Adelphoi Broeders

Broeders in Christus of Christadelphians.

Regelmatig wordt er gevraagd waar de naam Christadelphians vandaan komt.

Van uit de Griekse wortels Christos (Christus) en adelphoi (broeders) met de eindvorming -ianos werden namen als “Christian” of diegene die behoort tot Christus gevormd, alsook Christ-adelphian, of “Philadelphia(n)” (stad van broederlijke liefde).

Christadelphia = Stad van Broederlijke Liefde

adelphos, zn m: van 1 (als een verbindend voorvoegsel) en delphus (de baarmoeder);

AV-brother:

1) een broeder, hetzij geboren uit dezelfde twee ouders of slechts uit dezelfde vader of moeder

2) met dezelfde nationale voorvader, behorende tot hetzelfde volk, of landgenoot

3) ieder medemens

4) een medegelovige, aan een ander verbonden door de band der liefde

5) een partner op werk of kantoor

6) broeders in Christus

6a) zijn bloedsbroeders

6b) alle mensen

6c) apostelen

6d) christenen, als zij die in dezelfde hemelse plaats verheven zijn

In de Engels sprekende landen gebruiken ze meestal “Christadelphian”, terwijl daarbuiten ook “Brethren in Christ”, “Brothers in Christ”, “Broeders en zusters in Christus” of “Broeders in Christus” wordt gebruikt.

“Aan de heiligen in Kolosse, gelovige broeders en zusters die één zijn in Christus. Genade zij u en vrede van God, onze Vader.” (Colossenzen 1:2 NBV)
“aan de gemeente van Kolosse, onze broeders in het geloof en in Christus. Genade voor u en vrede vanwege God onze Vader!” (Col 1:2 WV78)
“aan de heilige en getrouwe broeders in Christus te Kolosse: genade en vrede zij uw deel van God, onzen Vader.” (Col 1:2 LEI)

Advertisements

About Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
This entry was posted in Broeders, Christadelphian. Bookmark the permalink.

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s