwezenlijken en heel wat kunnen verduren. Door ons geloof is die sterkte van Jezus ons ook gegund en kunnen wij ook bergen verzetten en veel verdragen. In Christus hebben wij voldoende bewijzen gezien om te geloven in Zijn hemelse Vader en hebben wij het vertrouwen gekregen dat ook wij op Hem kunnen steunen.
– –
“Hun heeft God bekend willen maken hoe machtig en hoe wonderbaar dit geheim is onder de heidenvolken. En het luidt: ‘Christus is inu’, en ook: ‘de hoop op een eeuwige heerlijkheid.’” (Col 1:27 WV78)
“en hoe overgroot zijn macht in ons die geloven. Dezelfde sterkte en kracht” (Efe 1:19 WV78)

“Leg uw leven de Heer in de hand, bouw op Hem: Hij zal het volvoeren.” (Ps 37:5 WV78)
“En God heeft de macht u met alle gaven te overstelpen, zodat gij altijd in alle opzichten van al het nodige voorzien, nog ruimschoots overhoudt voor elk goed werk.” (2Co 9:8 WV78)
“Wij leven in geloof, wij zien Hem niet.” (2Co 5:7 WV78)


Vindt update van dit artikel en meer: Leven van Christus leerstellingen
Bescherming door leven in Christus.

Gearchiveerd onder: Bezinning, Intentie 

Advertisements

About Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
This entry was posted in Christadelphian, Jehovah, JHWH, Jawheh, Elohim God, Yahuwah, Jezus Christus, Jesus, Jeshua, Jahushua and tagged , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Bescherming door leven in Christus

  1. Pingback: Verzoening en Broederschap 3 Verenigen onder de Hoeksteen | Bijbelvorser = Bible Researcher

  2. Pingback: Leven gedefinieerd door de dood | Bijbelvorser = Bible Researcher

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s